Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Rubriik ‘Müügianalüüs’


Retsept targemaks müügiaruandeks Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 7.10.2015

Maigi Peeduli

 

The Economist Intelligence Unit (EIU) hiljuti avaldatud uuring kinnitas, et parem juurdepääs andmetele ja nende kasutamine otsustamisel aitavad parandada müügitulemusi. Uuringust ilmneb, et 97% ehk peaaegu kõik ettevõtted, kes hindasid oma müügivõime väga heaks, kasutasid müügi- või kliendiandmetele juurdepääsemiseks reaalajas iseseisvalt kasutatavaid analüüsilahendusi. Kolm viiendikku neist ütlesid, et kasutavad müügiaruandeid vähemalt kord päevas.

Loe edasi →

Müük on surnud, elagu müük Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 2.10.2014

Eero Kalm

 

 

 

 

 

Juba mõned aastad, tegelikult kauemgi, räägitakse, et müük on muutunud. Internetiajastul ei osta kliendid seda, mida müüja neile müüa tahab, vaid seda, mida nad osta tahavad. Klient on tihti oma konkreetse soovi täitmisel targem kui müügiinimene ja tuleb müüja juurde alles siis, kui on oma otsuse juba peaaegu langetanud. Ja läheb pigem selle juurde, kes teda paremini tunneb ja teenindab – olgu viimane kasvõi kallima hinnaga.

Loe edasi →

Lihtne ja kasutajasõbralik rännak andmetes Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 13.05.2013

Tanel Rüütli
Tanel Rüütli

Ärianalüüsi lahendust luues on võimatu ette ennustada kõiki kasutajate küsimusi ja infovajadusi. Võime küll ette valmis teha võimalikult palju erinevaid aruandeid ja graafikuid, aga nii saame tulemuseks ülekoormatud töölaua, milles on tegelikult keeruline orienteeruda ja vajalikku infot leida. Teise äärmusena, tehes vaated eelkõige lihtsaks ja mugavaks, võib saadav info jääda liiga pinnapealseks.

 

Hea lahendus on kasutajasõbralik ja mitmekesine
Loe edasi →

Andmete visualiseerimine maakaardil Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 3.01.2013

Tanel Rüütli

Valdava osa ettevõtete ja asutuste tegevus on seotud mõne geograafilise näitajaga – tegevuspiirkonnad, esinduste asukohad, tarneaadressid, kinnisvara- ja ehitusobjektid jne. Andmete visualiseerimine interaktiivsel maakaardil on saamas ärianalüüsi loomulikuks osaks.

Ettevõttele või organisatsioonile võib see kasu tuua mitmeti:
Loe edasi →

Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (osa 3: analüüsid) Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 1.02.2012

Tanel Rüütli

Tanel RüütliAnalüüsivaated võimaldavad sügavuti uurida ettevõtte müügitulemuste erinevaid aspekte ja omavahelisi seoseid, et leida kasutamata müügivõimalusi ja parandada tulemusi. Need annavad kiirelt vastuse kõigile olulistele müügiküsimustele ja toovad välja ka sellised näitajad, mis tavapärastes andmetabelites varjatuks jääks.
Sama selge ja ülevaatliku rakenduse saab luua iga valdkonna jaoks – ladu, finants, logistika, personal …

Vaata kahes eelmises osas tutvustatud müügilahenduse juhtimis- ja töölauda.

 

Ristmüügi analüüs toob välja kasutamata müügivõimalused
Loe edasi →

Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (osa 2: töölauad) Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 15.11.2011

Tanel Rüütli

Tanel RüütliMüügianalüüsi lahenduse eesmärgiks on luua ühtne infokeskkond, millest müügijuht saab kiiresti ja ilma vaevata kätte kogu vajaliku müügiinfo ja aruanded. Artikli esimeses osas esitlesin müügilahenduse juhtimislauda, nüüd näitan, millised on „töölauad“, mida antud lahenduses on kolm: „Klient“, „Artikkel“ ja „Kliendihaldur“.

Ärianalüüsi töölauad võimaldavad erineva detailsusega jälgida ja võrrelda kõiki olulisi mõõdikuid kõigis kategooriates. Selline paindlikkus, kombinatsioonis QlikView intuitiivse kasutusloogika ja töökiirusega, võimaldab müügijuhil igal ajahetkel vastata olulistele äriküsimustele ning kiiresti reageerida tekkinud olukordadele. Loe edasi →

Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (1. osa: juhtimislaud) Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 26.10.2011

Tanel Rüütli

Tanel RüütliDemonstreerin ühe ettevõtte müügilahenduse näitel, milline näeb välja ärianalüüsi keskkond müügianalüüsiks ja kuidas seda kasutada. Käesolev artikkel on esimene osa seeriast, kus tutvustan erinevaid müügianalüüsi vaateid ja nende kasulikkust. See näide on üks paljudest variantidest – igal ettevõttel on individuaalsed vajadused, mida järgides me sobivaima ärianalüüsi keskkonna üles ehitame.
Oma käega saab sarnaste lahenduste kasutamist proovida läbi veebi – siin on suur valik erinevate valdkondade jaoks loodud näidisrakendusi.

 

Ühtne infokeskkond
Alljärgneva müügilahenduse üldeesmärgiks on luua ühtne infokeskkond, millest müügijuht saab ilma vaevata valmiskujul kätte kogu vajaliku müügiinfo ja aruanded. Kasutuslihtsus ja kiirus julgustab avastama uusi seoseid ja võimalusi, andes sellega ettevõtte käsutuses olevale informatsioonile käegakatsutava väärtuse.

Loe edasi →↑ Lehe algusesse