Kõik sõltub kontekstist

 

„Kui ma küsiks, mida tähendab teie jaoks 9. november 1989, siis valdavale enamusele ei ütle see kuupäev midagi,“ kirjutas John Sands 1. Augusti QlikView Business Discovery blogis. Ja lisas: „Kuupäev üksi ei tähendagi midagi, aga kui lisada juurde koht Berliin, siis on olukord ilmselt teine. See on päev, mil langes Berliini müür ja paljude jaoks toob see silme ette pildid inimestest, kes kivi kivi haaval müüri lammutavad või meenub mõni uudiselõik.“ Selle näitega ilmestas Sands konteksti olulisust, kuidas kõigest ühe väikese punkti lisamine annab arusaamiseks vajaliku seose.

entrepreneur-593371_1280

Samamoodi mõne lausekatkeni väljarebimine kontekstist võib infot jälle oluliselt moonutada või viia hoopis valedele järeldustele. Nii näiteks telekriitik Vanity Fair ütles telesaate Lost kohta: “See on üks kõige segasemaid, rumalamaid, naeruväärsemaid, kuid mingil kummalisel põhjusel sõltuvustekitavalt äge saade läbi aegade.“ Päev hiljem sai ta lugeda enda lauset sellisel kujul: „Lost on sõltuvustekitavalt äge saade läbi aegade.“

Äris on andmete ja info kontekstil täpselt niisama oluline roll kui tavaeluski, vaat et veel olulisemgi. Andmed ilma kontekstita võivad kaasa tuua halbu otsuseid. Näiteks kui kauba tellimine põhineks pelgalt eelmise kuu müüginumbril, võid leida ennast olukorrast, kus laod on täis väheliikuvaid tooteid ja ladustamise eest tuleb kanda lisakulu. Kui aga lisada eelmise kuu müügile juurde lisainfot, nagu eelmise aasta sama toote müük, sarnaste ja asendustoodete müük sel ja eelmisel aasta, saab kindlasti oluliselt paremaid otsuseid teha.
Paljudel otsustajatel on kõik vajalikud andmed olemas, kuid nad on killustatud erinevate andmebaaside ja -ladude vahel, ning nende kättesaamine või seostamine on väga aja- ja käsitöö kulukas. Niimoodi isoleeritult võib info olla isegi ohtlik, kuna puudub mõistmiseks vajalik kontekst. Liites erinevad andmed kokku tervikuks, saame andmetest teha olulise informatsiooni, mis aitab vastu võtta paremaid otsuseid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks ülaloleval joonisel on näha, kuidas müügitulemuse hindamiseks seostatakse nii müügi, kliendi kui tooteinfo. Nii näeb alati täpselt milline toode millisele kliendile müüdi ja kus või millal müük aset leidis. Varasematel aastatel pidi taolise info kättesaamiseks ehitama kalleid andmeladusid või investeerima aega ja raha kuubikute ehitamiseks. Täna aga ühendab QlikView lihtsalt ja kiirelt isoleeritud andmed ning kogu mõistmiseks vajalik info ja kontekst on koos ühes lihtsas rakenduses.

 

Andres Kukke(1)