Koolitus annab aluse kvaliteetsete QlikView lahenduste loomiseks

 

Olen Eesti Finantsteenuste Agentuuris (EFTA) tegelenud QlikView rakenduste arendamisega nüüdseks ligi poolteist aastat. Alguse sai asi plaaniga tuua turule juhi töölaua teenus, mille tehniline lahendus põhineb QlikView platvormil.  Nüüdseks oleme teenust pakkunud juba veidi enam kui aasta ning Qlikview on saanud minu igapäevaseks töövahendiks.

youtuber-2838945_1280

Iseõppijal puudub laiem arusaam
Esimesed pool aastat pusisin ise – vaatasin QlikView demosid, laadisin neid alla ja „lõhkusin“ laiali, lugesin foorumeid ning tüütasin Infovara konsultanti Andrust. Nii sain appi’de loomise põhitõdedest mingi aimduse, samas olid kõik kerkinud küsimused üksikteemad ning puudus laiem arusaam selle tarkvara toimimisest.  Iseõppijate üks tüüpilisi hädasid ongi ju see, et ei nähta tervikut, vaid purjetatakse üksikute juhtumite lahenduse baasil.  Üsna pea sai selgeks vajadus olemasolevad teadmised kokku korjata, need süsteemi panna ja teemadevahelised tühikud täita, mistõttu läksin Infovara poolt korraldatavale QlikView arendaja koolitusele.

Koolitus annab tervikpildi
Tegemist oli kolmepäevase koolitusega, mis keskendus eelkõige skriptile. Nagu ikka on koolitusest kasu eelkõige siis, kui õpitut igapäevaselt kasutada. Oli asju, mida sain peale koolitust kohe kasutama hakata ja oli selliseidki, mis esimese hooga sinnasamasse „maha kukkusid“, kuid tänu kaasa saadud õppematerjalidele oli võimalik need hiljem vajaduse tekkides meelde tuletada. Mulle endale tundub, et minu jaoks oli lisaks konkreetsete küsimuste lahendamisele koolituse olulisem moment siiski tervikupildi loomine. Ehkki see ei tekkinud koheselt koolituse käigus, vaid on kasvanud igapäevaselt koos QlikView pideva kasutamisega, andis koolitus sellele kindlasti lähtekohad.

Kvaliteetne skript  on aluseks heale lahendusele
Korralik skript on alus, millele luua mugavaid töölehti kasutajatele. Tihtipeale klientide soovid ja vajadused muutuvad ajas, mis tähendab ka korrektuure skriptis. Segasesse ja sassis skripti on võimalik küll muudatusi teha, kuid skript läheb sellest veel segasemaks ning lõpuks jõutakse ikkagi punkti, kus on mõistlik kõike uuesti teha.  Seega on skripti kvaliteet äärmiselt oluline ning selle saavutamiseks on olemas hulk tegelikult üsna lihtsaid reegleid, mida jälgida. Muidugi on neid võimalik selgeks saada ka ise õppides ja töötades, kuid oluliselt lihtsam ja valutum on õppida teiste vigadest, kui ise kõike läbi teha.

business-1839876_1280

Rakenduse loomise kaks maailma
Usun, et EFTA kliendid on oma töölaudade juures ka mõningast positiivset arengut tähele pannud. Õpitud asjad lubavad julgemalt läheneda olemasolevatele andmemassidele, tekitada nendest seoseid ja seeläbi luua klientidele sisulisemaid töölaudu – ise õppides oleks selleni jõudnud ehk hulga aja pärast. Mida rohkem ma rakendusi klientidele või enda tarbeks siin EFTA-s teinud olen, seda enam on jõudnud minuni arusaam, et kogu see „äpindus“ koosneb kahest, omavahel tihedalt seotud, kuid samas täiesti erinevast maailmast – ühelt poolt skript ning teisalt vaadete kujundamine.

Seega on neil, kes soovivad teha kvaliteetseid QlikView lahendusi, kindlasti vajalik süveneda mõlemasse maailma, üks teiseta jääb selgelt poolikuks. Ning kõike seda on võib-olla pisut palju, et üksinda ja ise õppides läbi teha.

 

EFTA – Eesti Finantsteenuste Agentuur on juhtiv finantstugiteenuseid osutav ettevõte Eestis. EFTA eesmärk on aidata klientidel kärpida kulusid ja suurendada tulusid läbi aja- ja inimressursi säästmise, mille tagavad kaasaegsed e-lahendused, paberivaba finantsarvestus ja interaktiivsed ärianalüüsilahendused.  Koostöös Infovara OÜ’ga on EFTA loonud QlikView platvormil töötavad virutaalsed juhtimislauad erinevat tüüpi ettevõtetele, mida saab kasutada rendi põhimõttel.

 

Peep Pallasma
EFTA Analüütik