Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Võlglaste töölaud aitab maandada riske ja ennetada võlgnevusi

Postitatud 5.04.2017

Maigi Peeduli

 

 

Tänases muutlikus majandussituatsioonis on järjest olulisem tegutseda nutikalt ning maandada võimalikke riske, sh riski kaotada suuri summasid võlglaste tõttu. Siinkohal tulevad taas appi andmemudelid nagu näiteks Inforegistri poolt välja töötatud krediidiskoor, mis prognoosib ettevõtete võimalikke makseraskusi. Infovara on krediidiskoori baasil loonud võlglaste töölaua – mis on hõlpsasti ühendatav QlikView finantslahendusega ning on nõnda on igapäevaselt kasutatav mugav tööriist võlgnevuste ennetamisel.

 

Krediidiskoor vaatab ettepoole

Krediidiriski ehk tõenäosust, et laenusaaja jätab oma kohustused täitamata, ei ole võimalik täielikult välistada, kuid seda on võimalik vähendada. Selleks peavad finantsjuhid väga põhjalikult uurima kõiki partneri või tehinguga seonduvaid võimalikke ohtusid. Kuid paraku on andmeid, mida arvesse võtta, väga palju ning krediidiriski hindamine võib ettevõtetele osutuda üsna keeruliseks.
Inforegister on koostöös Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli andmeteaduritega välja töötanud krediidiskoori – see on matemaatiline mudel, mis prognoosib ettevõtte maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul. Krediidiskoor võtab arvesse kõige uuemat informatsiooni ettevõtete kohta ja analüüsib selle põhjal nende käitumismustreid.

Krediidiskoori kasutamine aitab ettevõtetel hinnata, kui tõenäoline on raha laekumine tehtud töö või väljastatud kauba eest. Seda on võimalik ja oluline jälgida isegi klientide puhul, kellega ettevõttel endal probleeme seoses võlgnevustega veel ei ole esinenud. Nii aitab krediidikoor ettevõtetel valida usaldusväärsemaid kliente.

 

Qlik teeb krediidiriskide jälgimise lihtsaks

Infovara on Krediidiskoori integreerinud Qlik’i platvormiga, mille tulemusel on sündinud mugav ning tõhus tööriist nimega Võlglaste töölaud. Töölauale on kokku toodud ettevõtte võlglaste info – kliendid, nende arved ja laekumised, millele on lisatud antud klientide Krediidiskoor ning selle trend. Infot saab analüüsida nii võlas olevate arvete, klientide, võla pikkuse kui ka Krediidiskoori vaates, ohus olevad summad on KPI’dena kohe näha. Nii saab ettevõtte finantsjuht hinnata klientide krediidiriske ettepoole vaatavalt – kõige enam ohus olevad summad ei pruugi olla kõige suuremad või pikemad võlglased. Näiteks võib mõne kliendi maksekäitumine teie ettevõttes olla veel küllalt korrektne, kuid Krediidiskoor on järsult langev ning annab ohusignaali tekkida võivate raskuste kohta. Mõnel juhul tasuks siis tõsiselt kaaluda, kas antud kliendi puhul oleks otstarbekas vähendada krediidilimiiti või suisa rakendada ettemaksu.

Võlglaste töölaua võib istutada nii olemasolevasse QlikView finants-, krediidihalduse- või müügilahendusse  olenevalt sellest, kelle pädevusse võlgade ennetamine kuulub. Loomulikult saab iga ettevõtte Võlglaste töölauale lisada seda infot, mida konkreetsele ettevõttele vaja – olgu see siis klientide segmendid, krediitkäitumise ajalugu või otselingi meeldetuletuste saatmises.

 

Pikemalt räägime analüütikast finantsjuhtimises ja võlgnevuste ennetamisel ning tutvustame Võlglaste töölauda 12. aprillil toimuval BI hommikul. BI hommik on tasuta, registreerimise alusel. Vaata lisainfot ja tule kohale!

Tule BI hommikule 12. aprillil: Enneta võlgnevusi!

 

 

 

 

 

Comments are closed.
↑ Lehe algusesse