Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (osa 2: töölauad)

 

Müügianalüüsi lahenduse eesmärgiks on luua ühtne infokeskkond, millest müügijuht saab kiiresti ja ilma vaevata kätte kogu vajaliku müügiinfo ja aruanded. Artikli esimeses osas esitlesin müügilahenduse juhtimislauda, nüüd näitan, millised on „töölauad“, mida antud lahenduses on kolm: „Klient“, „Artikkel“ ja „Kliendihaldur“.

Ärianalüüsi töölauad võimaldavad erineva detailsusega jälgida ja võrrelda kõiki olulisi mõõdikuid kõigis kategooriates. Selline paindlikkus, kombinatsioonis QlikView intuitiivse kasutusloogika ja töökiirusega, võimaldab müügijuhil igal ajahetkel vastata olulistele äriküsimustele ning kiiresti reageerida tekkinud olukordadele.

accountant-1794122_1280

Kolm töölauda – terviklik ülevaade

Kõigi kolme töölaua ülesehitus on sarnane – lehe ülaosas saab määrata valikud, vasakul servas kastides on vastavalt kas klientide, artiklite või haldurite täielik nimekiri, grupeeringud või muud kategooriapõhised valikud ning lehe keskel on aruanded: ülevaade, trendianalüüs ja hälbeanalüüs.

Lehe ülaosas valikutes saab määrata, millist  ajaperioodi soovitakse vaadelda, valida kliente erinevate tunnuste alusel nagu näiteks haldur, kliendisuhte algus, esimese ja viimase kuu müük, vms. „Hetkel valitud“ aknas näidatakse alati jooksev valim, mille kohta aruanded ja graafikud kehtivad. Valikuid saab sealsamas täiendada, kustutada või navigeerida edasi-tagasi. Aktiivsed valikud on alati märgitud rohelise taustaga, valikuga seonduvad andmed on valge ning mitteseotud andmed halli taustaga.

Tabeli kohal aruanderibal on otsing, aruannete ikoonid, millele klikkides vastavat aruannet avada saab ning mõõdiku valik, mille esitatakse Trendianalüüsi ja Hälbeanalüüsi vaates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otsing võimaldab kiiresti üle kogu andmestiku leida soovitud nimetused – koodi, nimeosa või summa järgi. Kõik vasted kuvatakse nimekirjas otsingusõna kirjutamise hetkel, sealtsamast saab neid ühe- või mitmekaupa valida.

 

 

 

 

Kõik olulised mõõdikud ühes tabelis

Põhiaruanne „Ülevaade“ näitab kõiki olulisi mõõdikuid valitud perioodi kohta. Minigraafik igal real näitab möödunud kuude trendi, olulised muutused ja kõrvalekalded on eristatud rohelise ja punase värviga.

Tulemuste analüüs on selles aruandes väga dünaamiline: kõik tulbad on topeltklõpsuga sorteeritavad, kursoriga klõpsates või üle lohistades valitakse read. Esimeses tulbas olevat dimensiooni (Kliendi lehel vaikimisi Kliendigrupp, Artikli lehel vastavalt artiklite ja Haldurite lehel nende nimekiri) saab iga hetk vahetada mõne teise vastu, näiteks halduri, kliendisuhte algusaasta, artikligrupi, osakonna vms. vastu. Nii saab kiiresti vastused olulistele äriküsimustele, näiteks: „milliseid tooteid ostavad tipp 10 kliendid?“ Sorteeri topeltklõpsuga, vali kursoriga esimesed 10, vaheta esimeseks tulbaks Artikkel ja samas vaates ongi vastus. Ja samas on kohe võimalik ka näha, mis tooteid nad ei ostnud – mine lehele Artikkel ja vali nimekirjast hallil taustal olevad nimetused.

Trendigraafik näitab muutusi

Trendigraafikul kuvatakse valitud mõõdiku muutused ajas. Mõõdikuks saab valida käibe, müügikatte, koguse, klientide arvu, toodete arvu. Sarnaselt ülevaate tabeliga, saab graafikul vahetada võrreldavat dimensiooni, samuti ajatelge (aasta, kvartal, kuu või nädal). Graafikusse saab n-ö „sisse zoomida“ valides sealsamas huvipakkuva punkti või ala. See võimaldab teostada interaktiivset analüüsi otse graafiku peal – näiteks alltoodud vaates tekib küsimus miks langes esimese kliendihalduri müügikate juunikuus oluliselt (sinine joon). Oletan, et oluline klient kadus ära – et kohe veenduda, saan graafikul valida selle halduri ja kaks kuud (mai-juuni) ning pöörata võrdlusesse halduri asemel kliendid: muutused klientide lõikes on visuaalselt kohe näha.

 

 

 

 

 

 

 

Hälbeanalüüs paljastab kõrvalekalded

Hälbeanalüüs võrdleb mõõdiku muutust eelnevaga ajaperioodiga. Suured erinevused eristatakse värviga, mistõttu on kõrvalekalded normatiivist kohe näha. Ka siin saab paindlikult valida mõõdikut (käive / müügikate / kogus / klientide arv / toodete arv), põhidimensiooni ja ajatelge ning sarnaselt trendigraafikule süveneda detailidesse valides huvipakkuva rea ja vahetades dimensiooni.

 

 

 

 

 

Oluline on kasutusmugavus

Antud müügianalüüsilahendust on väga mugav kasutada. Igal hetkel saab „detailide“ lehel kontrollida algandmeid – vaadata konkreetse näidu taga olevat arvet ja vaadata arveridu. Igat aruannet saab nupuvajutusega saata Excelisse ning olulised vaated või otsingutulemused saab lisada järjehoidjasse, et hiljem lihtsalt tagasi pöörduda. Huvitavaid või küsimusi tekitavaid leide saab kiiresti jagada kolleegidega saates neile järjehoidja e-postiga – vajutades saabunud linki, avaneb kolleegil täpselt sama vaade.

 

Järgmises postituses vaatame mis peitub lehel „Analüüs“ ja „What if“.

Tanel Rüütli