Kuidas hoida tarneajad lühikesed ja laoseis optimaalne?


Iga tootmisettevõtte üks igapäevaseid murekohti on see, kuidas hoida oma tarneajad klientidele aktsepteeritavad ja samas toormelao seis optimaalne. QlikView abil saab tootmisjuht koondada ühte vaatesse kogu vajaliku info n.ö. reaalajas ja seeläbi oma tootmisprotsessi ja laoseisu edukalt juhtida.

Kogu logistiline tsükkel on pikem kui tavapärane tarneaeg, see koosneb materjalide hankimisest, tootmisest ja kliendile tarnimisest, jms. Alustada sebimist materjalide hankimiseks siis, kui klient oma tellimuse kinnitab, on lootusetult hilja. Edukas ettevõte peaks suutma kliendi soove ennetada ja vajalikud materjalid juba  varem kohale toimetama.

Logistilise tsükli pikkus_Jaak Lavin
Joonis: Logisitilse tsükli aeg, Jaak Lavin.

 

 

 

 


Oluline on A kategooria materjalide juhtimine
Materjalide soetamise võimalikult efektiivseks planeerimiseks peab esimese sammuna aru saama, millised neist on ettevõtte rahakoti seisukohast tähtsad. Selleks tuleks välja arvutada, kui suur on mingis ajaperioodis, näiteks aastas, vajamineva materjali rahaline väärtus (vajaminev kogus * hind). Nii saame pingerea materjalidest, mille saame väärtuse järgi jagada A, B, C kategooriasse. Reeglina kehtib ka siin pareto printsiip – ca 20 % materjalide väärtus moodustab ca 80% lao koguväärtusest. Oluline on just A kategooria ehk kallima materjaligrupi juhtimine, valed otsused siin võivad väga suure raha lattu seisma panna.  Ülejäänute väärtus moodustab koguväärtusest vaid väikese osa ning seetõttu võib nende hankimise protsess olla märgatavalt lihtsustatud. Näiteks mingeid polte või mutreid tellitakse juurde siis kui võetakse kasutusele viimase kast.

african-descent-3676859_1280
Arvesse tuleb võtta kaudseid tegureid

Peale rahalise väärtuse võib olla veel muidki tegureid, mis võivad mingisuguse materjali väärtust ettevõttele tõsta. Näiteks laopindade kitsikuse korral võib olla oluline materjali ruumala, ebakindla tarnija korral võib vaja olla vahepuhvrit, kõrgendatud risk ärile tõstab toorme väärtust jms. Iga valdkonna vastutaja peaks suutma neid tegureid hinnata ja numbriliselt väljendada, siis saab neid ka koos rahalise väärtusega arvesse võtta.

Kogu vajalik info ühes vaates
QlikView on programm, mis võimaldab tootmisjuhil kõiki olulisi näitajaid arvesse võttes oma materjalide õiget väärtust hinnata ning oma laoseisu edukalt juhtida. QlikView koondab ühte vaatesse info kõigist erinevatest tootmisettevõttes kasutatavatest tarkvaradest ja infoallikatest:  vajalikud kogused tootmisprogrammist, hetke laoseisud ja hinnad laomoodulitest, tarneajad ja tingimused ostumoodulist, jne. Nii on tootmisjuhil kogu oluline info alati käepärast, õigeaegne ning ohukohad koheselt märgatavad. Sarnast materjalide A, B, C analüüsi käsitsi excelis tegemine on samuti võimalik, aga väga aeganõudev ning info kiirelt vananev.  QlikView garanteerib selle, et vajalikud grupeeringud ja kogu info on alati ajakohane, võttes arvesse momendi tegelikke vajadusi ja toorme sisseostuhindasid.

Andrus Kaasik