QlikView andmete varundamine on oluline riskide maandamiseks

 

Kuna ükski tehnika pole igavene ja vahel võib ka kõige võimekam server kokku joosta, siis ei saa üle tähtsustada andmete varundamise vajalikkust. Ajendatuna hiljuti meie kliendiga juhtunud õnnetusest, kus serveririkke tõttu läks kaotsi kogu QlikView analüüsilahendus, koos kõigi andmefailide, töölehtede ja seadistustega ning neid ei õnnestunudki enam taastada, tahan tähelepanu juhtida QlikView andmete varundamise teemale.

cloud-3017392_1280

Analoogselt teiste, ettevõttes vajalike andmete ja failidega nagu majandustarkvara andmebaasid ja muud dokumendid, mida tavapäraselt varundatakse, on tarvilik seda teha ka QlikView’ga seotud andmetega. Üldjuhul meie valduses ei ole klientide lahendustest varukoopiaid ning rikke korral tuleb lahendus taastada kliendi enda poolt varundatud failidest.

Allpool on loetelu failidest, mis on vajalikud hädaolukorras andmete taastamiseks ning millest tuleb regulaarselt teha koopiaid. Failide asukohad saate täpsustada oma QlikView arendaja.

1. QlikView lahenduste failid lõppkasutajatele (QVW laiendiga failid)
Nendes failides asub korraga nii andmete lugemise loogika, kui ka kogu kasutajaliides oma ekraanipiltide, graafikute ja tabelitega ning nende varundamine on ülimalt tähtis ning tuleks teha iga päev. Varukoopia puudumise korral võib taastamisele kuluv aeg võrduda kogu senise juurutuse ajaga, kuna kõik tuleb algusest peale uuesti teha.

2. QlikView enda loodud andmefailid mida kasutatakse andmeallikatena QlikView rakendustes. ( QVD  laiendiga failid, lisaks nende failide loomisega seotud QVW laiendiga failid)
Võimalik, et selliseid vahefaile teie ettevõttes ei kasutada, aga nende olemasolul tuleb ka nendest teha varukoopiad iga päev. Andmefailide kadumise korral võib nende taastamine mõnel juhul olla tehniliselt võimatu, sest osa ajalooliseid andmed ei pruugi enam olemaski olla – näiteks enne majandustarkvara vahetamist või enne euro tulekut olnud andmed on mõnedes ettevõtetes talletatud ainult QVD failidesse ning algbaase enam ei eksisteeri. Kui ka andmed on alles, siis nende failide taastamine on igal juhul väga ajamahukas.

laptop-1149412_1280

3. Andmebaasid(-failid), kust QlikView oma andmeid loeb.
Lisaks majandustarkvarale, mida eeldatavasti juba varundate ja mille taastamine on teil oma ettevõttes loodetavasti ka läbi testitud, kasutab QlikVew rakendus tihti ka unikaalseid, ainult tema tarbeks loodud andmeallikaid. Näiteks exceli tabelid valuutakursside, eri grupeeringute, sorteerimiste jms jaoks. Ka nendest tuleb koopiad teha piisava sagedusega, et uusimast versioonist alati koopia oleks.

4. QlikView serveri seadistused. (Kataloog C:ProgramDataQlikTech kõigi oma alankataloogidega)
Serveri taastamise korral on kõige mõistlikum programmifailid küll uuesti installida, kuid varukoopialt on vajalik taastada serveri seadistused – erinevad seadistusparameetrid ning litsentsikasutajate info. Selleks peab ka serveri seadistustest olemas olema varukoopia.

5. QlikView serveri logifailid.
Logifailidest peaks koopia olema juhul, kui analüüsite serveri kasutusstatistikat ning jälgite, kes millist QlikView rakendust ja kui tihti kasutab.

Tehes regulaarselt varukoopiaid oma QlikView rakendusest ja andmefailidest, on riskid seadme riketest tuleneva kaotuse puhuks minimaalsed. Varukoopiatest on lahendus võimalik taastada kogu oma mahus ja seadistustega kiiresti ning hoiab kokku teie kulusid.

 

Andrus Kaasik