Väiksemad kulud, suurem kasv ja paindlikkus

Väiksemad kulud, suurem kasv ja suurem paindlikkus – need on kolm peamist eelist, mis õige suurandmete kasutamine tarneahela juhtimisele annab.

Tarneahela tulemuslikkuse tagamine on keeruline isegi ideaalsetes stabiilsetes oludes, rääkimata praegusest segasest ajast, mil klientide nõudmised pidevalt muutuvad ning tehnoloogia lisab üha uusi võimalusi. Kui varem tähendas tarneahel toodete valmistamist ja nende toimetamist tarbijateni, siis täna on tarneahelal oluline roll nii klientide lojaalsuse hoidmisel, müügi kasvatamisel kuni strateegilise eelise saavutamiseni välja. Digitaalajastu tarbijad soovivad eritoodet saada masstoote hinnaga ning seda neile sobivatel tingimustel.

Andmeid palju ja isoleeritud

Koostööpartnerite rohkus ja tootmise allhankimine globaalsetelt tarnijatelt vähendab kontrolli kvaliteedi ja tellimuse täitmisaegade üle. Uued tehnoloogiad, droonid, asjade internetist pärit suurandmed, robotite juhitavad laod, jne, jne – kõik see on kaasa toonud tohutu andmete tulva. Reeglina on aga need andmed mittestruktureeritud, laiali isoleeritud hoidlates, tihti ka aegunud ja ebatäpsed või lausa kõike seda korraga. Seetõttu ettevõtete põhisüsteemid ja -protsessid ei suhtle omavahel, mis omakorda tähendab, et ka põhitöötajad ei saa samuti omavahel suhelda ning ettevõtte tulemuslikkus kannatab.

Oluline on tervikpilt

Erinevates funktsionaalsetes tarkvarades ja hoidlates paiknevatest andmetest ei piisa, et näha edu tagamiseks vajalikku tervikpilti. Qlik’i tarneahela lahendustega on aga väga paljud tarneahela valdkonna liidrid suutnud muuta toorandmed üksikasjalikeks ülevaadeteks ning nende abil oma tegevust optimeerida ja parandada.

Qliki tarneahela lahendustesse saab integreerida andmed ettevõttesisestest rakendustest, tarnijatelt, partneritelt, klientidelt ja välisandmeid muudelt osalistelt – see võimaldab näha seoseid, mida tavapärased aruanded või hierarhilised ärianalüüsisüsteemid väljendada ei suuda. Kui näete tervikpilti saate leida vastused kõigile küsimustele, läbi mängida erinevaid stsenaariume, minimeerida riske, analüüsida jõudlust kogu tarneahelas võttes arvesse ka partnerid ja tarnijad, mitte ainult oma ettevõtte ühes funktsioonis või andmehoidlas olevad andmed, ning kokkuvõttes teha paremaid otsuseid.

Qliki tarneahelalahendused aitavad ettevõtetel kulusid vähendada, paindlikkust suurendada ja kasvu edendada.

Vaata lisainfot Qlik’i e-raamatust siin

Andres Kukke(1)