Juhtimislaud – sama lihtne kui Google

 

Kui me oma eraelus infot otsime, on lihtne ja sõbralik Google’i otsingumootor tavaliselt esimene peatuspaik – sisestame sõna otsingukasti ja ilmubki rida materjale. Kui tulemus ei vasta ootustele või kerkib järgmine küsimus, muudame otsisõnu ja kordame oma tegevust.

code-2620118_1280.jpg

Traditsioonilise aruandluse sissekodeeritud piirangud
Ärimaailmas on vastuste otsimine  Google’i lihtsusest vägagi erinev: meie ees on sageli jäigad aruanded ja tabelid eelsisestatud vastustega. Kui tahame iseseisvalt andmetes ringi vaadata, tuleb heidelda keerukate tööriistade ja arvutustabelitega. IT meeskond tahab parimat, kuid on käsist-jalust seotud traditsiooniliste aruandlussüsteemide sissekodeeritud piirangutega, mis annavad kasutajatele ette kindlaks määratud, jäiku päringuvastuseid. Intuitiivne, „elav juhtimislaud“ on Google otsingu ärivaste, mis vabalt määratletuna koosneb info kogumise ja analüüsi tööriistadest. Nende eesmärgiks on anda detailseid,  lõppkasutaja rollist ning vajadustest sõltuvaid äriteemalisi vastuseid. See eeldab SQL-päringukeskse suhtumise kõrvale jätmist ning uue interaktiivse, mälusisese seostatud otsingusüsteemi kasutamist, mis võimaldab kasutajatel endil vastuseid hankida selle asemel, et leppida mida iganes IT neile ette lükkab.


Veebiotsingute erinevus traditsioonilisest BI’st

Google’i otsingu  vastuseks on terve internet sorteerituna olulise järgi, mille määrab keerukas kombinatsioon linkidest ja märksõnadest. See toimib nii kuna veeb on tekstil ja dokumentidel põhinev. Firma andmed on aga arvnäitajad ja numbrid, mida tuleb arvutada, mitte otsida ning neil pole linke aitamaks otsingumootoril olulisust selgitada. Traditsiooniline BI on pigem arvutuse kui otsingumootor. Enamus BI infrastruktuurist on suunatud ette kindlaks määratud päringutele vastuste arvutamisele etteantud  valemite abil. Kasutajad ei hangi vastuseid vastavalt oma tekkivatele huvidele, vaid need lükatakse nende ette vastavalt ettemääratud vajaduste komplektidele. Traditsioonilise BI struktuur on pärand ajastust, mil arvutite arvutusvõimsus oli madal. Aga ajad on muutunud, arvutimälu on muutnud odavaks ja riistvara kordades võimsamaks ning nüüd on võimalik terveid andmebaase igasuguse suurusega arvuti mälusse laadida, tegemaks kohest analüüsi – asi, mis kunagi oli tõkestavalt kallis või lausa võimatu.


Elav juhtimislaud allub kasutajale

Uusimad BI platvormid, nagu näiteks QlikView,  on nende kahe lähenemisviisi segu, ühendades endas Google otsingusüsteemi lihtsuse ja traditsioonilise BI arvutusvõimsuse. See võimaldab uurida seostatud andmehulkasid interaktiivselt ning ülikiiresti, kuna QlikView töötab mälusisesel tehnoloogial. Teie käsutuses ei ole mitte ettemääratud valemid, vaid kogu ettevõtte andmete hulk, seostatult ning teile kättesaadav vaid hetkega. Sarnaselt Google’le kontrollib küsimuste ja vastuste edasi-tagasi liikumist täielikult kasutaja, võimaldades ärikasutajatel ise küsida ja küsimustele vastuseid saada, ilma keerukate SQL päringute või IT vahemeesteta. Kasutajad võivad lisada uusi andmeallikaid vastavalt soovile, igasuguses kombinatsioonis, mida käsilolev ülesanne vaid nõuab. Vastused küsimustele saadakse koheselt, ei mingit aruannete valmimise ootamist. Nagu Google annab vastused vaevalt sekundi murdosa jooksul, nii ka mälusisesel tehnoloogial töötav “elav juhtimislaud”, mis võimaldab kiiresti tulemusi vaadata ja küsimusi täpsustada. Pole mingit vajadust koostada üksikasjalist päringut. Ja sellist asja nagu liiga lai otsing pole olemas – trüki otsinguväljale „A“-täht ja süsteem reastab hetkega kogu info, mis sisaldab seda tähte. Siin on suur vahe traditsioonilise BI-ga võrreldes, kus liiga lai päring võib süsteemi ummikusse ajada. Elav juhtimislaud ei karista sind, kui mõtled suurelt.

adult-1850181_1280
Andmetes rändamine läbi küsimuste esitamiste viib uute avastusteni

Tõeline väärtus seisneb selles, et kasutajatele antakse kontroll andmete üle.  Ükski IT osakond ei ole nii laiade teadmistega, kui kolleegid, kellega infot jagatakse. „Elavate juhtimislaudade“ sisuline mõte seisneb selles, lihtne küsimuste esitamise protsess, andmetes rändamine ja avastamine viib parema arusaamiseni ja uuendusteni. Jäigad andmebaasipäringud ja andmekuubid on asendatud seostatud mälusisese struktuuriga. Selle asemel, et vastuseid ette valmis arvutada, laeb tarkvara andmekogumid mälusse ja kaardistab nendevahelised seosed. Võite küsida nii palju küsimusi kui soovite kuni leiate olulise informatsiooni. Oluliseks muutub mitte vastuste saamine vaid küsimuste esitamine. Näiteks millise aruande põhjal saaks müügijuht otsustada – kas teha kampaania klientidele, kes pole teinud oste viimase 3 kuu jooksul või võtma ette tooted, mille liikumine pole enam nii kiire kui eelmisel perioodil? Selliste ja paljude samaväärsete ülesannete lahendamiseks ettevõttes polegi võimlaik teha valmis aruannet, vaid kasutaja peab ise vaatama kõigepealt andmetele otsa, andma tähenduse ja siis tegema valiku. Ja seda on oluliselt lihtsam teha, kui ei pea andmeid piiluma aruannetest nagu läbi lukuaugu, vaid teie ees on valla kõik infouksed. Nii ei ole teie otsused enam sõltuvad kättesaadava info hulgast, vaid on niisama head, kui küsimused, mida küsite.

 

Andres Kukke(1)

(CITO Research materjalide põhjal)