7 soovitust ettevõtte mõjususe tõstmiseks

 

Eesti juhid peavad vajalikuks investeerida efektiivsuse tõstmisesse. See ei tähenda, et peaks tegema rohkem, vaid hoopis mõjusamalt. Siin on 7 soovitust, kuidas olla organisatsioonina mõjusam.

skyscraper-3094696_1280
Soov ja vajadus teha asju paremini tundub olema põhiline motivaator ettevõte investeeringute planeerimisel lähitulevikus. PricewaterhouseCoopers’ poolt ülemaailmse iga-aastase juhtide uuringu (PwC Global CEO Survey 2012) raames Eesti juhtide seas läbi viidud küsitlus näitas, et kõige suuremaid investeeringuid plaanivad juhid eeloleval 12 kuul oma tegevustõhususe ehk efektiivsuse suurendamisesse.

Mitte rohkem aga mõjusamalt
Sõnad nagu „suurendamine“, „vähendamine“ , „parendamine“ on mitmeti tõlgendatavad ja laialivalguvad mõisted. Tulenevalt oma erialast, milleks on ettevõtetes juhtimise infosüsteemide loomine ja juurutamine, usun, et tegevustõhususe suurendamine ei tähenda, et midagi tuleb teha rohkem, vaid pigem seda, et tööd tuleb teha nutikamalt. Olukorras kus turg oluliselt ei kasva, tuleb fokuseerida oma tegevuse mõju suurendamisele, mitte rohkem tegemisele. Sama mõtet kannab ka inglise keelse sõna otsetõlge – effectivness ei tähenda mitte efektiivsust, mis on sama ümmargune sõna nagu „õnn“, vaid just mõjusust.

conference-2705706_1280

Kuidas olla mõjusam?
Suur küsimus juhtidele seisabki selles, kuidas olla organisatsioonina mõjusam. Üheks kindlaks rohuks on oma tegevuse fokuseerimine. See  nõuab otsuseid, mis toovad kaasa muudatusi ettevõttes. Muuta ning mõjutada saab omakorda aga ainult seda, mida mõõdad. Järelikult selleks, et suurendada tegevustõhust (= olla nutikam) on vaja esiteks mõõta ettevõtte toimivust ning  vastavalt  sellele teha otsuseid.  Kõlab lihtsalt, kuid nende kahe poole – mõõda ja otsusta – kokkupanemine praktikas nii lihtne polegi.
Teoorias  peaks  mõõtmisahel välja nägema nii, et kõigepealt mõõdad, seejärel mõtestad mõõdetu (analüüsid, visualiseerid, järeldad ning kommunikeerid ) ning alles siis otsustada, kas ja kuidas on vaja järgnevaid tegevusi teha.  Praktikas tihti esimest kahte punkti kas eiratakse või ei läbita täielikult, mille tulemuseks on otsustamine ülepeakaela ja kõhtutundel ning sellest tulenevad valed juhtimisotsused.

7 lihtsat soovitust
Siin on 7 lihtsat soovitust mõjusamaks mõõtmiseks ning mõõtmistulemuste mõtestamiseks:

  1. Mõõda seda, millel on side igapäevase tegevusega, mitte ainult seda, mida on lihtne mõõta (nt. finantsnumbreid). Näiteks lisaks käibele mõõda ka uute klientide juurdetulekut ja klientide lahkumist jms.
  2. Mõõdetud tulemuste kohta esita erinevaid küsimusi, mis avaksid mõõdiku tausta. Näiteks kui käive on suurenenud, siis kas see tuleb kliente arvu või tooteportfelli suurenemisest või kliendid ostsid tihedamalt või suurenes nende ostukorv? Viimast omakorda saab uurida, kas suurenes toodete arv või hind? See toetab üldpilti detailidega ning aitab aru saada numbrite sisust.
  3. Uuri äärmusi ja püüa aru saada, kas tegu on erandi või reegliga  Näiteks – milline on suurim ost, suurim tagastus või pikim tarneaeg, kas tehtud allahindlused ja kogused on korrelatsioonis jne. Siit omakorda saad tehaotsuse, kas on vaja ette võtta korrigeerivaid tegevusi.
  4. Visualiseeri numbrid ja pane ettevõttes ülesse ekraan, kus olulised mõõdikud ja tulemused on jooksvalt esitletud. Nii saavutad olukorra, kus numbritest hakatakse rohkem rääkima. Kujutle olukorda, kui juba täna oleks sinu koosoleku ruumis telekas, mis näitaks jooksvalt pilti tellimuste tarnekindlusest? Kas see mõjutaks tulemust?
  5. Ära küsi numbritele tähendust ainult analüütikult või finantsjuhilt, visualiseeri numbrid arusaadavalt ja küsi koosolekul arvamust suuremalt hulgalt inimestelt. Vastupidiselt muule materjalile on infol see omadus, et kasutamisel ja jagamisel selle tähendus areneb ning osakaal suureneb, mitte ei kulu ära.
  6. Kasuta otsustamisel Pareto reeglit, mis on väga võimas tööriist mõjususe hindamisel. Kui oled otsust tegemas siis uuri, kas sinu vaadeldav valdkond on suures plaanis oluliste valdkondade hulgas või on selle mõjusus alla 1%?
  7. Püüa mõõta mitte ainult seda mis juhtus vaid ka seda, mis jäi juhtumata. Näiteks genereeri aruanne nimega „Saamata jäänud käive“ ja kogu sinna kokku erinevates valdkondades mitteedukad juhtumid – pakkumised, millele ei saanud tagasisidet; tagastused; kreeditarved; tööaeg, mis kulus IT süsteemide tõrkumisele kuni trahvideni välja jne. See lihtne, kuid harva tehtav samm annab väga selge pildi parandamist vajavatest tegevusaladest.

data-1293312_1280

Mõõda ja mõtesta
Need on 7 lihtsat tegevust, mis on eelduseks ettevõtte tegevustõhususe tõstmisele. Nagu öeldud – muuta saab ainult seda, mida mõõdad. Protsessi raskus on kokkuvõtvalt selles, et numbrite kokkukorjamisele peab järgnema ka nende visualiseerimine, lahtimõtestamine  ning järelduste tegemine. Kui me kogu ahelat ei läbi, siis piltlikult öeldes loodame suurt viljasaaki põllult, mille oleme välja valinud ja vahest ka lahti kündnud, kuid seemne oleme külvamata jätnud.

Nagu paljudel muudelgi tegevusaladel, peab ka selleks tööks kasutama spetsiaalseid tööriistu, sest ilma selleta kulub kogu aur andmete kokkupanemisele ja mõtestamiseks ei jätku lihtsalt enam aega. Tulemuseks ongi vähene arusaam tegevuste mõjususest, mis omakorda tekitab tunde, et ettevõtte efektiivsus võiks olla suurem.

Rääkides numbrite abil juhtimisest võib kinnitada, et see tegevus ise on ka mõõdetav. 2011 aastal Ameerikas MIT ülikooli poolt tehtud uuring kinnitab, et ettevõtted, kelle otsustused on faktipõhised, on 5-6% edukamad (lisainfo http://papers.ssrn.com/, otsingusõna 1819486).

Andres Kukke