Täpsem info, parem juhtimine

Juhtimisinfo


Rubriik ‘Tanel Rüütli’


Kas sul Qliki versioonid on uuendatud? Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 8.02.2018

Juba järgmisel kuul, märts 2018, lõppeb QlikView 11 versiooni tugi – nüüd viimane aeg uuendada oma Qlik’i versioonid, sellega tagate parim võimalik funktsionaalsus, töökindluse ja turvalisuse.

 

Hetkel on nii QlikView kui Qlik Sense’l väljas versioonid nimega November 2017.

QlikView puhul on arendused suunatud pigem sissepoole – parandatud on nii turvalisust, töökiirust, kui ka administreerimise ja arendajate tööriistu. QlikSense’i uutes versioonides on aga hulganisti tavakasutajale elu mugavamaks tegevaid muudatusi ja uut funktsionaalsust.

Vaata täpsemalt, mida uut sisaldavad QlikView või Qlik Sense’i uued versioonid.

 

Miks on oluline versioone ajakohasena hoida, saad lugeda siit Infovara andmearhitekti Tanel Rüütli artiklist.

 

Enneta probleeme ja uuenda oma tarkvara versioone juba täna!

Versioonide uuendamisega on võimalik ise hakkama saada: instruktsioonid leiate vastavalt QlikView puhul siit ja QlikSense puhul siit.

 

Kui protsess näib liiga ajakulukas võib pöörduda ka oma Qlik konsultandi poole, kes teeb selle teie eest ära: klienditiim@infovara.ee

 

 

 

 

Qlik ärianalüüsi tarkvara arengusuunad 2018 Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 7.02.2018

 

Tanel Rüütli, Infovara andmearhitekt

Tanel Rüütli Infovara andmearhitekt Parima ärianalüüsi tarkvara tootja Qlik väljastas oma lähiaastate arenguplaani kirjeldava dokumendi „2018 Qlik Statement of Direction“. Viide: https://community.qlik.com/blogs/qlikproductinnovation/2018/01/31/2018-qlik-statement-of-direction.

Rõõm on tõdeda, et Qlik’i areng on jätkuvalt kiire ja ees ootab põnev aasta paljude uuendustega. Toon välja huvitavamad märksõnad Eestis enim levinud ärianalüüsi programmide uuenduste kohta.

 

Qlik Sense Enterprise

Qlik Sense on Qlik’i põhiline ja kõige intensiivsemalt arenev tarkvara, mida uuendatakse ja täiustatakse kõige rohkem. Eelmisel aastal välja hõigatud rütmiga – viis versiooniuuendust aastas – on oodata järgmisi uuendusi, teemade kaupa:

 • Analüütika – võrdlev ja prognoosiv analüüs, dünaamiline grupeerimine ja segmenteerimine, loomulikus keeles otsing
 • Kasutusmugavus – lemmikud ja kollektsioonid, sildistamine, iseteeninduslik vaadete jagamine, kasutaja poolt seadistatavad tingimuslikud märguanded
 • Uued visuaalid – Sankey diagramm, Trellis ehk diagrammide ruudustik, minigraafikud tabeli lahtri sees, laiemate võimalustega maakaardi lahendus
 • Äppide ehitamine – andmete „Global Library“, automaatsed diagrammi valiku soovitused, muudetava tihedusega töölehe paigutusjoonestik, töölehe kerimise võimalus, kujunduse isikupärastamine  e. themes ning seni eraldiselsva Qlik Web Connectors laiendustarkvara integreerimine põhiprogrammiga
 • Mobiilsus – iOS äpi täiustamine ja Android äpi väljatoomine

Qlik Sense Cloud Business

Cloud on kuutasu põhine lahendus väikesele või alustavale ettevõttele, kellel on tagasihoidlik andmemaht ja kasutajaskond ning kes ei soovi omandada ärianalüüsi jaoks eraldi riistvara.

Enamus Qlik Sense’i kasutajaliidese täiustusi laienevad automaatselt ka Cloud lahendusele. Lisaks nendele on Cloud’is oodata järgmisi uuendusi:

 • Võimalus kasutada sertifitseeritud laiendusi e. extensions
 • Andmete eksport Excelisse
 • Andmete salvestamine .qvd ja .csv failidesse

QlikView

QlikView on Qlik’i portfelli vanim, kaugele välja arendatud omadustega tarkvara. Jätkuvad arendused on suunatud eelkõige olemasolevate klientide rahulolu tagamiseks sh:

 •   Jõudluse, skaleeritavuse ja turvalisuse täiustused
 •   Veebipõhise kasutajaliidese täiustamine funktsionaalsuse ja jõudluse osas
 •   Koos toimimine Qlik Sense’iga – ühine avaleht, ühine kasutajalitsents, kasutajaliideste linkimine e. chaining, ühine andmetöötlus

NPrinting

NPrinting on Qlik’i spetsiaalne aruannete kujundamise ja jagamise tööriist, mis võimaldab luua raporteid kõigis enam levinud formaatides (PowerPoint, Excel, Word, PDF, HTML) ning erinevate edastusviisidega (e-mail, failikataloog või iseteenindusportaal).

Plaanis on lisada uusi aruandluse ja autentimise võimalusi sh on demand reporting ning täiustada integratsioon Qlik Sense ja QlikView keskkondadega.

Märkus: antud nimekiri, nagu ka Qlik’i originaaldokument on puhtalt informatiivne, st. tegelik järjekord, sisu ja elluviimise aeg võib muutuda.

Täpsema info saamiseks või Qlik tarkvara tutvustuse tellimiseks palun pöörduge Infovara OÜ konsultantide poole: http://www.infovara.ee/meist/kes-me-oleme/

 

 

 

Uusim versioon tagab töökindluse ja turvalisuse Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 11.10.2017

Tanel Rüütli, Infovara andmearhitekt

 2018 märtsis lõppeb QlikView 11 versiooni tugi ning nüüd on viimane aeg uuendada oma Qlik’i tarkvara. Aga isegi ilma toe lõppemiseta on igati soovitav oma tarkvara uuendatuna hoida, sest nii tagate oma lahenduste parima võimaliku funktsionaalsuse, töökindluse ja turvalisuse.

Loe edasi →

Viis lõksu andmete visualiseerimisel Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 4.07.2017

Tanel Rüütli, Infovara andmearhitekt

Tanel Rüütli

 

 

Kas oled viibinud seminaril või koosolekul, kus ekraanile näidatakse graafikut, mille mõistmine nõuab üleloomulikke võimeid? Või vaadanud otsa artiklile, mille juures olev graafik meenutab pigem värvikirevat abstraktset maali kui informatiivset diagrammi? Kujuta nüüd ette, et pead sellise joonise alusel tegema tähtsaid otsuseid, seadma oma ettevõttele tulevikuks tegevusplaane.

Paraku on nii, et andmeanalüüsist on abi vaid siis, kui selle tulemused ka eri osapooltele arusaadavad. Ni on andmete visualiseerimine oluline oskus väga erinevates valdkondades, näiteks ärianalüüsis on sel lausa kandev roll.

Järgnevalt toon välja viis lõksu, kuhu võib oma andmeid visualiseerides langeda, ning lahendusi nende vältimiseks

Loe edasi →

Lihtne ja kasutajasõbralik rännak andmetes Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 13.05.2013

Tanel Rüütli
Tanel Rüütli

Ärianalüüsi lahendust luues on võimatu ette ennustada kõiki kasutajate küsimusi ja infovajadusi. Võime küll ette valmis teha võimalikult palju erinevaid aruandeid ja graafikuid, aga nii saame tulemuseks ülekoormatud töölaua, milles on tegelikult keeruline orienteeruda ja vajalikku infot leida. Teise äärmusena, tehes vaated eelkõige lihtsaks ja mugavaks, võib saadav info jääda liiga pinnapealseks.

 

Hea lahendus on kasutajasõbralik ja mitmekesine
Loe edasi →

Andmete visualiseerimine maakaardil Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 3.01.2013

Tanel Rüütli

Valdava osa ettevõtete ja asutuste tegevus on seotud mõne geograafilise näitajaga – tegevuspiirkonnad, esinduste asukohad, tarneaadressid, kinnisvara- ja ehitusobjektid jne. Andmete visualiseerimine interaktiivsel maakaardil on saamas ärianalüüsi loomulikuks osaks.

Ettevõttele või organisatsioonile võib see kasu tuua mitmeti:
Loe edasi →

Juhtimisinfo positsioon ettevõttes Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 16.07.2012

Tanel Rüütli
Tanel Rüütli

 

 

 

 

Scott Klososky toob oma raamatus „The Velocity Manifesto“ huvitava nägemuse ettevõtte „infotehnoloogilisest majast“. Loe edasi →

Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (osa 3: analüüsid) Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 1.02.2012

Tanel Rüütli

Tanel RüütliAnalüüsivaated võimaldavad sügavuti uurida ettevõtte müügitulemuste erinevaid aspekte ja omavahelisi seoseid, et leida kasutamata müügivõimalusi ja parandada tulemusi. Need annavad kiirelt vastuse kõigile olulistele müügiküsimustele ja toovad välja ka sellised näitajad, mis tavapärastes andmetabelites varjatuks jääks.
Sama selge ja ülevaatliku rakenduse saab luua iga valdkonna jaoks – ladu, finants, logistika, personal …

Vaata kahes eelmises osas tutvustatud müügilahenduse juhtimis- ja töölauda.

 

Ristmüügi analüüs toob välja kasutamata müügivõimalused
Loe edasi →

Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (osa 2: töölauad) Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 15.11.2011

Tanel Rüütli

Tanel RüütliMüügianalüüsi lahenduse eesmärgiks on luua ühtne infokeskkond, millest müügijuht saab kiiresti ja ilma vaevata kätte kogu vajaliku müügiinfo ja aruanded. Artikli esimeses osas esitlesin müügilahenduse juhtimislauda, nüüd näitan, millised on „töölauad“, mida antud lahenduses on kolm: „Klient“, „Artikkel“ ja „Kliendihaldur“.

Ärianalüüsi töölauad võimaldavad erineva detailsusega jälgida ja võrrelda kõiki olulisi mõõdikuid kõigis kategooriates. Selline paindlikkus, kombinatsioonis QlikView intuitiivse kasutusloogika ja töökiirusega, võimaldab müügijuhil igal ajahetkel vastata olulistele äriküsimustele ning kiiresti reageerida tekkinud olukordadele. Loe edasi →

Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (1. osa: juhtimislaud) Kommentaarid välja lülitatud

Postitatud 26.10.2011

Tanel Rüütli

Tanel RüütliDemonstreerin ühe ettevõtte müügilahenduse näitel, milline näeb välja ärianalüüsi keskkond müügianalüüsiks ja kuidas seda kasutada. Käesolev artikkel on esimene osa seeriast, kus tutvustan erinevaid müügianalüüsi vaateid ja nende kasulikkust. See näide on üks paljudest variantidest – igal ettevõttel on individuaalsed vajadused, mida järgides me sobivaima ärianalüüsi keskkonna üles ehitame.
Oma käega saab sarnaste lahenduste kasutamist proovida läbi veebi – siin on suur valik erinevate valdkondade jaoks loodud näidisrakendusi.

 

Ühtne infokeskkond
Alljärgneva müügilahenduse üldeesmärgiks on luua ühtne infokeskkond, millest müügijuht saab ilma vaevata valmiskujul kätte kogu vajaliku müügiinfo ja aruanded. Kasutuslihtsus ja kiirus julgustab avastama uusi seoseid ja võimalusi, andes sellega ettevõtte käsutuses olevale informatsioonile käegakatsutava väärtuse.

Loe edasi →↑ Lehe algusesse