Iga päev kulub otsustajatel 17% tööajast info otsimisele

 

Otsustajad vajavad informatsiooni õigete otsuste tegemiseks. Selle kogumiseks kulutatakse aga üha enam aega, kuna erinevaid andmeid on palju ning nende leidmine üha raskem.

Aeganõudvad standardlahendused ei ole piisavad

80% ettevõtetest piirduvad oma tulemuste analüüsimisel standardse majandtarkvara  võimalustega, kus info kättesaamine on suure ajakuluga ning piiratud võimalustega. Reeglina  näevad nad ainult minevikutoiminguid ning firma tuleviku ennustamine toimub ajaloo ja kõhutunde baasil. Osa juhte on ehitanud omale keerukaid, funktsioonidega seotud exceli tabeleid, kus mõnel juhul võib olla sadu andmeridu ja tulpasid. Nende töötlemine on tihti ebamugav, vead on kerged tulema ning tulemused ei pruugi olla usaldusväärsed.

action-3683607_960_720

Terviklik ülevaade igal ajahetkel

Edumeelsed juhid on aga jõudnud lahenduseni, kus lisaks majandustarkvarale on kasutusel ja spetsiaalne ärianalüüsitarkvara. Nii saab erinevaid andmeid kasutada mitte ainult raamatupidamiskeskselt, vaid ka varustada end juhtimiseks vajamineva operatiivse infoga.

Paindlikku, ettevõtluskeskset aruandlus- ja analüüsikeskkonda, mis lisaks raamatupidamisaruannetele haaraks ka muudes andmebaasides sisalduva kliendi-, toote-, turuolukorra ja muu pehme info, vajavad kõik ettevõtte tipp- ja keskastmejuhid.

Mida suuremad on andmemahud, seda rohkem peaks mõtlema kiiremale ja lihtsamale informatsiooni kogumisvõimalusele, et ettevõttes toimuvast aru saada ja igal ajahetkel omada kiiret ja selgelt ülevaade ettevõtte kui terviku “tervisliku” seisundi kohta.

Milliseid aruandlussüsteeme teie ettevõttes kasutatakse? Kui palju teil kulub aega vajaliku info hankimisele?

Andres Kukke