Detailse analüüsiga võib saavutada üle 100 euro suuremat tulu päevas

 

Nii Eestis kui mujal maailmas on kasutusel palju erinevaid karjajuhtimise-,  miksersöötjate ja muid spetsiifilisi tarkvarasid, mida müüakse koos vastava tehnikaga. Need on mõeldud valdavalt oma kitsa funktsiooni täitmiseks ja teevad oma töö ka hästi ära, kuid nad on reeglina eraldiseisvalt teistes süsteemidest ega võimalda ettevõttel näha tervikpilti. Lisaks mitmetele erialastele programmidele on igal karjakasvatusettevõttel olemas ka kontoritarkvara, kus tehakse tootmis- või müügiplaane,  majandustarkvara arvepidamiseks jne jne. Nii on tervikpildi kokkupanemine väga aeganõudev või lausa võimatu ning otsused sünnivad pigem kõhutundest.

startup-593341_1280

Karjakasvatuse spetsiaallahendus aitab kulusid optimeerida

Oleme analüüsitarkvara QlikView baasil  välja töötanud spetsiaalse lahenduse karjakasvatusettevõtetele, mille abil on võimalik operatiivselt ja mugavalt kokku panna andmed erinevatest spetsiifilistest tarkvaradest, exceli tabelitest ja majandustarkvarast ning näha suurt pilti kogu ettevõttest, optimeerida kulusid ja teha selle põhjal õigemaid otsuseid.  Selle lahenduse abil on võimalik eraldi mõõta iga tööprotsessi tulemuslikkust, näha töögraafiku jõudlust ja nende mõju ettevõtte tulemustele ning lihvida kõik karjakasvatuse protsessi detailid võimalikult optimaalseks.
See lahendus võimaldab kulusid efektiivsemalt juhtida ning oluliselt tõsta efektiivsust piimatoomises nii lehma kui karja kohta, samuti parandada piimakarjakasvatuses igapäevast kui  ka pikema perioodi stabiilsust ja jätkusuutlikkust tootmises. Täna Eestis põlumajanduses ärianalüüsi tarkvara puudub, analüüsi tehakse käsitsi või mitme erineva programmiga või jäetakse hoopis tegemata. See ei ole tänapäeva majandustingimustes enam jätkusuutlik.

Puuduv riskihaldus suurfarmidele
Spetsiaalselt karjahalduseks kohandatud analüüsilahendus on ühtlasi suurfarmides seni puuduv riskijuhtimise vahend, st tema abil on võimalik oluliselt vähendada karjakasvatuses esinevaid suuremaid juhtimise riske nagu näiteks loomakasvatusjuhi puudulikust kontrollist tulenev toodangu kukkumine või kulumaterjalide raiskamise läbi madal jääktulu. Samas kasutavad selliseid lahendusi edukalt paljud äriühingud Eestis ja välismaal.

Kokkuvõttes – karjakasvatuseks spetsiaalselt loodud analüüsilahendus koos asjakohase konsultatsiooni ja toega aitavad teha õigeid loomakasvatuse juhtimisotsuseid, tõsta karjakasvatuse efektiivsust ja saavutada oluline kulude kokkuhoid. Minu hinnangul võib detailset analüüsitud andmetele tuginedes ühes  300 pealises karjas saavutada päevas 360 kg rohkem piima, mis teeb tänase 0,3 €/kg piima hinna juures 108 eurot suuremat tulu päevas.

Karel Kuningas
OÜ Overseas põllumajanduskonsultant

 

Karel Kuningas on põllumajandusspetsialist, kes on üles ehitanud mitmeid IT lahendusi põllumajandusettevõtete andmehalduseks ja analüüsiks. Alates 2013 aasta algusest kasutab ta selleks QlikView analüüsitarkvara. Karel oskab bioloogilisi protsesse kirjeldada arvudena ning nendest arvudest näha seda, mida lehm teile niisama rääkima ei tule. Karel Kuningas on Infovara koostööpartner.