Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Rubriik ‘Ärianalüüs’


Milline strateegia valida digitaalse vara juhtimiseks? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 3.11.2014

Andres Kukke

Andres Kukke

 

 

 

Tänapäeval on mantraks muutnud lause, et elame infoajastul ja informatsioon on üks meie vara liikidest. Kuid vaadates ettevõtete majandusaasta aruannet, siis varade loetelust me sellist rida nagu „informatsioon“  ei leia. Võib muidugi küsida, kas see peakski seal olema, sest informatsiooni pole palja silmaga näha, see on virtuaalne. Samas me ei näe ega saa katsuda paljusid asju – näiteks kasvõi mobiilside – aga see on siiski olemas – mobiil meie laual ju heliseb? Lisaks teame hulka ettevõtteid (nt Google), kelle varaks ei ole enam ei kuld, maa- ega isegi mitte finantsvarad, vaid just nimelt info.

Loe edasi →

Reaalajas info annab otsustajatele enesekindluse Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 14.07.2014

Maigi Peeduli

 

Juhid peavad tihti otsuseid vastu võtma suure ajalise surve all, sest pidevalt muutuvas keskkonnas on paremaid tulemusi vaja saavutada üha kiiremini. Pole siis ka ime, et järjest enam tugineb ettevõtete otsustusprotsess pigem reaalajas andmete analüüsil kui pelgalt kogemusel või kõhutundel.

 

 

Reaalajas analüüs tulevikus üha olulisem

2014. aasta alguses Harvard Business Review’i poolt ärijuhtide seas läbiviidud ülemaailmses uuringus enam kui kolm neljandikku (78%) 374 vastajat ütles, et põhjalik reaalajas andmete analüüs otsuste langetamisel on muutunud olulisemaks just viimase kahe aasta jooksul. Peaaegu kõik (88%) nõustusid, et järgmise kahe aasta jooksul saab see, et kiired otsused põhineksid reaalaja andmetel , olema üha olulisem ettevõtete edukuse saavutamisel. Vaata joonis 1.  Loe edasi →

Faktidel põhinevate otsustajate hulk kasvab Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 10.06.2014

Maigi Peeduli


Pooled Eesti suuremad ettevõtted tegelevad ärianalüüsiga, selgus kevadel EBS’i magistrandi Laura Alvini poolt läbi viidud ärianalüüsi uuringust. Ainult 30% küsitletutest kasutavad analüüsimiseks selleks ettenähtud tööriistu, aga siiski on seda 12% enam, kui kolm aastat tagasi. Seega nende Eesti ettevõtete hulk, kes võtavad oma olulisi otsuseid vastu faktidel põhinevate analüüside tulemusena ja mitte kõhutunde järgi, on kasvamas. Enimkasutatav ärianalüüsitarkvara on QlikView.

Loe edasi →

Enimkasutatav ärianalüüsitarkvara on QlikView Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 5.04.2014

Maigi Peeduli

Pooled Eesti suuremad ettevõtted tegelevad ärianalüüsiga, selgus kevadel EBS’i magistrandi Laura Alvini poolt läbi viidud ärianalüüsi uuringust. Ainult 30% küsitletutest kasutavad analüüsimiseks selleks ettenähtud tööriistu, aga siiski on seda 12% enam, kui kolm aastat tagasi. Seega nende Eesti ettevõtete hulk, kes võtavad oma olulisi otsuseid vastu faktidel põhinevate analüüside tulemusena ja mitte kõhutunde järgi, on kasvamas. Enimkasutatav ärianalüüsitarkvara on QlikView.

 

Esinduslik BI uuring

2014 aasta kevadel Laura Alvini poolt EBS magistritöö raames läbiviidud uuringu eesmärk oli teada saada, mil määral kasutatavad Eesti ettevõtted oma otsustusprotsessis ärianalüüsi, milliseid tööriistu kasutatakse ning kuidas hinnatakse analüüsist saadavat kasu. Ärianalüütika ehk Business Intelligence (BI) definitsioonina tõi Laura Alvin välja seletuse, et see on andmete kogumine ja kasutajale arusaadavaks tegemine, lihtsustamaks seeläbi äriliste otsuste langetamist. Küsimustik saadeti 2769 Eesti ettevõttele käibega üle 1 miljoni euro, neist vastas 280 ehk 10,1%. Tulemusi on hea võrrelda Infovara OÜ poolt 2011 aastal läbi viidud sarnase uuringuga, mil küsimustele vastas 150 ettevõtet.

 

Pooled Eesti ettevõtted tegelevad ärianalüüsiga

54% Eesti suurematest ettevõttest tegeleb oma väite kohaselt ärianalüüsiga, kuigi spetsiaalseid ärianalüüsi tarkvarasid kasutab ainult 30% küsitletutest. Mida suurem ettevõte, seda enam kasutatakse otsuste vastuvõtmisel analüütikat  – nii näiteks sihtgrupis käibega üle 6,4 mil euro analüüsivad oma andmeid 65% ettevõtetest ja sihtgrupis üle 32 mil euro 79% ettevõtetest. 19% vastajatest tõdes, et nad küll ei kasuta veel BI’d, kuid peavad seda vajalikuks ning 5%’l on juba vastu võetud otsus sellega tegelema hakata.  Huvitav on asjaolu, et ka üle 32 miljonilise käibega ettevõtete seas leidus 3% selliseid vastajaid, kes ei pidanud äriliste otsuste langetamiseks analüüsi üldse vajalikuks.  Enimlevinud põhjus, miks BI’d ei kasutata on vastava inimese puudumine (37,7%) ja ainult 13,8% vastajatest tõi põhjuseks ebapiisavad rahalised vahendid.

Joonis 1. 54% Eesti ettevõtetest tegeleb BI’ga. Allikas: Ärianalüüsi uuring 2014. Laura Alvin.

BI_1

 

Enimkasutatav analüüsitarkvara on QlikView

Kolme aastaga on 12% kasvanud nende ettevõtete hulk, kes teevad oma analüüse selleks ettenähtud tööriistadega ning kasutavad mõnda spetsiaalset analüüsitarkvara.  Kui 2011 aasta uuringus väitis 18% küsitletutest vastava tarkvaraplatvormi kasutamist, siis 2014. aastal on neid juba 30%. Ülejäänud analüüsivad oma andmeid ainult Excelis, kasutavad selleks majandustarkvara laiendusi või omaloodud programmijuppe või ei analüüsi üldse. Suuremates ettevõtetes kasutatakse valdavalt kahte või enamat analüüsitööriista. 96% BI’ga tegelejatest kasutab Excelit ning üle poolte neist siis lisaks mõnda analüüsitarkvara. Enimkasutatav spetsiaalne ärianalüüsitarkvara on QlikView, mille kasutamist mainis  25% BI’ga tegelejatest ning seda on 14% enam, kui kolm aastat tagasi.

 

Mõõda seda mida on tarvis juhtida Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 23.01.2014

Martin Mäss
EFTA Juhtimissüsteemide arendusjuht

 

 

 

Mistahes valdkonnas tegutseva ettevõtte kõige kriitilisem edutegur on äriprotsesside ja juhtimise kvaliteet. Viimased tulenevad suuresti informatsiooni kvaliteedist, mis on igapäevaste juhtimisotsuste vastuvõtmiseks käepärast. Kui kvaliteetne on Teie ettevõtte informatsioon – kas Teie mõõdate neid faktoreid, mida on tarvis juhtida? Artiklis keskendume näitajate sisule – millised on need näitajad, mis aitavad kulusid minimeerida ja tulusid kasvatada.

Loe edasi →

Analüüsilahenduse loomine on rätsepatöö Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 9.10.2013

Eero Kalm
Infovara müügijuht

 

 

Infovara kogemus ja kasutatav tarkvara QlikView võimaldavad läheneda kliendile ja analüüsilahenduse arendamisele kõige paremal võimalikul viisil – lähtudes kliendi vajadusest ja kasust. Meie müügiprotsessi eesmärk on pigem aidata kliendil osta.

Omades müügikogemust mitmetes ettevõtetes ja valdkondades, olen oma karjääri jooksul rohkem kui korra kasutanud väidet, et pakume kliendile „rätseplahendust“. Täna pean tunnistama, et Infovara poolt pakutavaga võrreldes olid need siiski „rätsepa poolt veidi korrigeeritud valmislahendused“. Loe edasi →

Kõik sõltub kontekstist 1

Postitatud 13.08.2013

Maigi Peeduli
„Kui ma küsiks, mida tähendab teie jaoks 9. november 1989, siis valdavale enamusele ei ütle see kuupäev midagi,“ kirjutas John Sands 1. Augusti QlikView Business Discovery blogis. Ja lisas: „Kuupäev üksi ei tähendagi midagi, aga kui lisada juurde koht Berliin, siis on olukord ilmselt teine. See on päev, mil langes Berliini müür ja paljude jaoks toob see silme ette pildid inimestest, kes kivi kivi haaval müüri lammutavad või meenub mõni uudiselõik.“ Selle näitega ilmestas Sands konteksti olulisust, kuidas kõigest ühe väikese punkti lisamine annab arusaamiseks vajaliku seose. Loe edasi →

Kuidas leida võtmeid planeedilt Maa? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 27.05.2013

Maigi Peeduli

 

John Sands, QlikView tootejuht, seletas oma 9.mai blogipostituses väga ilmekalt, mida tähendab seostatud otsing.
„Liiga tihti oleme sunnitud ise oma mõtlemise viisi kohandama tarkvara järgi“, kirjutas John Sands. Nimelt mitmed ärianalüüsitarkvarad kasutavad oma jõudluse optimeerimiseks hierarhilist, ettemääratud teekonda andmete pärimiseks. Aga meie aju ei tööta hierarhiliselt, meie aju töötab pigem läbi seostamise ja John Sands toob selle iseloomustamiseks väga hea näite. Loe edasi →

7 soovitust ettevõtte mõjususe tõstmiseks Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 5.03.2013

Andres Kukke
Andres Kukke

 

Eesti juhid peavad vajalikuks investeerida efektiivsuse tõstmisesse. See ei tähenda, et peaks tegema rohkem, vaid hoopis mõjusamalt. Siin on 7 soovitust, kuidas olla organisatsioonina mõjusam.


Soov ja vajadus teha asju paremini tundub olema põhiline motivaator ettevõte investeeringute planeerimisel lähitulevikus. PricewaterhouseCoopers’ poolt ülemaailmse iga-aastase juhtide uuringu (PwC Global CEO Survey 2012) raames Eesti juhtide seas läbi viidud küsitlus näitas, et kõige suuremaid investeeringuid plaanivad juhid eeloleval 12 kuul oma tegevustõhususe ehk efektiivsuse suurendamisesse. Loe edasi →

Infotehnoloogia ettevõtetes eile, täna, homme Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 19.11.2012

Asse Sauga

20 aastat tagasi oli IT veel päris uus sõnakõlks. IT-d kasutati vaid väga suurtes korporatsioonides väga väheste äriprotsesside efektiivsemaks muutmiseks ja automatiseerimiseks. Kuigi selge eelis oli juba olemas ning tõestatud, oli IT siiski pigem nišši tegevus ja isegi turueelist oli raske aduda. Loe edasi →↑ Lehe algusesse