Lihtne ja kasutajasõbralik rännak andmetes

 

Ärianalüüsi lahendust luues on võimatu ette ennustada kõiki kasutajate küsimusi ja infovajadusi. Võime küll ette valmis teha võimalikult palju erinevaid aruandeid ja graafikuid, aga nii saame tulemuseks ülekoormatud töölaua, milles on tegelikult keeruline orienteeruda ja vajalikku infot leida. Teise äärmusena, tehes vaated eelkõige lihtsaks ja mugavaks, võib saadav info jääda liiga pinnapealseks.

business-1067978_1280

Hea lahendus on kasutajasõbralik ja mitmekesine
Hea lahendus on selline, mida on lihtne kasutada ja milles info on kiiresti leitav, samas sisult võimalikult mitmekesine ja ulatuslik. Kasutaja peab vastuseid saama ka „lennult“ tekkivatele küsimustele. Lisaks etteantud aruannetele peaks saama luua ja uurida täiesti uusi seoseid – seejuures ilma erioskusteta. Mõned meie kliendid on sõnastanud sellise soovi: tahan lahendust, kus saan lihtsalt kirjutada oma küsimuse ja vastuseks ilmub täpselt selline graafik või aruanne, nagu vaja – ilma uute aruannete ehitamise ja valemite kirjutamiseta.

Andmerännaku vaade QlikView’s
Selline võimalus on QlikView’s aga täiesti olemas – see on n.ö. andmerännaku (data discovery) vaade, mille võib lisada peaaegu igasse QlikView lahendusse. Lisaks kasutusmugavusele pakub see lahendust ülal kirjeldatud vastandlikele vajadustele: võimalikult palju infot, võimalikult lihtsas vormis. QlikView mõistes on tegemist ühe täiendava töölehega kus oleme ühele pildile koondanud erinevate küsimuste esitamise võimalused koos samal ajal vastuseid näitava „elava“ graafiku ja aruandega.

Küsimuste esitamine käib lihtsalt valikutena antud nuppudega:
– „vali mõõdikud“ (millist infot näidata)
– „vali dimensioonid“ (mis lõigetes tulemusi võrdluseks jaotada)

Kõik kombinatsioonid on lubatud – koos või ühekaupa. Vastused kuvatakse mõõdiku ja dimensiooni valimisega samal hetkel graafiku ning aruande kujul. Graafiku tüüpi saab kiiresti vahetada selle nurgas asuvast nupust. Lisaks graafikule on valitud andmed saadaval aruandena (pivot tabel). Sobivad vaated saab hilisemaks uurimiseks või teistega jagamiseks salvestada järjehoidja abil (bookmark).

Mõned näited
Näidete aluseks on SalesView müügianalüüsi baaslahendus näidisandmetega. Andmerännaku vaade ehk “Tee ise” on selle lahenduse üheks tööleheks.

1. Soovin lihtsat müügiesindajate võrdlust müügikatte ja marginaali järgi
Valin vasakul kaks mõõdikut ja graafikul valin põhidimensiooniks müügiesindajad:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soovin näha käibe, klientide arvu, tehingute arvu ja keskmise tehingu suuruse dünaamikat nädalapäevade kaupa.
Valin vasakul need neli mõõdikut ja graafikul valin põhidimensiooniks nädalapäev:

 

3. Soovin võrrelda erinevate tootekategooriate tehingute arvu üle kvartalite.
Valin vasakul mõõdikuks „tehingute arv“, dimensiooniks tootekategooria ja graafikul valin põhidimensiooniks kvartali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soovin aruannet millel oleks tootekategooriate ja -gruppide kaupa müügiandmed kuude lõikes.
Valin vasakul soovitud mõõdikud ja dimensioonid ning vaateks valin graafiku asemel aruande

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu öeldud, selline vaade võiks kuuluda pea igasse QlikView lahendusse – olgu tegemist müügi-, ostu-, lao- või finantsanalüüsiga. Kuna nii on kasutajatel palju suurem vabadus info leidmiseks ning see annab täiendava võimaluse võtta maksimaalne kasu olemasolevatest andmetest.

 

Tanel Rüütli