5 võimalust, kuidas suurendada oma ettevõtte analüütilist võimekust

Paljud ettevõtted puutuvad oma tegevuses kokku infosuluga. Personaliosakond ei lävi IT-osakonnaga ning turundustöötajaid ei vaheta teavet finantstöötajatega. Kuna ametid muutuvad üha enam kitsalt spetsialiseerituks ja analüüsi kasutatakse üha rohkem, kalduvad üksikisikud oma vastutusalasse jäävat teavet endale hoidma.

Infosulu tekkepõhjuseks on sageli viis, kuidas ettevõtted on üles ehitatud. Üldjuhul kuulub iga osakonna vastutusalasse üks tegevusvaldkond ja teave liigub seal hierarhiaredelit mööda üles ja alla. Juhid on programmeeritud tegutsema oma osakonna huvides ja see pärsib soovi teha koostööd valdkondadeüleselt.

achievement-3408115_1280

Kaasaegsed ettevõtted  aga mõistavad, milliseid eeliseid pakub teabe jagamine osakondade vahel. Ettevõttesisese infosulu vältimiseks juurutavad nad analüüsitarkavara, mida saavad kasutada kõik töötajad.  Kui ettevõtte kõigi tegevusvaldkondade esindajatel on juurdepääs analüüsiandmetele, saab teadmiste jagamisest töö lahutamatu (ja tehniliselt teostatav) osa, mis aitab tõsta teie ettevõtte analüütilist võimekust.

Andmed ise ei oma väärtust, oluline on see, kuidas andmeid kasutatakse ja neist ammutatud teadmisi rakendatakse. Üks võimalus saadud teadmiste mõju maksimeerimiseks on neid teistega jagada.

Vaata siit millised on parimad võimalused info jagamiseks ettevõttes ja seeläbi oma analüütilise võimekuse tõstmiseks:

Kuidas valida sobivat analüüsiplatvormi, mis võimaldab infot ettevõttes niimoodi jagada?
Osale Qlik’i virtuaalsel ärianalüüsi foorumil 29. märtsil, ja saad teada!

Sündmus on tasuta, registreeru siin!

 

Refereeritud QlikTech materjalidest