Nutikad abimehed QlikView arendajatele

 

Kas olete QlikView arendajana kunagi tundnud, et lahendus on liiga koormatud või laadimine liiga aeglane?  Või soovinud vahel täpsemalt teada, kes teie QlikView  lahendusi ja töölehti vaatab ja kui sageli? Kui JAH,  siis teadke, et QlikView’l on olemas rida kavalaid abimehi just selliste küsimuste lahendamiseks!

Need on spetsiaalselt arendajate ja lahenduste haldajate töö hõlbustamiseks mõeldud rakendused, mis aitavad saada täieliku ülevaate QlikView lahenduste ja töölehtede vaatamise ja kasutustiheduse kohta ning tuvastada ning ennetada võimalikke kitsaskohti juurutamisel. Kõik abimehed on QlikView kasutajatele tasuta kättesaadavad veebist.

home-office-569359_1280

QlikView Governance Dashboard 
Governance Dashboard on rakendus, mis annab täieliku ülevaate teie olemasolevatest QlikView rakendustest – nende mahukusest, keerukusest ja kasutamisest. See rakendus võimaldab arendajatel ja IT spetsialistidel saada põhjaliku ülevaate andmeallikatest, saada detailse info serveri mälukasutusest ja QlikView kasutusaktiivsusest – kes, kui palju ja milliseid QlikView  faile on vaadanud.  Governance Dashboard mitte ainult ei tuvasta kitsaskohti vaid ka soovitab meetmeid, mida ette võtta lahenduse tõhusamaks muutmisel.
QlikView Governance Dashboard on tasuta alla laetav siit lehelt.
Vaata Governance Dashboard tutvustust siit. Inglise keelse põhjaliku juurutamis- ja kasutusjuhendi leiate siit.

gettyimages-501832433.jpg

QlikView Document Analyzer
QlikView Document Analyzer teostab QlikView valmislahendusele automaatse „tehnoülevaatuse“ ja annab tulemusena põhjaliku ülevaate mälukasutuse, andmeväljade ja layout’i kohta.  Document Analyzer toob välja, kui palju erinevad andmeväljad ja ekraaniobjektid mälumahtu okupeerivad ja kui tihti vastavad väljad üldse kasutuses on, andes sellega hea tagasiside mälukasutuse efektiivsusest. Eriti oluline abimees juhul, kui teie QlikView lahendus on ressursinõudlik mälumahu ja arvutusvõimsuse osas.
QlikView Document Analyzer koos lühikese kasutusjuhendiga on tasuta allalaetav siit lehelt.

Mälukasutuse  analüüsija QlikView Optimizer
QlikView Optimizer annab tagasisidet, millest QlikView faili suurus sõltub, andes teada millistest tabelitest ning andmeväljadest moodustub QlikView faili suurus. Erinevalt Document Analyzerist võimaldab Optimizer võrrelda mitut QlikView lahendust korraga.  Nagu nimigi ütleb, saadud info võimaldab optimeerida QlikView faili suurust ja läbi selle tõsta kasutuskiirust. QlikView Optimizer’i faili küsige oma Infovara konsultandilt.

QlikView Document Log Analyzer
Document Log Analyzer annab ülevaate QlikView andmete laadimise kohta (reload), tuues välja ajalise kestvuse iga üksiku ploki kaupa. See võimaldab kiiresti aru saada, millised alusandmete päringud kõige kauem aega võtavad ja mida võiks esmalt optimeerida juhul , kui laadimiskiirust on vaja parandada.
Document Log Analyzer koos lühikese kasutusjuhendiga on tasuta allalaetav siit lehelt (vt. doclog analyzer).

Kui vajad tuge
QlikView nutikad abimehed on tasuta allalaetavad veebist ja lihtsasti kasutusele võetavad, kasutusõpetused leiate iga rakenduse juurest. Et aga nutikate abimeeste juurutamine veelgi kergemini sujuks ja neist maksimaalselt kasu oleks, kutsume teid koolitusele. Koolitusel tutvustame nende rakenduste kasutusotstarvet, teeme läbi praktilised harjutused kasutuselevõtuks ning tulemuste rakendamiseks.  Koolituse info ja registreerimine on kodulehel.