Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Rubriik ‘QlikView kasutusvõimalusi’


Kas sul Qliki versioonid on uuendatud? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 8.02.2018

Juba järgmisel kuul, märts 2018, lõppeb QlikView 11 versiooni tugi – nüüd viimane aeg uuendada oma Qlik’i versioonid, sellega tagate parim võimalik funktsionaalsus, töökindluse ja turvalisuse.

 

Hetkel on nii QlikView kui Qlik Sense’l väljas versioonid nimega November 2017.

QlikView puhul on arendused suunatud pigem sissepoole – parandatud on nii turvalisust, töökiirust, kui ka administreerimise ja arendajate tööriistu. QlikSense’i uutes versioonides on aga hulganisti tavakasutajale elu mugavamaks tegevaid muudatusi ja uut funktsionaalsust.

Vaata täpsemalt, mida uut sisaldavad QlikView või Qlik Sense’i uued versioonid.

Loe edasi →

QlikSense abil saab vabatahtlikke panus nähtavamaks Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 7.12.2016

Maigi Peeduli

 

 

Infovara toetas kodanikualgatust Let´s Do It! World ehk Teeme Ära Maailmakoristus, pannes õla alla kogu maailma hõlmava avaliku statistika ning visuaalide loomisel.

 

 

Loe edasi →

Infovara loodud riigiraha portaal on eeskujuks teistele riikidele Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 16.08.2016

Eesti riigiraha portaal  www.riigiraha.fin.ee, mille üks loojaid on Infovara, leiab üha enam kasutust eri valdkondades, kus on otsuste tegemisel tarvis näha riigi rahakoti sisse.  Nüüd on portaal aga silma jäänud ka teistele riikidele kui eeskujulik näide avaandmete keskkonnast.

Loe edasi →

Jalgpall ja analüütika osa 2: mäng mõõdikutega Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 27.06.2016

Andres Kukke 
Vaata ka 1 osa: Mis on ühist mängul palliga ja mängul andmetega 

 


Arengu seisukohalt oleks huvitav jälgida mitte niivõrd mängu lõpptulemust, vaid protsessi ehk tegevusi, kuidas sellise tulemusteni jõuti. Mõõdikute teoorias on teada, et sama olulised kui tulemusmõõdikud (KRI – key result indicators) nagu näiteks käive, toodangu kogus või mängu lõpptulemus, on ka tegevusmõõdikud (KPI – key perfromance indicators) nagu näiteks võtmeklientidega planeeritavate kohtumiste arv, parendusettepanekute arv, jne. Sest ainult nii on võimalik võtta õigeaegselt vastu otsuseid ja teha tegevusi tulemuste parandamiseks, pelgalt käibenumbri vaatamine meile tegevusjuhiseid ei anna.
Vaata ka minu ühte varasemat blogi: 7 soovitust mõõdikute kasutuselevõtuks.

Loe edasi →

Jalgpall ja ärianalüütika osa 1: Mis on ühist mängul palliga ning mängul andmetega? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 26.06.2016

Andres Kukke

Spordi analüütika on üks kiiremini kasvavaid analüütika suundi ärianalüütikas ning eriti masinõppe valdkonnas. Hetkel on käimas jalgpalli EM ning ärianalüütika poolelt vaadatuna võiks öelda, et lisaks jalgpallile käib samuti võistlus matemaatiliste algoritmide peale. Kuna tänases jalgpallis on oluline leida strateegia kaitse murdmiseks siis selleks võetakse appi algoritmid. Mis pilt avaneb, kui kiigata spordianalüütika eesriide taha?
Esimese võimalusena kasutan selleks otstarbeks juhtiva ärianalüüsi tarkvarafirma QlikTech poolt avaldatud jalgpalli mängude statistika visuaalset andmeanalüütilist rakendust. Kuna sõna „andmed“ tuleneb tegusõnast „andma“ siis huvitusin, et millist uut teavet need EM kohta kogutud andmed võiksid meile pakkuda?  Loe edasi →

Analüütiline võimekus Harju Elektris Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 16.03.2016

 Oma kogemust jagab  Harju Elekter Elektrotehnika juhatuse liige ja ettevõtte juht Jan Osa, kes kirjutab, kuidas nende ettevõttes andmeanalüüsini jõuti ja mis rolli see firmas täidab.

 

Olen täiesti kindel, et tänapäeval ettevõtted enam ilma ärianalüüsita läbi ei saa. Võib-olla ei kasutata selle tarbeks just spetsiaalset tehnoloogiat, kuid peas analüüsitakse äri käekäikuikkagi. Meie silmis on ärianalüüs ettevõttes abiks alates eksistentsist kuni eneseteostuseni.

Vajadus tegeleda andmeanalüüsiga

Kõige olulisemaks põhjuseks andmeanalüüsiga tegelemiseks oli soov saada andmetele ligipääs, mis ilma vastava tehnoloogiata ei ole tihtipeale saavutatav. Andmeanalüüsi tarkvara võimaldab nii ligipääsu andmetele kui ka lihtsustab nendes navigeerimist.
Tähtis on ka see, et saame kiirendada arusaama andmete tähendusest. Andmeanalüüs annab võimaluse teada ettevõtte hetkeolukorda, mustreid ja kõikumisi. Analüüsides andmete vahelisi seoseod saame arvestada tõenäoliste arengustsenaariumitega ning prognoosida tulevikutegevusi.  Mainimata ei saa ka jätta kollektiivse sünergia ärakasutamist, mida andmeanalüüsi tarkvarad võimaldavad. See aeg on ammu möödas, kui juht teab kõike. Seepärast on hea, kui ligipääs andmetele on ka hierarhiliselt madalamal astmetel töötajatel, sest nii võib tulla väga palju häid ideid.
Kuid eelkõige võimaldab andmeanalüüs vastu võtta paremaid otsuseid. See oli meile suurimaks motivatsiooniks, et sellega tegelema hakata.

Loe edasi →

Huvitavat statistikat Eurovisiooni fännidele Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 12.05.2015

Taaskord on QlikTech välja toonud veebitööriista, mis näitab Eurovisiooniga seotud infot interaktiivselt ja visuaalsel kujul. See on huvitav rakendus nii Eurovisiooni kui ka andmeanalüüsi huvilistele.

Loe edasi →

Soovitusindeksil on otsene seos ettevõtte pikaajalise eduga Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 10.03.2014

Maigi Peeduli

 Soovitusindeks on tööriist, mille abil on võimalik regulaarselt ja operatiivselt koguda tagasisidet kliendirahulolu ja ettevõtte teenuste kohta. Soovitusindeks põhineb asjaolul, et sõbrale-tuttavale mõnda ettevõtet soovitades võtab inimene endale  justkui vastutuse soovitatu kvaliteedi eest ja annab kõrgema hinnangu ainult nendele, kelles ta ise on kindel. Veendumus heas kvaliteedis ja teeninduse kõrges tasemes on aga aluseks klientide pikaajalisele lojaalsusele.

Loe edasi →

Balti Logistika kasutab klientide rahuolu hindamiseks soovitusindeksit Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 10.03.2014

Maigi Peeduli

 

Balti Logistika pakub ekspedeerimise ja tarneahela juhtimise teenuseid Eestis, Lätis ja Leedus. Nende teenuste portfellis on nii lennu-, maantee- kui meretransport, ladustamine ja tolliteenused ning neil on enam kui 70 koostööpartnerit ja 1000 klienti üle Baltikumi.

 

Kiire tagasiside kliendirahulolu kohta
Soovitusindeksit kliendirahulolu ja lojaalsuse hindamiseks hakkas Balti Logistika kasutama juba kaks aastat tagasi. „Võtsime soovitusindeksi kasutusele, sest see on hea viis saada kiiresti regulaarset teavet klientide rahulolu kohta,“ ütles Balti Logistika arendusjuht Magnus Lepasalu. „Enne tegime rahuloluuuringuid kord aastas, soovitusindeksi kaudu saame klientide arvamuse teada operatiivselt ning see võimaldab kohe reageerida, kui peaks esinema kõrvalekaldeid soovitust.“ Suuremate uuringute vastamiste määr kipub tihti jääma liiga väikeseks – 10% piiridesse, soovitusindeksi puhul on see aga tavapäraselt 30-40%, mistõttu on lisaks kiirusele olemas ka vajalik laiapõhjalisus.

Loe edasi →

Koolitus annab aluse kvaliteetsete QlikView lahenduste loomiseks Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 13.02.2014

Peep Pallasma
EFTA Analüütik

 

 

 

Olen Eesti Finantsteenuste Agentuuris (EFTA) tegelenud QlikView rakenduste arendamisega nüüdseks ligi poolteist aastat. Alguse sai asi plaaniga tuua turule juhi töölaua teenus, mille tehniline lahendus põhineb QlikView platvormil.  Nüüdseks oleme teenust pakkunud juba veidi enam kui aasta ning Qlikview on saanud minu igapäevaseks töövahendiks.

Loe edasi →↑ Lehe algusesse