Teie QlikView rakenduste tasuta tervisekontroll

 

QlikView kasutajakeskse BI eesmärk on anda ärijuhtidele iseseisvus oma andmetega töötamisel ilma, et nad peaks selleks abi küsima IT osakonnalt. Sellegipoolest on IT’l kriitiline roll QlikView juurutamisel – nende ülesanne on tagada õigete andmete korrektne kasutus.

Definitsioonide paljusus tuleb kergesti
QlikView rakenduste juurutamist ettevõttes alustatakse tavaliselt mõne konkreetse ärivaldkonna, näiteks müügi andmete kokkupanemisest ja küsimuste lahendamisest. Andmed võivad tulla operatsioonisüsteemidest, andmeladudest või teistest ärilahendustest ja rakendustest. Peale esimese lahenduse kiiret juurutust tulevad tavaliselt kohe järgmised – teisedki ärivaldkonnad tahavad iseseisvat juurdepääsu oma andmetele – ka ostuosakonnal, turundusel, logistikal on kiireid küsimusi, mis vajavad faktipõhist otsustamist. Nii on tavaline, et QlikView rakendusi hakkab ettevõttes juurde tulema, mis võivad olla tellitud ja arendatud erinevate inimeste poolt. Andmed pärinevad küll samadest allikastes ja isegi mõisted võivad olla sarnased, aga äridefinitsioonid ja andmete kokkupanemise viisid ei pruugi seda mitte olla. Näiteks võib mõistel „kasumlikkus“ olla kümneid erinevaid arvutusviise ja tähendusi, mistõttu tekib talle ka mitmeid erinevaid tulemusi.

board-2449726_1280

Analüüsirakenduste juhtimislaud
Ja nii võivad IT juhid ja QlikView eest vastutajad seista silmitsi rakenduste kasvava keerukusega – mis kunagi oli juurutatud lihtsa mugava lahendusena äriinimestele, võib ühel hetkel tuua IT’le kaasa küsimuste hulga, mis ei lase neil enam ärikasutajad piisavalt kiiresti aidata.
Just selliste olukordade lahendamiseks ongi QlikView Governance Dashboard. See annab BI ja IT eest vastutajatele täieliku 360 kraadise ülevaate ja läbipaistvuse kogu organisatsioonis kasutatavate QlikView rakenduste kohta. See on nagu teie ettevõtte analüüsilahenduste juhtimislaud, mis näitab millised QlikView rakendused on kasutusel, millised töölehed ja vaated nendes sisalduvad ja milliseid valemeid tulemuste esitamiseks kasutatakse. Samuti annab see täieliku ülevaate rakendustes kasutatavatest andmetest ja nende allikatest ning kasutatavatest definitsioonidest. Dashboard toob välja, kas erinevad rakendused kasutavad samadele andmekogudele samu definitsioone ja arvutavad tulemusi samade valemite alusel või mitte.

 

 

 

 

 

 

 

Ühtne arusaam üle kogu organisatsiooni
Governance Dashboard distsiplineerib QlikView kasutust, loob ühtse arusaamise andmetest ning kindlustab õigete andmete ja definitsioonide kasutamise õigel viisil üle kogu organisatsiooni ühtemoodi. Nii räägivad erinevate rakenduste kasutajad alati sama keelt ja tulemusi – olgu see siis müügitulu või ettevõtte kasum, arvutatakse alati samadel alustel. Samuti aitab see toime tulla juhul, kui andmete allikaid on vaja muuta või juurde lisada. Teisest küljest võimaldab Governance Dashboard’i kasutus luua nn. „taaskasutatavaid“ definitsioone ja andmekogusid ning kasutada neid uute rakenduste loomisel. Oma lahendust loov ärikasutaja ei pea alustama nullist, vaid saab nn. eeldefineeritud valemite „raamatukogust“ võtta juba valmis materjali.
Governance Dashboard annab ülevaate QlikView serveri tervisest, mälu ja protsessori kasutusest ning võimaldab seeläbi hinnata serverite võimsuse vastavust vajadustele. Ta toob ka välja QlikView rakenduste erinevad nüansid – andmemahu, töölehtede, graafikute, valemite hulga ja keerukuse, see võimaldab hinnata rakenduste optimeerimise või ümberehitamise vajadust.

Qlik-Analytics-Platform-Benefits-Embedding-413x240

Ennetav abimees kasutajatele
Lisaks andmete ja nende allikate detailsele ülevaatele, aitab Governance Dashboard silma peal hoida ka kasutajatel ning neile vajaduse korral ennetavat tuge pakkuda. Te näete täpselt, kes erinevaid töölehti, vaateid kasutavad ja kui tihti või kaua nad seda teevad. Nii saate optimeerida QLikView litsentside hulka, hinnata kasutajate koolituse vajadustest ja ka seda, kas lahendustes oleks vaja muudatusi teha. Näiteks ühe meie kliendi juures peale QlikView juurutamist oli Dashboardist näha, et ühe kasutaja sisselogimine ebaõnnestus. Inimene ise ei julgenud sellest aga tead anda, arvates ilmselt, et teeb midagi valesti. Lähemal vaatlusel selgus hoopis, et süsteemi administraator oli teinud kogemata vea kasutusõiguste andmisel. Teise kliendi juures oli näha, et müügijuht ekspordib teatud töölehelt alati oma andmed Excelisse, mitte ei analüüsi neid QlikView’s. Jutuajamisel selgus, et ta ei osanud andmeid omale harjumuspärasesse vaatesse panna ning puudu oli ka üks temale oluline mõõdik. Väikese navigeerimisõpetuse ja mõõdiku lisamisega sai müügijuht oma probleemile lahenduse ja tema töö kiirus tõusis oluliselt.

 

Vaata lisainfot ja lae tasuta alla siit lehelt.

 

Andres Kukke(1)