Riigil on olemas juhtimislaud, aga kas Sinu ettevõttel ka on?

Statistikaamet on loonud uue tööriista – juhtimislauad erinevatele sektoritele, KOV ja keskvalitsustele, mis kirjeldavad rohkelt erinevaid näitajaid. Näiteks on võimalik vaadelda turismivaldkonna näidikuid saamaks teada majutusasutuste tubade täituvust, turismivaldkonna ettevõtete müügitulu kui ka kasumit ja kahjumit või teostatud investeeringute mahtu. Erinevad töölauad annavad rohkelt visualiseeritud informatsiooni valdkondade kaupa alates info-ja kommunikatsioonitehnoloogiast kuni toiduainetööstuseni. Samuti katavad detailseid näitajaid maakonniti kohalike omavalitsuste kohta kui ka kajastavad keskvalitsuse tegevusi. Infomatsioon on koondatud ja erinevate parameetritega võimalik hankida rohkelt ennast või enda ettevõtet huvitavat teavet ja statistikat.

„Antud juhtimislaudade rakendusega lahendab riik probleemi, et teemakohased (kas siis eriala liidu, kohaliku omavalitsuse või arengukava) näitajad on toodud kokku kõik ühele lehele, seega, kasutaja ei pea erinevates ava-andmetes ringi rändama ja nii säästab ta oma aega. Lisaks on võimalus – kui logida sisse personaalselt (mitte kasutada süsteemi külalise rolli) – saab kasutaja luua enda personaalse töölaua märkides soovitud näidikud enda jaoks meeldivateks”, kirjeldab Andres Kukke, Statistikaameti peadirektori asetäitja.

Andmete kättesaadavus ja relevantsus on äärmiselt oluline ning kriitilise tähtsusega nii täna kui ka kasvavalt  oluline tulevikus. Andmete osakaal võib olla kohati vägagi suur ja peamiseks küsimuseks jääb, milliste andmete põhjal teostada nii riigiüleseis otsuseid kui ka taandades seda ettevõtte tasandile – ärilisi otsuseid ettevõttele?

Siinkohal on hea kord mõtestada lahti paar küsimust ka enda ettevõtte kohta:

  • Kas ma täna tean, kust tulevad andmed, mida analüüsida ja võrrelda?
  • Kuivõrd täpsed on minu tänased tööriistad, mida andmete analüüsiks kasutan? Kas võin neid usaldada?
  • Kas minu vaid täna kasutusel olev exceli tabel on ikka piisav?

Kui mõne eelnimetatud küsimuse juures jäid kõhklema ja ebalema, võid uurida abi Infovaralt ja tulla ning teha tutvust ärianalüütika tarkvaraga QlikSense juba 11. Veebruaril või tutvuda 18. Veebruari infohommikul juba valmis müügilahendusega Bfree.

Loodame, et riigi poolt loodud uus tööriist inspireerib ka Sind loome oma ettevõttele vastavat tööriista või analüüsima seniste tarkvarade tänapäevasust, kus oleks võimalik seirata Sinu ettevõtte tervist ja langetad parimaid ärilisi otsuseid.

Tutvu uudisega enam siin ja vaata rakendust siit