2015 aastat tervitab Infovara suurema meeskonna ja täiendatud teenuseprotsessiga.

 

Jõudsime 2014.aastal omamoodi revolutsioonilise situatsioonini  – vanaviisi enam edasi minna ei saanud, sest klientide arvu kasvades ei oleks me varsti enam suutnud kiiret kvaliteetset teenust pakkuda. Ja teisest küljest – ammu oli näha vajadust ka põhjalikumaks sisuliseks muutuseks, sest nii kliendid kui me ise olime jõudnud veendumuseni, et intelligentne juhtimisinfosüsteem ei ole ainult tarkvaralahenduse juurutamine, vaid midagi palju enamat. Detailselt läbimõeldud eesmärgid, targalt paika pandud mõõdikud, tugi ja koolitus kasutuselevõtul ning hilisem oskuslikult juhitud muutuste elluviimine on niisama olulised, kui õigesti koostatud andmemudel ja hästi disainitud kasutajaliides. Sestap oleme igakülgselt läbi mõelnud oma teenuse protsessi ning toonud välja olulised etapid, millest sõltub BI protsessi edu; oleme kasvatanud oma meeskonda ning täpsustanud rolle.

26198242_1523087484412022_1694210301186219519_o

Kasvanud meeskond ja uued rollid

Kogu teenuseprotsessi keskmes olete teie – meie kliendid. Uuenduste eesmärk on pakkuda teile nii sisult kui vormilt parimat BI teenust – olla teie jaoks alati olemas, kui te seda vajate ja aidata teil läbi nutika analüütika saavutada edu ja konkurentsieelist. Teie parim sõber Infovara sees on konsultant-kliendihaldur, kes hoolitseb selle eest, et kõik teie küsimused saaksid vastuse kiireimal ja sobivaimal võimalikul moel. Kõik meie konsultandid on oma ala profid ja nõustavad teid nii kirjelduse faasis mõõdikute valikul; jälgivad, et juurutuse protsessis sujuks kõik tõrgeteta ja püsiks ajagraafikus; koolitavad teid peale lahenduse valmimist ja hoiavad kätt ka peale lahenduse kasutuselevõttu. Lisaks teie oma konsultant-kliendihaldurile on meil nüüd ka portfellide ülene andmeteadlane, kes on oma teadmiste ja kogemustega abiks aidates teie andmetest sügavamat sisu leida. Teenuse vundamendi loob arendusmeeskond, kes tänaseks on kasvanud kolmeliikmeliseks ning on vaieldamatult Eesti parimad BI arhitektid.

Juhtimisinfosüsteem algab kirjeldusest

Olgu kasutuselevõetav tarkvara kuitahes hea, ilma peensusteni läbimõeldud eesmärgi ja mõõdikuteta ei teeni see loodetud eesmärki. See on nagu sihtkoha valik ja teekonna läbimõtlemine kodust välja astudes – te ei hakka ju suvaliselt kuhugi minema? Nii on juhtimisinfosüsteemi esimene etapp alati kirjeldus, kus mõeldakse läbi, kelle jaoks ja milleks lahendust looma hakatakse ning mis seeläbi ettevõttes peaks paremaks muutuma. Mõned teed on siiski sirgemad ja viivad kiirmini kohale kui teised ja vahel on ka teekonna valikul vaja kasutada GPS’i või küsida soovitusi. Nii on ka eesmärkide ja mõõdikute läbimõtlemisel vaja konsultandi tuge, sest iseendalt ebamugavaid „miks?“ küsimusi küsides ei pruugi adekvaatsete järeldusteni jõuda. BI lahendus ei ole IT projekt ja siin ei saagi lõpuni kõiki nõudeid ette defineerida, seda olulisem on professionaalne ettevalmistus  ning seepärast olemegi sellele etapile senisest enam tähelepanu pööramas. Lisaks mõõdikute ja eesmärkide läbimõtlemisele on oluline ka kommunikatsioon meeskonnaga – kaasates tulevased kasutajad juba süsteemi väljatöötamise staadiumis kindlustate lahenduse vastavuse nende vajadustele ning hilisem kasutuselevõtt on oluliselt valutum.

Infovara (67)

Kasutuselevõtul on oluline koolitus ja tugi

Kasutajate koolitamine ja tugi on võtmesõnad juhtimisinfosüsteemi kasutuselevõtul ja see on meie konsultant-kliendihaldurite üks olulisemaid ülesandeid. Oleme vastu võtnud otsuse, et ilma põhjaliku, kaheetapilise kasutuskoolituseta me uutele klientidele süsteeme üle ei anna, sest see lihtsalt ei tööta. Investeerida kümneid tuhandeid süsteemi, mida hiljem sihipäraselt ei kasutata, oleks kliendi raha raiskamine. Samuti oleme sisse viinud aktiivse kasutajatoe, kus uutel Qlik’i kasutajatel on võimalus kõigi oma küsimustega pöörduda otse kliendihalduri poole. Praktika on näidanud, et inimeste IT tase koolitusele tulles on väga erinev – kui ühed on ruttu valmis skriptidesse minema, siis teised alles harjutavad hiirega liikumist. Nii peabki kasutajatoe pakkumisel olema paindlik ja lisaks „kuidas kasutada?“ koolitamisele tuleb näidata ka „milleks kasutada?“. Lihtsate võtetega on võimalik oma Qlik’i lahendusest palju tarkust välja pigistada: millised kliendid hakkavad tõenäoliselt lahkuma, milliseid tooteid võiks ristmüügiks enam pakkuda, kellele võiks vähem allahindlust teha – need on küsimused, millele meie konsultandid õpetavad koolitustel ise vastuseid leidma.  Projektijärgne tugi 1 kuu jooksul on edaspidi projekti osa, stabiilse toe jätkumise peale seda tagab aga meiega sõlmitav Hoolduse ja toe leping.

Tõeline kasu tuleb kasutusest

Hästitöötav ja sihipäraselt kasutusel olev BI lahendus on tugev eeldus ettevõtte tulemuste parandamiseks: uuringute järgi on andmeanalüütika kasutamisest saadav käibekasv sõltuvalt valdkonnast keskmiselt 5%-6%. Kuid meie praktika näitab, et see kasu võib olla oluliselt suurem. Nii oleme kolmanda suurema muudatusena oma meeskonda sisse toonud konsultandi – Data Scientist’i rolli, kelle ülesandeks on aidata teil oma BI lahendusest uued ärivõimalused üles leida ja ellu rakendada. Meie Data Scientist ehk eesti keeles andmeteadlane on Infovara asutajaliige ja üle 12-aastase kogemusega BI konsultant Andres Kukke. Koostöös teiste meie konsultantide ja ettevõtteväliste partneritega saame teile pakkuda erinevaid töötubasid ja konsultatsioone, nagu näiteks töötuba müügijuhtidele: Kust ma selle kasvu võtan?“, mis aitab leida võimalusi, kuidas vähemate, kuid nutikamate tegevustega saavutada suuremat müügikasvu. Sügavamate põhjus-seoste leidmine läbi andmekaeve metoodika, big data rakendamine ettevõtte kasvuvankri ette või nutikas segmenteerimine on see, mille läbi meie Data Scientist aitab teil efektiivsust tõsta ja sisulist konkurentsieelist saavutada.

 

Vaata protsessi ja meeskonna esitlust siit.

 

Andres Kukke(1)