Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Õige ärianalüüsi platvorm on paindlik ja turvaline Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 30.09.2016

 

 

 

 

 

Marko Sepp
Infovara ärianalüüsi konsultant 
Artikkel ilmus Postimehes 9. septembril 2016 

 

Paljud ettevõtted on aru saanud, et analüütiline võimekus võib anda olulise konkurentsieelise ning Eestis on teatud mõttes käima läinud ärianalüüsiga tegelemise buum. Kuid ärianalüüs on pidevalt arenev, nõudlik ja mitmest muutujast sõltuv valdkond. Et see tõesti teeniks ettevõtte huve, ei piisa vaid IT või arendusjuhile tarkvaraprojekti ülesande kätteandmisest, vaja on nii ettevõtte valmisolekut muutusteks kui ka õiget tarkvaraplatvormi.  Ärianalüüsi ehk BI (Business Intelligence) kasutuselevõtt ei ole projekt vaid protsess ja juhtiv roll selles peab kindlasti olema ärikasutajatel – IT ei saa ju müügijuhile öelda, mida või kui palju ta peaks järgmisel aastal müüma. Nii peab ka kaasaegne ärianalüüsi platvorm toetama võimalikult laia ringi infotarbijate vajadusi.

Siin on mõned põhimõtted, millest võiks ettevõte ärianalüüsiks mõeldud tarkvaraplatvormi valimisel lähtuda.

 

Erinevate andmehulkade lõimimine tervikuks

Ärianalüüsi platvorm peaks olema võimeline lõimima erineva päritoluga andmed üheks tervikuks. Sageli asuvad firma andmed erinevates keskkondades ning nende kokkutoomine ja nende vahel seoste loomine tundub olevat keeruline ja ajamahukas väljakutse. Hea analüüsi platvorm ei võta infot vaid andmetabelitest, majandustarkvarast või andmelaost – vaid haarab andmeid nii veebilehtedelt, turundus- või kliendihalduse tarkvaradest ning  teistest ettevõttele olulistest rakendustest, asugu need ettevõtte serverites, pilves või mujal.

Samuti peaks kasutajad saama ise luua seoseid  erinevate andmete vahel, et võrrelda omavahel võimalikult erinevaid andmehulkasid, sest ainult nii on võimalik teha suuri avastusi. Kui tarkvara annab liiga kitsalt ette, milliseid andmeid saab kasutada või millised on seosed nende vahel, siis näeme ka tõenäoliselt vaid osa loost. Erinevaid seoseid luues ja andmeid kokku viies võib saada vastuseid küsimustele, mida isegi ei osatud küsida. Lahendus peaks võimaldama andmetega „mängida“ …  Enamasti me teame seda, milline oli meie eelmise kuu müük, aga millised tooted jäid müümata, sest neid ei olnud laos? Milliseks võiks müük kujuneda, kui probleemid tarnetega ära lahendada?  Vaid nii on võimalik teha faktipõhiseid otsuseid, mis arvestavad kõiki erinevaid tegureid.

 

Paindlikkus  ja kasutajasõbralikkus aitab kaasa kasutuselevõtul

Hea ärianalüüs platvorm on arenemisvõimeline ning paindlik, võimaldades ehitada ise vajadusest lähtuvalt rakendusi. Samuti peaks saama ühendada platvormi teiste, väliste rakenduste ning andmebaasidega. See on oluline just info jagamise seisukohalt. Näiteks peaks saama kasutada ärianalüüsi platvormiga loodud graafilisi vaateid oma kodulehel, siseveebis või majandustarkvaras. Säilitades seejuures kogu filtrite funktsionaalsuse ja dünaamilisuse.

Platvormiga toimetamine võiks olla lihtne ning jõukohane kõigile firma töötajatele. Iga uus liigutus ei peaks nõudma uue oskuse omandamist ja IT-spetsialisti sekkumist – piisata võiks vaid programmi kasutamisloogika omandamisest. Igal kasutajale antakse võimalus ise uusi graafilisi vaateid luua ja olemasolevaid vajadusel muuta või täiendada.

Tarkvara abiga võiks saada andmetele ühtmoodi ligi nii mobiilist kui arvutist. Lisaks ligipääsule peavad ka ekraanipildid kohanduma vastavalt seadmele. Samuti peab säilima kasutusmugavus nii puutetundlikul kui ka hiirega juhitaval ekraanil.

 

 

Turvalisus kõrgeimal tasemel

Kasutatavate andmetega ei tohiks olla võimalik manipuleerida – andmed peavad olema usaldusväärsed. Kasutatavaid andmeid ei tohiks olla võimalik muuta vastavalt oma suvale, vaid muudatuste tegemine peab põhinema kindlatele reeglitele ning muudatuste sisseviimine võiks olla tagant järele tuvastatav. Käest-kätte käivates Exceli tabelites võivad sisse tekkida vead, mida on keeruline märgata. Hea platvorm aitab vigu märgata ning neid edaspidi vältida.

Samuti peab ärianalüüsi platvorm tagama kõrgeimal tasemel andmete turvalisuse. Esmalt peab olema võimalik hõlpsalt reguleerida, millised andmed ja graafilised vaated  on erinevate kasutajate jaoks kättesaadavad ja millised mitte. Teiseks peab saama andmeid kaitsta kopeerimise ja läbi selle väärkasutamise eest.

 

Kuidas toetab Big Data minu ettevõtet ? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 17.08.2016

Andres Kukke
Andres Kukke

 

 

Big Data´ks nimetatakse organisatsioonist väljaspool olevad struktureerimata andmed, mille tekkimise üle ettevõttel otseselt kontroll puudub. Big Data puhul on lisaks tavaliselt tegemist väga suurte andmemahtudega. Näiteks sotsiaalmeedia postitused, twitteri tweedid, teeandrurite info, võrguliikluse ja sisselogimiste logid jms.

 

Big Data aitab ennustada tulevikku

Et Big Dataga tegelemine nõuab sageli nii lisatööjõudu kui sobilikku tarkvara, peab selle kasutegur olema kõrge. Andmeanalüütikas on kõige rohkem kasu just võimalikult täpsest prognoosimisest, mis aitab meil oma tegevusi optimeerida ja ebasobilikke olukordi vältida. Kui kino soovib potentsiaalsele külastajale välja saata filmisoovitust, mis ta kindlasti kinno tooks, peaks eelnevalt analüüsima seoseid külastaja kodulehe klikkimiste ajaloo, sotsiaalmeedias või mujal teavitatud huvide, tema sotsiaalvõrgustiku ning eelnevate filmide vaatamise ajaloo vahel. Nii võib mõnel juhul 70% ulatuses olla võimalik ette ennustada, millist filmi külastaja järgmisena võiks vaadata.

Loe edasi →

Infovara loodud riigiraha portaal on eeskujuks teistele riikidele Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 16.08.2016

Eesti riigiraha portaal  www.riigiraha.fin.ee, mille üks loojaid on Infovara, leiab üha enam kasutust eri valdkondades, kus on otsuste tegemisel tarvis näha riigi rahakoti sisse.  Nüüd on portaal aga silma jäänud ka teistele riikidele kui eeskujulik näide avaandmete keskkonnast.

Loe edasi →

Qliki meeskond tähistab koos Rootsi golfimängija Henrik Stensoniga suurt võitu Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 19.07.2016

Qliki meeskond rõõmustab koos Rootsi golfimängija Henrik Stensoniga, kes võitis äsja ühe vanima ja olulisima mängu golfimaailmas – British Openi Šotimaal! Tegemist on ajaloolise võiduga, sest seni polnud golfiriigi Rootsi mehed suurturniiridel võidurõõmu veel maitsa saanud.  Loe edasi →

Jalgpall ja analüütika osa 2: mäng mõõdikutega Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 27.06.2016

Andres Kukke 
Vaata ka 1 osa: Mis on ühist mängul palliga ja mängul andmetega 

 


Arengu seisukohalt oleks huvitav jälgida mitte niivõrd mängu lõpptulemust, vaid protsessi ehk tegevusi, kuidas sellise tulemusteni jõuti. Mõõdikute teoorias on teada, et sama olulised kui tulemusmõõdikud (KRI – key result indicators) nagu näiteks käive, toodangu kogus või mängu lõpptulemus, on ka tegevusmõõdikud (KPI – key perfromance indicators) nagu näiteks võtmeklientidega planeeritavate kohtumiste arv, parendusettepanekute arv, jne. Sest ainult nii on võimalik võtta õigeaegselt vastu otsuseid ja teha tegevusi tulemuste parandamiseks, pelgalt käibenumbri vaatamine meile tegevusjuhiseid ei anna.
Vaata ka minu ühte varasemat blogi: 7 soovitust mõõdikute kasutuselevõtuks.

Loe edasi →

Jalgpall ja ärianalüütika osa 1: Mis on ühist mängul palliga ning mängul andmetega? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 26.06.2016

Andres Kukke

Spordi analüütika on üks kiiremini kasvavaid analüütika suundi ärianalüütikas ning eriti masinõppe valdkonnas. Hetkel on käimas jalgpalli EM ning ärianalüütika poolelt vaadatuna võiks öelda, et lisaks jalgpallile käib samuti võistlus matemaatiliste algoritmide peale. Kuna tänases jalgpallis on oluline leida strateegia kaitse murdmiseks siis selleks võetakse appi algoritmid. Mis pilt avaneb, kui kiigata spordianalüütika eesriide taha?
Esimese võimalusena kasutan selleks otstarbeks juhtiva ärianalüüsi tarkvarafirma QlikTech poolt avaldatud jalgpalli mängude statistika visuaalset andmeanalüütilist rakendust. Kuna sõna „andmed“ tuleneb tegusõnast „andma“ siis huvitusin, et millist uut teavet need EM kohta kogutud andmed võiksid meile pakkuda?  Loe edasi →

Tuleviku ennustamine – kas hookuspookus või matemaatika? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 10.05.2016

Andres Kukke
(Räägitud Infovara Inspiratsioonipäeval)

 

Kui jätta kõrvale kohvipaksult heade ennete lugemine ning võtta kätte asjakohased andmed, võib tuleviku ennustamine osutuda väga kasulikuks, mis aitab optimeerida ettevõtte tegevusi ning vältida ebasobivaid stsenaariume. Paraku kasutatakse täna andmestikku ennustamiseks väga vähe, kuid ennustav analüütika (predictive analytics) on analüüsimaalimas kasvav trend.

 

Kuidas saavad andmed mineviku kohta aidata ennustada tulevikku?

Loe edasi →

“Konkurentsieelis läbi analüütilise võimekuse: Kuidas valida oma ettevõttele õiged KPI’d?” Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 5.05.2016

Infovara hommikuseminar 

 

Pärnu Finantskonverentsil rääkisid David Parmenter, Andres Kukke ja teised eksperdid võtmemõõdikute ehk KPI’de valikust – pole kahtlustki, et ilma õigete mõõdikuteta on täna väga raske ettevõttel edu saavutada. Konverentsi tagasisides mainiti korduvalt, et mõõdikute teemat oleks vaja detailsemalt käsitleda ja nii korraldasimegi 14. mail hommikuseminari “Kuidas valida oma ettevõttele õiged KPI’d ja tõsta analüütilist võimekust?”

Loe edasi →

Infovara kliendipäeval jäid kõlama visuaalsus ja uuendused Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 30.04.2016

27. aprillil 2016 Viimsi õdusas kinosaalis toimunud klientide inspiratsiooni- ja teadmistepäeva märksõnadeks olid vaatajat toetav info visualiseerimine, uued tooted Qlik Sense ja NPrinting ning QlikView laiendatud kasutusvõimalused. Oma kogemusi jagasid nii Qliki esindajad kui kliendid.

Loe edasi →

Analüütiline võimekus Harju Elektris Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 16.03.2016

 Oma kogemust jagab  Harju Elekter Elektrotehnika juhatuse liige ja ettevõtte juht Jan Osa, kes kirjutab, kuidas nende ettevõttes andmeanalüüsini jõuti ja mis rolli see firmas täidab.

 

Olen täiesti kindel, et tänapäeval ettevõtted enam ilma ärianalüüsita läbi ei saa. Võib-olla ei kasutata selle tarbeks just spetsiaalset tehnoloogiat, kuid peas analüüsitakse äri käekäikuikkagi. Meie silmis on ärianalüüs ettevõttes abiks alates eksistentsist kuni eneseteostuseni.

Vajadus tegeleda andmeanalüüsiga

Kõige olulisemaks põhjuseks andmeanalüüsiga tegelemiseks oli soov saada andmetele ligipääs, mis ilma vastava tehnoloogiata ei ole tihtipeale saavutatav. Andmeanalüüsi tarkvara võimaldab nii ligipääsu andmetele kui ka lihtsustab nendes navigeerimist.
Tähtis on ka see, et saame kiirendada arusaama andmete tähendusest. Andmeanalüüs annab võimaluse teada ettevõtte hetkeolukorda, mustreid ja kõikumisi. Analüüsides andmete vahelisi seoseod saame arvestada tõenäoliste arengustsenaariumitega ning prognoosida tulevikutegevusi.  Mainimata ei saa ka jätta kollektiivse sünergia ärakasutamist, mida andmeanalüüsi tarkvarad võimaldavad. See aeg on ammu möödas, kui juht teab kõike. Seepärast on hea, kui ligipääs andmetele on ka hierarhiliselt madalamal astmetel töötajatel, sest nii võib tulla väga palju häid ideid.
Kuid eelkõige võimaldab andmeanalüüs vastu võtta paremaid otsuseid. See oli meile suurimaks motivatsiooniks, et sellega tegelema hakata.

Loe edasi →↑ Lehe algusesse