Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Rubriik ‘Juhtimisinfo’


Finantsjuhtide tööriist FinanceView Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 9.04.2018

 

 

 

 
 
Marko Sepp
Infovara konsultant

 

FinanceView on finantsjuhtidele mõeldud lahendus, mis koondab endas ettevõtte finantsandmed nii majandustarkvarast, excelitest, kui vajadusel ka teistest allikatest. See on Qlik’i baasil loodud rakendus, kus on juhtimislaud kasumiaruande, bilansi ja teiste olulisemate finantsnäitajate jälgimiseks ja lisaks eraldi töölehed enamlevinud valmisaruannetega. Kõikidel töölehtedel on võimalus teha valikuid (aasta, üksus, klient  jne), et näha aruandeid detailsemalt näiteks igapäevane ülevaade klientide maksekäitumisest. Nagu kõiki Qlik’i rakendusi, nii saab ka FinanceView’d kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele, lisada uusi andmeallikaid, dimensioone ja mõõdikuid, kujundada uusi töölehti ja vaateid.

 

Automaatne ja kiire

FinanceView ei ole lihtsalt majandustarkvara peegeldus Qlik ’is, vaid see on tõhus abimees tööga niigi ülekoormatud finantsjuhtidele. Jääb ära tülikas käsitöö andmete kokkupanekul. Info koondamine erinevatest allikatest kui ka grupi erinevate ettevõtete majandustarkvaradest on automaatne ja kiire. Rakenduses saab ette valmis teha kõik regulaarselt kasutatavad aruended ja raportid, ning edaspidi on nende uuendamine vaid ühe nupuvajutuse kaugusel. Enamlevinud finantsmõõdikud, võrdlused eelmiste perioodide ja eelarvetega on visuaalselt hästi välja toodud– neid on lihtne koosolekul esitleda või kolleegidele saata.

Loe edasi →

Raamatupidajate vähemtuntud abimees Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 9.04.2018
 
 
 
 
 
 
 
Maigi Peeduli,
Infovara OÜ tegevjuht

 

 

Raamatupidamisprogrammid, exceli tabelid ja aruanded on osa iga raamatupidaja argipäevast. Kuuldavasti näeb mõni raamatupidaja Exceli tabeleid lausa öösiti unes. Lisaks raamatupidamisprogrammidele kohtab ettevõtetes üha enam üht teist abimeest – ärianalüüsi platvormi, mis võib osutuda asendamatuks tööriistaks ka raamatupidajatele ning pakkuda leevendust öistele unenägudele.

Miks võiks raamatipidaja kaaluda lisaks raamatupidamisprogrammile ärianalüüsi platvormi kasutamist?

  Loe edasi →

Kuidas toetab Big Data minu ettevõtet ? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 17.08.2016

Andres Kukke
Andres Kukke

 

 

Big Data´ks nimetatakse organisatsioonist väljaspool olevad struktureerimata andmed, mille tekkimise üle ettevõttel otseselt kontroll puudub. Big Data puhul on lisaks tavaliselt tegemist väga suurte andmemahtudega. Näiteks sotsiaalmeedia postitused, twitteri tweedid, teeandrurite info, võrguliikluse ja sisselogimiste logid jms.

 

Big Data aitab ennustada tulevikku

Et Big Dataga tegelemine nõuab sageli nii lisatööjõudu kui sobilikku tarkvara, peab selle kasutegur olema kõrge. Andmeanalüütikas on kõige rohkem kasu just võimalikult täpsest prognoosimisest, mis aitab meil oma tegevusi optimeerida ja ebasobilikke olukordi vältida. Kui kino soovib potentsiaalsele külastajale välja saata filmisoovitust, mis ta kindlasti kinno tooks, peaks eelnevalt analüüsima seoseid külastaja kodulehe klikkimiste ajaloo, sotsiaalmeedias või mujal teavitatud huvide, tema sotsiaalvõrgustiku ning eelnevate filmide vaatamise ajaloo vahel. Nii võib mõnel juhul 70% ulatuses olla võimalik ette ennustada, millist filmi külastaja järgmisena võiks vaadata.

Loe edasi →

Käes on moodsate ärianalüüsiplatvormide ajastu Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 10.02.2016

Gartneri värske ärianalüüsitarkvarade uuringu (Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2016) ülevaade

James Fisher’i artikli põhjal, mis ilmus 5. Veebruaril 2016 Qlik’i blogis

 

Veebruari alguses avaldas uuringufirma Gartner oma uusima ärianalüüsitarkvarade uuringu ning sel aastal võime näha päris suuri muutusi. Värske uuring näitab väga selgelt, et ärianalüüs ei ole enam eelmise põlvkonna nägu.

Loe edasi →

Retsept targemaks müügiaruandeks Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 7.10.2015

Maigi Peeduli

 

The Economist Intelligence Unit (EIU) hiljuti avaldatud uuring kinnitas, et parem juurdepääs andmetele ja nende kasutamine otsustamisel aitavad parandada müügitulemusi. Uuringust ilmneb, et 97% ehk peaaegu kõik ettevõtted, kes hindasid oma müügivõime väga heaks, kasutasid müügi- või kliendiandmetele juurdepääsemiseks reaalajas iseseisvalt kasutatavaid analüüsilahendusi. Kolm viiendikku neist ütlesid, et kasutavad müügiaruandeid vähemalt kord päevas.

Loe edasi →

Tarneahela analüüsil tehakse alles esimesi samme Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 29.09.2015

Marit Tack
Artikkel ilmus Äripäevas 21.09.2015

 

Arvestades andmemahtude suurenemisega ettevõtte tegevuse igal sammul, on võimekus kasutada andmeid otsustamiseks ja konkreetsete tegevuste kavandamiseks määramas ettevõtte edu digitaliseerumise protsessis. Andmehulkades orienteerumisel tuleb appi pidevalt arenev tehnoloogia ja möödas on ajad traditsioonilisest andmete raporteerimisest. Uue põlvkonna ärianalüütika pakub paindlikke ja interaktiivseid, kasutajast lähtuvaid lahendusi, mis annavad hetkel veel konkurentsieelist vähestele tarneahela juhtidele.

 

Tarneahela andmed konkurentsieelise suurendamiseks Loe edasi →

7 soovitust mõõdikute kasutuselevõtuks Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 28.09.2015

Andres Kukke
Artikkel ilmus Äripäevas 15.09.2015
Infovara OÜ ärianalüüsi juhtivkonsultant, Data Scientist.


1.     Mõõdikud vastavalt strateegiale

Mõõdikud peavad olema kooskõlas ettevõtte strateegiliste eesmärkidega  ja keskenduma neile tegevustele, mis aitavad neid saavutada.

 

2. Keskendu tegevustele, mitte rahalistele tulemustele

Ettevõtte mõõdikud peaks jagama kaheks: tulemusmõõdikuteks (Result Indicators) ja tegevusmõõdikuteks (Performance Indicators). Tegevuste mõõtmine on sisukam ning annab kohe märku, millisele tegevusele peaks tulemuste parandamiseks keskenduma. Neist olulisimad ja tulemust enim mõjutavaid nimetatakse vastavalt võtmetulemusmõõdikuteks ja võtme tegevusmõõdikuteks.

Loe edasi →

Muutused paremuse suunas saavad alguse muudatusest mõõtmisest Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 3.07.2015

Andres Kukke
Andres Kukke

 

Kuidas jääb ettevõte ellu 21. sajandi turukonkurentsi tingimustes? Julge strateegiline mõtlemine on üks samm, aga ilma analüütilise võimekuseta jääb tegelik efektiivsus tulemuste saavutamisel napiks. Kogumused näitavad, et enamus uuendusi ettevõtetes saavad alguse muudatustest mõõtmises ja tulemuste analüüsis.

 

 

Analüütiline võimekus ja digitaalse info kasutamise oskus on järjepidevalt era- ja avalikus sektoris prioriteedid, millega tuleb tegeleda metoodiliselt ning sihikindlalt. Analüütiline võimekus tähendab, et ettevõtetes olemasolevad andmed ei seisa kasutult arhiivides ja aruannetes, vaid need aitavad juhtida otsuseid ja igapäevaseid tegevusi, vähendades seeläbi homset määramatust. Loe edasi →

2015 aastat tervitab Infovara suurema meeskonna ja täiendatud teenuseprotsessiga. Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 23.02.2015

Maigi Peeduli

 

2014. aastal jõudsime omamoodi revolutsioonilise situatsioonini  – vanaviisi enam edasi minna ei saanud, sest klientide arvu kasvades ei oleks me varsti enam suutnud kiiret kvaliteetset teenust pakkuda. Ja teisest küljest – ammu oli näha vajadust ka põhjalikumaks sisuliseks muutuseks, sest nii kliendid kui me ise olime jõudnud veendumuseni, et intelligentne juhtimisinfosüsteem ei ole ainult tarkvaralahenduse juurutamine, vaid midagi palju enamat. Detailselt läbimõeldud eesmärgid, targalt paika pandud mõõdikud, tugi ja koolitus kasutuselevõtul ning hilisem oskuslikult juhitud muutuste elluviimine on niisama olulised, kui õigesti koostatud andmemudel ja hästi disainitud kasutajaliides. Sestap oleme igakülgselt läbi mõelnud oma teenuse protsessi ning toonud välja olulised etapid, millest sõltub BI protsessi edu; oleme kasvatanud oma meeskonda ning täpsustanud rolle. Loe edasi →

Milline strateegia valida digitaalse vara juhtimiseks? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 3.11.2014

Andres Kukke

Andres Kukke

 

 

 

Tänapäeval on mantraks muutnud lause, et elame infoajastul ja informatsioon on üks meie vara liikidest. Kuid vaadates ettevõtete majandusaasta aruannet, siis varade loetelust me sellist rida nagu „informatsioon“  ei leia. Võib muidugi küsida, kas see peakski seal olema, sest informatsiooni pole palja silmaga näha, see on virtuaalne. Samas me ei näe ega saa katsuda paljusid asju – näiteks kasvõi mobiilside – aga see on siiski olemas – mobiil meie laual ju heliseb? Lisaks teame hulka ettevõtteid (nt Google), kelle varaks ei ole enam ei kuld, maa- ega isegi mitte finantsvarad, vaid just nimelt info.

Loe edasi →↑ Lehe algusesse