Ainult analüütikast enam ei piisa – 2020 trendid BI ja andmete vallas

Dan Sommer (Senior Director, Market Intelligence) ettevõttest Qlik tutvustas eelmisel nädalal toimunud veebiseminaril BI tulevikutrende. Dan kirjeldas suuremaid muutusi turul ning tõi välja kümme olulist trendi, mida silmas pidada 2020. aastal.

Maailm muutub killustatumaks
Maailm muutub aina fragmenteeritumaks ja dünaamilisemaks. Me peaksime olema ühendatud, aga selle asemel liigume hoopis suurema killustatuse poole. See toimub kõigis valdkondades: haridus, internet (eriti sotsiaalmeedia), äri, poliitika, regulatsioonid ning samuti andmekasutus

Ainult analüütikast enam ei piisa
Kui me tegeleme vaid andmete analüüsiga, sarnaneb meie tegevus tunneli kaevamisega: kaevame aina sügavamale ja sügavamale, kuid alati ühes ja samas kohas. See võib viia piiratud (mikro)vaateni. Äris on mitmeid väljakutseid, kus analüütikast enam ei piisa. Eriti juhtudel, kui on tegu uue valdkonnaga või pole veel piisavalt andmeid kogutud. Samuti ei saa ainult analüütikale toetuda, kui keskkond on pidevas muutuses. Seega on pidev vajadus lisaks andmete analüüsile ka nende süntees.

Ühendage analüüs sünteesiga
Analüüs uurib erinevaid osi, et aru saada, kuidas need töötavad. Süntees seob osad kokku, luues terviku. Analüüs otsib tihti erinevusi, süntees otsib seoseid ja suhteid eri osade vahel. Analüüs toetub olemasolevale infole, kui süntees keskendub infole, mida on vaja. Analüüs on pigem staatiline ja lineaarne, samas kui süntees vaatleb ka dünaamilisi seoseid ning aitab näha globaalset pilti. Kui ühendada analüüs ja süntees, on võimalik muuta dünaamilisest kesskkonnast tulenevad ohud ja hirmud võimalusteks. See omakorda aga aitab ettevõttel olla oma tegevuses senisest strateegilisem ja innovatiivsem.

Alljärgnevalt on Dan Sommeri poolt välja toodud kümme trendi 2020. aastal:
1. Tuleb muutuda real-time ettevõtteks. See ei ole enam võimalus, vaid kohustus, et ettevõte kasutaks reaalaja infot otsuste tegemisel.
2. Big data järglaseks saab wide data. Tuleb leida uusi viise, kuidas hallata ja analüüsida laiaulatuslikke ja varieeruvaid andmeid.
3. Graafikupõhine analüütika  edestab SQLi. Graafikud ja joonised aitavad paremini näidata seoseid ja muutuvad seega populaarsemaks kui tabelid.
4. DataOps ja iseteenindus tuleb liita.
5. Aktiivsed metadata kataloogid ühendavad data ja analüütika.
6. Data lugemisoskuse teenus muutub aina vajalikumaks.
Kui ettevõtte siseselt puudub piisav andmete kirjaoskus piisavat, tasub seda teenust sisse osta.
7. Mitmekülgsed suhtlusviisid saavad hoogu juurde. Hääljuhtimine, näotuvastus ja muud sensoorsed suhtlusviisid (isegi mõtete lugemine) asendavad tavalise otsingu. 2025. aastaks kasutab 90% uutest appidest AI abi.
8. Eetika ja vastutustundlikkus muutuvad kriitiliseks. Tuleb veel enam rõhku panna kliendi privaatsuse ja turvalisuse kaitsele.
9. Sisend enne dashboardi. Datast saab võtta kuhja vajalikku sisendit ning teha sellest niiöelda sõrmejälg enne dashboard`ide loomist.
10. Iseseisev vs stack. Jätkub pilve salvestamise trend. 2020. aastaks integreerib 70% ettevõtetest pilvemajanduse – oma privaatsetes ja avalikes pilvedes – paigaldades hübriid/multicloud haldamise tehnoloogiad, tööriistad ja protsessid.

Loe ka Dan Sommeri esitluse kokkuvõtet SIIT.

Kui mõne eelnimetatud punktidest Sind kõnetas ja tunned muret, kas ikka kasutad ka ise täna oma ettevõttes parimaid analüütilisi lahendusi ja tarkvara, küsimuse juures jäid kõhklema ja ebalema, võid uurida abi Infovaralt www.infovara.ee, kes on maailmas tuntud ja tunnustad Qlik äritarkvara ametlik esindaja Eestis ja tule tee tutvust ärianalüütika tarkvaraga QlikSense juba 11. Veebruaril või tutvu 18. Veebruari infohommikul juba valmis müügilahendusega Bfree.