BI lahenduste pidev areng ja uuendamine on loomulik protsess

Organisatsioonid on pidevas muutumises – üle vaadatakse nii olemasolevaid strateegiad, tulevikusuunad, kui ka eemärkideni jõudmiseks vajalikud tegevusplaanid. On loomulik, et juhtimisinfosüsteem, mis peab strateegiat toetama, muutub koos sellega. Teisalt on ka ärianalüüsi tehnoloogia paari viimase aastaga teinud tohutu arenguhüppe, pakkudes täna andmete analüüsiks võimalusi, millest varem unistadagi ei osanud. Seega on BI protsessi ja lahendustesse pidev areng ja uuendamine lausa sisse kodeeritud.

Uuendades on ärianalüüsilahendusi, soovitame mõelda sellises kolmesammulises võtmes:

  1. Mis on teie BI lahenduste eesmärk, mis toetab ettevõtte tänast strateegiat?

Esimese sammuna võiks hetkeks lausa unustada, mis tänastes BI lahendustes on olemas ning lähtuda sellest, mida tegelikult vajatakse – teha nö. restart oma ärianalüüsile. Läbi mõelda, millised mõõdikud toetavad ettevõtte tänaseid eesmärke, millised on ettevõtte protsessid või struktuur täna, kas arvestate muutunud turuolukorraga ning lähtuvalt sellest – millised analüüsivaateid tegelikult vajate. Kas aruanded, mida samal moel on aastaid toodetud, on tegelikult ka millekski kasulikud, või tehakse neid pelgalt harjumusest?

Taolist mõtteharjutust võib läbi viia ise koosolekutel, aga kasulik võib olla kaasata ka mõni väline konsultant, kes ebamugavate „miks?“ küsimustega võib üllatuslike järeldusteni viia. Juba paari töötoaga võivad teie ärianalüüsilahendused saada uue sisu, mis teid oma eesmärkide saavutamisel tegelikult ka aitab.

  1. Tänaste BI lahenduste audit

Järgmise sammuna tuleks teha olemasolevate BI lahenduste kaardistus ning üle vaadata, mis siis täna tegelikult olemas ja võrrelda seda tegelike vajadustega. Kuigi väga suure osa QlikView’s tehtust on võimalik Qlik Sense’i üle tuua, siis tihti ei ole see lihtsalt otstarbekas, kuna lahenduste loogika ei vasta muutunud vajadustele. Eriti kui lahenduse loomisest on möödunud juba mitmeid aastaid, või on see vahepeal nö. oma elu elanud ja erinevate kasutajate poolt arendatud, võib olla mõistlikum nullist uus lahendus luua. Kui aga lahenduse struktuur on kenasti korras ja loogika ei vaja palju muutmist, saab suurema osa tehtud tööst taaskasutada ja värskema uuendusliku visuaaliga Qlik Sense üle tuua.

  1. Uute lahenduste loomine

Alles kolmanda sammuna saame asuda uute, tänastele vajadustele vastavate analüüsilahenduste loomise ja kasutuselevõtuga tegelema. Qlik Sense omab samasugust analüütilist võimekust kui QlikView, tuues juurde kiirust, kasutajasõbralikkust ja tänapäevasema väljanägemise. Sense’i on palju lihtsam kasutajal enda jaoks kohendada, Drag and Drop meetodil uusi visuaale ja aruandeid luua, tänu isekohanduvale disainile on seda on mugavam kasutada tahvlites ja telefonides. Mitte väheoluline ei ole ka see, et Sense litsentsid ei piira kasutatavate äppide arvu – ehk kõikidel tänastel QlikView dokumendilitsentsi omanikel on Dual- kasutuse korral võimalik saada omale Sense Analyser litsents, mis võimaldab kasutada kuitahes palju äppe.

Plast ja lehtmetallist toodete valmistamisega tegelev OÜ Hyrles on QlikView müügianalüüsilahenduse Qlik Sense vastu välja vahetanud. Hyrles müügijuht Allan Saariste: “Kuna Qlik Sense erineb oma väljanägemiselt harjumuspärasest QlikView lahendusest, siis esmalt võttis Sense vaadetega harjumine veidi aega. Aga peale mõningast kasutamist saab öelda, et Qlik Sense on ainuüksi juba visuaali poolest hoopis uuel tasemel võrreldes QlikView-ga. Kuna üldjuhul haarab inimene visuaalselt hästi kuvatavad informatsiooni märksa paremini, siis muutus andmeanalüütika seniseks palju selgemaks ja arusaadavamaks. Ja kuna mulle meeldib oma vaateid ka ise muuta vastavalt hetke vajadustele, siis on Qlik Sense-ga väga mugav – vaid paari klikiga saad valmistehtud mõõdikuid, dimensioone kasutades omale graafiku või tabeli, mis vaja. Lahendust luues tuleks mõõdikutele muidugi kõigile kasutajatele arusaadavad nimetused anda, et kasutajad need kenasti üles leiaks.

Loe QlikSense kohta lisa siit:

Või lisaküsimuste puhul võta meiega otse ühendust