Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (1. osa: juhtimislaud)

 

Demonstreerin ühe ettevõtte müügilahenduse näitel, milline näeb välja ärianalüüsi keskkond müügianalüüsiks ja kuidas seda kasutada. Käesolev artikkel on esimene osa seeriast, kus tutvustan erinevaid müügianalüüsi vaateid ja nende kasulikkust. See näide on üks paljudest variantidest – igal ettevõttel on individuaalsed vajadused, mida järgides me sobivaima ärianalüüsi keskkonna üles ehitame.
Oma käega saab sarnaste lahenduste kasutamist proovida läbi veebi – siin on suur valik erinevate valdkondade jaoks loodud näidisrakendusi.

artificial-intelligence-2167835_960_720.jpg

Ühtne infokeskkond
Alljärgneva müügilahenduse üldeesmärgiks on luua ühtne infokeskkond, millest müügijuht saab ilma vaevata valmiskujul kätte kogu vajaliku müügiinfo ja aruanded. Kasutuslihtsus ja kiirus julgustab avastama uusi seoseid ja võimalusi, andes sellega ettevõtte käsutuses olevale informatsioonile käegakatsutava väärtuse.

Näidatud vaated põhinevad ettevõtte majandustarkvarast võetud müügiandmetel. Andmeallikaid võib samas olla palju rohkem, näiteks müügiandmed majandustarkvarast, eelarved Exceli failidest, projektid Accessi andmebaasist, lao andmed tekstifailidest, krediidiinfo veebist – erinevate andmete seostamine on ärianalüüsi rakenduse üks põhiülesandeid. Müügiinfo rakenduse algvaade annab teada millal andmed viimati uuendati ehk andmeallikatest sisse loeti. Antud näites on „tänaseks“ päevaks üheksas september.

 

 

 

 

 

Andmete uuendamine on tavaliselt automatiseeritud, näiteks kord päevas kell seitse –enda aega pole vaja sellele kulutada. Samas on võimalik iga hetk käivitada uuendamine nupuvajutusega. Peale uuendamist on kõik vajalikud andmed töödeldud ja seostatud kujul arvuti mälus, valmis koheseks esitamiseks kasutaja poolt soovitud vaadetes.

Põhivaated on jaotatud töölehtedele:
• Juhtimislaud – ettevõtte tasemel kompaktne ülevaade kõige olulisematest juhtimismõõdikutest ja trendidest
• Klient / Artikkel / Kliendihaldur – valitava detailsusega ülevaated, võrdlused ja trendid vastavates kategooriates
• Analüüs – siin saab põhjalikult uurida seoseid, korellatsioone ja kõrvalekaldeid
• What if – võimaldab läbi mängida simulatsioone ja prognoose kasutajapoolse sisendiga
• Detailid – mis tahes vaatest saab siia tulla vaatama millised tehingud on valitud andmete taga
• Valikud – siia on koondatud kõik andmete filtreerimise võimalused
• Kasutusjuhend – abiks raskuste korral

Juhtimislaud (dashboard)
Juhtimislaud esitab kogu ettevõtte tasemel olulise info ühel pildil. Lühikese vaatlusega peaks saama ülevaate müügiprotsessi üldisest „tervisest“ – veenduda, mis on hästi ja mis vajab tähelepanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekraani ülaservas saab valida huvipakkuva perioodi, vaikimisi kuvatakse käesolev aasta ja kuu. Siin on näha valikute loogika: rohelisel taustal on valitud väärtus (aasta 2011), valgel taustal on sellega seotud väärtused (kuud jaanuar kuni september), hallil taustal on välistatud ehk valikuga mitteseonduvad väärtused. Valiku muutmine käib lihtsalt valikukastil klikkides (näiteks aasta 2010) või hiirega üle libistades (näiteks kuud jaan-juuni). Tehtud valik kehtib üle kõigi töölehtede ja aruannete. Valikutes saab mugavalt edasi-tagasi liikuda ja lisada järjehoidjaid, selleks on nupud programmi tööribal. Näites toodud müügiandmed on fiktiivsed.

Taktikalised mõõdikud
Juhtimislaua esimene infoplokk perioodivalikute all reastab ettevõtte „taktikalised“ tulemusmõõdikud jooksva ja eelneva kuu võrdlusena. Roheline/punane nool annab märku kas antud näitaja jooksval kuul paranes või halvenes. Muutuse number on samuti automaatselt värvitud sõltuvalt tulemusest. Trendi tulbas näidatakse minigraafikul antud näitaja kulgu eelnenud kuude lõikes.
Antud juhul näeme, et firma rahaline tulemus on hetkel hea, kuid klientide arv (kes on ostnud sel kuul) ja kadunud klientide hulk (kes viimati ostsid üle-eelmisel kuul) näitavad halvenemise tendentsi. Uute klientide hulk küll suurenes sel kuul ühe võrra, samas minigraafik paljastab uute klientide langustendentsi pikas perspektiivis. Juhina saan siit teha kohe järelduse, et töö uute klientidega vajab suuremat tähelepanu. Vajutades [i] ikoonile klientide arvu juures avaneb nimekiri vastavatest klientidest, näiteks:

 

 

 

 

Strateegilised mõõdikud
Teises infoplokis esitatakse kahe strateegilise mõõdiku ülevaade võrdluses eelneva aastaga, antud juhul võrreldakse 9 kuu tulemust. „Spidomeeter“ näitab muutust protsentides. Spidomeetri eelis instrumendina seisneb selle ülevaatlikkuses – kõrvalekalde ulatus normist on koheselt arusaadav, osuti asend värvitud skaalal esitab info koos kontekstiga. Punane/roheline ala ei tarvitse kohtuda nullpunktis, vaid seatakse vastavalt eesmärkidele  näiteks 10% juurde, mõeldav on ka vahepealne, kollane ala. Spidomeetrite kõrval on kuude lõikes trendigraafikud: sinise joonena käesolev aasta, halli joonena eelnev aasta, täpina jooksev (poolik) kuu. Joongraafik võimaldab hõlpsasti aru saada tulemuste üldisest suunast, samuti on lihtne näha sesoonse kõikumise mõju. Graafiku järel on numbriliselt välja toodud koondsummad. Graafikud annavad selge pildi ettevõtte tulemustest nii lühikeses, kui ka pikas plaanis ning jagavad ka vihjeid olukorra parandamiseks seoses klientide hulgaga. Lisainfoks on juhtimislaual esitatud ülevaade nendest, kes meile tulu toovad – paremal äärel näeme „tipp tegijaid“ kolmes olulisemas kategoorias: klient, müüja, artikkel. Tulpdiagrammil esitatud suuruseid on visuaalselt lihtne võrrelda. Vaikimisi on reastuse aluseks müügikate, soovi korral saab ülevalt nimekirjast selle asemele valida mistahes mõõdiku.

 

Järgmises postituses vaatame „töölauda“, milleks on meie lahenduses kolm järgnevat töölehte: Klient / Artikkel / Kliendihaldur.

Tanel Rüütli