Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Võtmeküsimused andmeanalüüsiga alustamisel Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 20.10.2016

Andres Kukke, ärianalüüsi juhtivkonsultant, Infovara OÜ
Postitus põhineb Qlik Sense’i seminari ettekandel, vaata slaide siit.


Miks üldse alustada ärianalüüsiga? Kas see tasub end ära? Kuidas ma oma andmed kätte saan? Ärianalüüsiga alustamisel võib tekkida mitmeid küsimusi. Vastan mõnedele olulisematele neist lühidalt, et julgustada ettevõtteid ärianalüüsi teekonda ette võtma.

 

Milline on analüütilise võimekuse otstarve ehk miks üldse on minu ettevõttes ärianalüüsi tarvis?

See on olulisemaid küsimusi ärianalüüsiga alustamisel. Ärianalüüsi kasutamine ettevõttes võimaldab tegutseda andmete analüüsist saadud info baasilt. Nii on võimalik tegutseda targemalt – teha igapäevaselt kasulikumaid otsuseid, suurendada efektiivsust, säästa aega ja raha. Kõikidel ettevõtetel on olemas andmed, võidab see, kes suudab need enda eduks paremini tööle panna. Täna ei ole enam niivõrd küsimus – kas analüüsi on tarvis, vaid millal alustada ning milliseid tööriistu kasutada.

 


Kas minu andmed on võimalik kätte saada mistahes andmeallikatest?

Ettevõtte andmed asuvad reeglina väga paljudes erinevates andmebaasides ja kohtades. Enamasti on kasutusel mõni ERP ja CRM süsteem ning eelarved kusagil tabelites või omaette planeerimistarkvaras, aga sellele lisaks võib olla mõni laoprogramm, kliendirahulolu jälgimiseks soovitusindeks, mõni kalendri süsteem tööaja arvestuseks, turundustarkvarad e-kirjade või e-poodide jaoks, tootmisettevõtetes liinide ja toodangu jälgimiseks eraldisesivad tarkvarad ning palju muid andmeid sisaldavaid keskkondi. Osad neist andmetest võivad olla ettevõtte enda baasides ja serverites, osad pilves.

Qlik’i abil on võimalik andmed neist kõigist kätte saada ning siduda otsustajate jaoks ühtseks tervikuks. See ongi spets analüüsiplatvormide –  nagu Qlik – suur eelis, et tehnoloogilised piirangud praktiliselt puuduvad.  Nii on võimalik luua erinevate andmete põhjal just selliseid seoseid, nagu konkreetsel kasutajal vaja on.

 

Milliseid andmeid tasub koguda?

Andmeanalüüsi mõistes liigub maailm sinnapoole, et enne kogu, siis analüüsi. Seetõttu on üldine soovitus alati kõiki ettevõtte tegevusega seotud andmeid koguda. Andmeanalüüsis võivad need ühel hetkel osutuda hädavajalikuks vajalike seoste loomisel ning erinevate äriprobleemide lahendamisel.

 

Kas saan andmed kätte mugavalt ja kiirelt?

Sageli tähendab mingite andmete kättesaamine e-kirja saatmist IT-osakonda, kust oodatakse siis paar päeva aruannet. Vastuse baasil võivad tekkida aga uued küsimused ning kogu ring kordub taas. Nii tundub andmete koondamine ja andmepõhine tegutsemine kohmakas ning aeganõudev.

Õnneks on tänapäeval abiks analüüsiplatvormid nagu Qlik, mis ei piira kasutaja ligipääsu ning võimaldab vaid paari hiireklikiga jõuda vajaliku infoni.
Veelgi enam – kaasaegne tehnoloogia võimaldab meie andmed linkida nö kesksesse andmejärve (data lake) nii, et tingimata ei ole vaja isegi andmeaitasid või andmeladusid ehitada. Qlik Sense’i kaudu saab kiiresti ligi nii üldpildile kui ka detailsetele andmetele – selleks ei ole vaja eraldi pöörduda IT-osakonna poole. Iga üks, kellel on ligipääs Qlik’ile saab igalt poolt ja igal ajal oma ettevõtet puudutavale infole ligi.

 

Kas andmed on kõigile töötajatele lihtsasti arusaadavad?

Andmete kasutusel on oluline vahe aruandlusel ning visuaalsel avastamisel. Et näha seoseid ja mustreid, on tarvis, et andmete mõistmine toimuks automaatselt ja ei nõuaks meilt eraldi pingutust.  Suured Exceli tabelid ei anna meile ülevaatlikku pilti. Seepärast ongi oluline, et andmed oleks meile lihtsas visuaalses keeles kättesaadavad. Qlik Sense pakub 291 erinevat nutikat viisi, kuidas andmeid visualiseerida ja seeläbi need meie jaoks lihtsasti mõistetavaks teha. Näiteks on võimalik luua animatsioone ning jutustada piltide abil lugusid.

 


Kas saame projekti elluviimisega hakkama?

Kui ettevõtte juhtkond toetab ärianalüüsiga alustamist ja on olemas projektijuht, ei ole põhjust, miks peaks projekt ebaõnnestuma. Kõige olulisem samm, nagu alati, on julgus alustada. Kui ka esialgu võib tunduda andmete kättesaamine või uue platvormi tundmaõppimine suur amps, siis meie kogemus näitab, et kõik soovijad saavad sellega hakkama. Kes ise juba platvormi sees andmetega mängima hakkab, saab ka selle toimimisloogikale ilusti pihta.
Siinkohal oleme abiks teile meie, aastate pikkuse kogemusega Infovara meeskonna spetsialistid. Saame teid nõustada nii isiklikult kui ka teha koolitusi kogu teie ettevõtte meeskonnale. Samuti saame meie luua just teile sobiva Qlik’i lahenduse ning jooksvalt seda vastavalt teie vajadustele täiendada.

 

Mis see kõik maksab  ja palju aega võtab?

Ärianalüüsiga alustamiseks kuluv aeg ja raha sõltub paljuski ettevõtte vajadustest ja valmisolekust. Siiski ei tohiks esialgne platvormi loomine ning juurutamine ettevõttes aega võtta üle paari kuu. Kuigi platvormi soetamine nõuab ettevõttelt rahalist investeeringut, tõestavad meie klientide kogemused, et ärianalüüsi kasutuselevõtt toob kaasa olulise ajalise kui ka rahalise võidu.
Täpsemat pakkumist ja rohkem infot küsi meie meeskonnalt!


Infovara seminaril julgustati andmetest varandust otsima Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 10.10.2016

5. oktoobril Arhitektuurikeskuses toimunud Infovara seminaril räägiti, millist varandust võivad endas kätkeda andmed. Andmed on uus nafta – omaette vara liik, mille kogumisse ja analüüsi panustatakse üha enam ning enamasti kasutatakse selleks ka spetsiaalseid tööriistu. Infovara seminaril oli luubi all oma kasutajasõbralikkuse poolest üle maailma tuntud ärianalüüsi platvorm Qlik Sense.

Loe edasi →

Õige ärianalüüsi platvorm on paindlik ja turvaline Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 30.09.2016

 

 

 

 

 

Marko Sepp
Infovara ärianalüüsi konsultant 
Artikkel ilmus Postimehes 9. septembril 2016 

 

Paljud ettevõtted on aru saanud, et analüütiline võimekus võib anda olulise konkurentsieelise ning Eestis on teatud mõttes käima läinud ärianalüüsiga tegelemise buum. Kuid ärianalüüs on pidevalt arenev, nõudlik ja mitmest muutujast sõltuv valdkond. Et see tõesti teeniks ettevõtte huve, ei piisa vaid IT või arendusjuhile tarkvaraprojekti ülesande kätteandmisest, vaja on nii ettevõtte valmisolekut muutusteks kui ka õiget tarkvaraplatvormi.  Ärianalüüsi ehk BI (Business Intelligence) kasutuselevõtt ei ole projekt vaid protsess ja juhtiv roll selles peab kindlasti olema ärikasutajatel – IT ei saa ju müügijuhile öelda, mida või kui palju ta peaks järgmisel aastal müüma. Nii peab ka kaasaegne ärianalüüsi platvorm toetama võimalikult laia ringi infotarbijate vajadusi.

Siin on mõned põhimõtted, millest võiks ettevõte ärianalüüsiks mõeldud tarkvaraplatvormi valimisel lähtuda. Loe edasi →

Kuidas toetab Big Data minu ettevõtet ? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 17.08.2016

Andres Kukke
Andres Kukke

 

 

Big Data´ks nimetatakse organisatsioonist väljaspool olevad struktureerimata andmed, mille tekkimise üle ettevõttel otseselt kontroll puudub. Big Data puhul on lisaks tavaliselt tegemist väga suurte andmemahtudega. Näiteks sotsiaalmeedia postitused, twitteri tweedid, teeandrurite info, võrguliikluse ja sisselogimiste logid jms.

 

Big Data aitab ennustada tulevikku

Et Big Dataga tegelemine nõuab sageli nii lisatööjõudu kui sobilikku tarkvara, peab selle kasutegur olema kõrge. Andmeanalüütikas on kõige rohkem kasu just võimalikult täpsest prognoosimisest, mis aitab meil oma tegevusi optimeerida ja ebasobilikke olukordi vältida. Kui kino soovib potentsiaalsele külastajale välja saata filmisoovitust, mis ta kindlasti kinno tooks, peaks eelnevalt analüüsima seoseid külastaja kodulehe klikkimiste ajaloo, sotsiaalmeedias või mujal teavitatud huvide, tema sotsiaalvõrgustiku ning eelnevate filmide vaatamise ajaloo vahel. Nii võib mõnel juhul 70% ulatuses olla võimalik ette ennustada, millist filmi külastaja järgmisena võiks vaadata.

Loe edasi →

Infovara loodud riigiraha portaal on eeskujuks teistele riikidele Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 16.08.2016

Eesti riigiraha portaal  www.riigiraha.fin.ee, mille üks loojaid on Infovara, leiab üha enam kasutust eri valdkondades, kus on otsuste tegemisel tarvis näha riigi rahakoti sisse.  Nüüd on portaal aga silma jäänud ka teistele riikidele kui eeskujulik näide avaandmete keskkonnast.

Loe edasi →

Qliki meeskond tähistab koos Rootsi golfimängija Henrik Stensoniga suurt võitu Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 19.07.2016

Qliki meeskond rõõmustab koos Rootsi golfimängija Henrik Stensoniga, kes võitis äsja ühe vanima ja olulisima mängu golfimaailmas – British Openi Šotimaal! Tegemist on ajaloolise võiduga, sest seni polnud golfiriigi Rootsi mehed suurturniiridel võidurõõmu veel maitsa saanud.  Loe edasi →

Jalgpall ja analüütika osa 2: mäng mõõdikutega Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 27.06.2016

Andres Kukke 
Vaata ka 1 osa: Mis on ühist mängul palliga ja mängul andmetega 

 


Arengu seisukohalt oleks huvitav jälgida mitte niivõrd mängu lõpptulemust, vaid protsessi ehk tegevusi, kuidas sellise tulemusteni jõuti. Mõõdikute teoorias on teada, et sama olulised kui tulemusmõõdikud (KRI – key result indicators) nagu näiteks käive, toodangu kogus või mängu lõpptulemus, on ka tegevusmõõdikud (KPI – key perfromance indicators) nagu näiteks võtmeklientidega planeeritavate kohtumiste arv, parendusettepanekute arv, jne. Sest ainult nii on võimalik võtta õigeaegselt vastu otsuseid ja teha tegevusi tulemuste parandamiseks, pelgalt käibenumbri vaatamine meile tegevusjuhiseid ei anna.
Vaata ka minu ühte varasemat blogi: 7 soovitust mõõdikute kasutuselevõtuks.

Loe edasi →

Jalgpall ja ärianalüütika osa 1: Mis on ühist mängul palliga ning mängul andmetega? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 26.06.2016

Andres Kukke

Spordi analüütika on üks kiiremini kasvavaid analüütika suundi ärianalüütikas ning eriti masinõppe valdkonnas. Hetkel on käimas jalgpalli EM ning ärianalüütika poolelt vaadatuna võiks öelda, et lisaks jalgpallile käib samuti võistlus matemaatiliste algoritmide peale. Kuna tänases jalgpallis on oluline leida strateegia kaitse murdmiseks siis selleks võetakse appi algoritmid. Mis pilt avaneb, kui kiigata spordianalüütika eesriide taha?
Esimese võimalusena kasutan selleks otstarbeks juhtiva ärianalüüsi tarkvarafirma QlikTech poolt avaldatud jalgpalli mängude statistika visuaalset andmeanalüütilist rakendust. Kuna sõna „andmed“ tuleneb tegusõnast „andma“ siis huvitusin, et millist uut teavet need EM kohta kogutud andmed võiksid meile pakkuda?  Loe edasi →

Tuleviku ennustamine – kas hookuspookus või matemaatika? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 10.05.2016

Andres Kukke
(Räägitud Infovara Inspiratsioonipäeval)

 

Kui jätta kõrvale kohvipaksult heade ennete lugemine ning võtta kätte asjakohased andmed, võib tuleviku ennustamine osutuda väga kasulikuks, mis aitab optimeerida ettevõtte tegevusi ning vältida ebasobivaid stsenaariume. Paraku kasutatakse täna andmestikku ennustamiseks väga vähe, kuid ennustav analüütika (predictive analytics) on analüüsimaalimas kasvav trend.

 

Kuidas saavad andmed mineviku kohta aidata ennustada tulevikku?

Loe edasi →

“Konkurentsieelis läbi analüütilise võimekuse: Kuidas valida oma ettevõttele õiged KPI’d?” Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 5.05.2016

Infovara hommikuseminar 

 

Pärnu Finantskonverentsil rääkisid David Parmenter, Andres Kukke ja teised eksperdid võtmemõõdikute ehk KPI’de valikust – pole kahtlustki, et ilma õigete mõõdikuteta on täna väga raske ettevõttel edu saavutada. Konverentsi tagasisides mainiti korduvalt, et mõõdikute teemat oleks vaja detailsemalt käsitleda ja nii korraldasimegi 14. mail hommikuseminari “Kuidas valida oma ettevõttele õiged KPI’d ja tõsta analüütilist võimekust?”

Loe edasi →↑ Lehe algusesse