Ärianalüüsitarkvara edendab logistikas efektiivsust

 

Eestis kasutavad põhjalikku ärianalüüsi mitmed logistikaettevõtted, et saavutada konkurentsieelis üha nõudlikemate klientide teenindamisel. Kuidas see käib ja milles peitub ärianalüüsi mõju, selgitab Infovara ärianalüüsi juhtivkonsultant Andres Kukke.

 

 

 

 

 

 

Kukke hinnangul on ärianalüüsil neli üldist kasutegurit logistikaga tegeleva firma aitamisel:

  • Hoiatamine tegudest, mis kulutab ressursse ja ei loo väärtust;
  • efektiivse tegutsemise analüüs;
  • kasumlikkuse tõstmise analüüs;
  • võime uurida, kuidas ja kust leida uusi kliente.

 

Ärianalüüs aitab mõista, mis on summeeritud andmete taga tegelikult ning millistes detailides peitub näiteks käibe langus. Andmed ei ole sealjuures tavapärasel kujul Excelis esitletud, vaid kuvatakse reaalajas eri graafikutega spetsiaalse tarkvara toel. Eestis on levinud eelkõige QlikView.

Logistikavaldkond on lai ja ärianalüüsi hõlbustavaid tarkvarasid ei kasuta üksnes transpordiga tegelevad ettevõtted. QlikView näiteks on kasutusel haiglateski, aidates neil analüüsida järgnevaid tegureid asutusesisese logistika planeerimisel: kuidas jagunevad ooteajad iga osakonna kohta; kui kauaks jäävad patsiendid haiglasse; kui palju on ravimeid ja materjali inventuuris; ning kuidas rahalist ressurssi jaotada hangete vahel.

Balti Logistika hindab ärianalüüsi efektiivsust

Kui vaadata kodumaiseid firmasid, siis Balti Logistika on üks ettevõtte, kes kasutab ärianalüüsi regulaarselt ja näeb selles eelist. Balti Logistika logistikajuht Magnus Lepasalu rõhutab, et efektiivne analüüsija jälgib pidevalt ärianalüüsi eri mõõdikuid. “Meil on suur hulk erinevatel eduteguritel põhinevaid KPI-sid (key performance indicator –  toim),  mida  me jälgime nii igapäevaselt, -nädalaselt kui ka -kuiselt.  Müügikasum  ja  käive  on  nendest  kõige  üldisemad,  kuid osakonnapõhiselt  on  meil mitukümmend mõõdikut, mis aitavad töötajatel otsuseid teha,” lausus Lepasalu.

Eraldi märkis Lepasalu ära ühe efektiivsusmõõdiku, mis mõõdab uue äri osakaalu kogu ärist. See näitab kui palju käivet on tulnud Balti Logistika müügist uutele klientidele ja on aidanud Balti Logistikal püstitada uusi eesmärke kliendigrupipõhiselt. Iga kliendigrupiga tuleb järjekindlalt eraldi tööd teha, mis tähendab reaalajas klientide, tarnijate ja iga logistikaahela lüli käitumise monitooringut, et tegutseda eesmärgipäraselt.

Andres Kukke toonitab, et just pidev monitooring on kriitilise tähtsusega. “Kõikidel koosolekutel on ärianalüüsi lahendus vältimatu abiline ja annab pildi, kuidas ettevõttel läheb nädala- ja kvartalipõhiselt: mis läks läks hästi, mis läks halvasti ja kas kliendid on rahul. Samuti näeb tarkvara abil, mida peaks ettevõte muutma, et veel paremini läheks,” kirjeldab Andres Kukke ärianalüüsi kasusid.

women-1209678_1280

Ärianalüüsi tarkvara ei tasu peljata

Kui tekibki kahtlus, et kas ärianalüüsi tarkvara kasutuselevõtt on väärt investeeringut, arvestades, et sellega on kogemused napid või sootuks olematud, tasub meeles pidada fakti, et peamised tarkvarad on rajatud põhimõttele, et inimese suudaks neid kasutada ilma spetsiaalsete infotehnoloogiateadmisteta. Analüüsitarkvara on suuteline andmeid kokku lööma ja näitama mõne hiireklikiga, jäädes samas piisavalt sügavaks, et tuua välja detaile üksikutest kannetest.

Eelnevalt mainitud QlikView on heaks näiteks – ta võimaldab infole ligi pääseda nii arvutist kui mobiilseadmest mõne näpuvajutusega, aga suudab graafikutes tuua välja vajadusel kaubaveo eri tariifid, maksud ja tollid, mis mõjutavad logistilist planeerimist.

Modernsed tarkvarad väärtustavad infovoo voolavust, kuid  annavad otsustajatele iseseisvuse infoga töötamisel. Aastal 2015 ei ole konkurentsivõimeline oodata kuu andmeid ühe töötaja käest suurel koosolekul või osakonnapõhiseid aruandeid nädalate tagant. Tarkvara on abimees, kes ei lase sul oodata kaua ning võimaldab õigete otsuste tegemist koheselt.