Millega ja mida me tegelikult analüüsime (ja mis see meile maksma läheb)?

 

Kas teate, et isegi suurettevõtetest vaid 7% kasutab oma andmete kokkukogumiseks ja analüüsiks spetsiaalset analüüsitarkvara, 24% rahuldub majandustarkvarast tulevate aruannetega ja valdav enamus, ehk 70% üritab hakkama saada exceli tabelitega? Sellise järelduseni jõudsime möödunud aasta lõpus läbi viidud majandus- ja analüüsitarkvarade kasutamise uuringuga. Mõni ime siis, ettevõtted väidetavalt küll teevad aktiivselt müügianalüüsi – 60% vastanutest vähemalt  lausa kord nädalas või isegi päevas, kuid tegelikku müügikasumit toodete või  klientide kaupa nad enamjaolt analüüsida ei saa.

laptop-1149412_1280

Samas tegeleb suurettevõtetes igapäevaselt erineva info otsimise, aruannete koostamise ja analüüsiga keskmiselt 3,8 inimest, kulutades selleks ligi 25% oma tööajast. Need inimesed on tipp- ja keskastme juhid ning kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, seega on juhtimisinfo töötlemise hind suurettevõttes lausa keskmise juhi ametipalk …

Vaata lühikokkuvõtet uuringust
(Aprill 2012 Infovara seminaril)

Andres Kukke(1)