Juhtimise infosüsteem loob kaoses korra

 

„Tänu juhtimisinfosüsteemile tõstsime käivet   miljon eurot aastas!“ – kes ei tahaks aasta lõpus nii kuulutada? Võidusumma suurus sõltub siin jõude seisnud infovarast – andmete väärtusest, mida pole firma huvides oskuslikult ära kasutatud.

Juhtimisinfosüsteem ei ole mõeldud ainult juhtidele, vaid kogu ettevõttele. Keskastme juhid langetavad iga päev otsuseid, mis põhinevad teistest üksustest saadaval infol ning erineva taseme spetsialistid peavad kursis olema ettevõttes toimuvaga. …

Operatiivinfosüsteemid pole mõeldud analüüsiks

Operatiivsüsteemid – näiteks raamatupidamis-, müügi- või logistikaprogrammid ei ole tavaliselt analüüsi tarbeks üles ehitatud, need näitavad mingi konkreetse valdkonna hetkeseisu kuid ei  anna ülevaatlikku pilti kogu ettevõtte toimimisest. Puuduvad trendianalüüsid, võrdlused turu ja konkurentidega ning eelarvega, eri üksuste aruandeid ei saa omavahel seostada.  Mille põhjal otsustada, kas kuu müüginumber on hea või halb? Kuidas otsust langetada, kui ei tea uute klientide arvu, kaotatud klientide arvu ja kaotatud klientide varasemat käivet?

Operatiivsüsteem vastab küsimusele mis juhtus, kuid ei anna vastuseid  küsimustele miks juhtus, mis jäi juhtumata või mis hakkab juhtuma?

laptop-820274_960_720

Kogu vajalik info vaid hiirekliki kaugusel

Tihti pole juhtidel võimalik iga tööpäeva hommikul saada ülevaadet eelmise päeva sündmuste kohta ning otsustaja ei saa ennast ka ise aidata, vaid peab küsima infot raamatupidamisest. See võtab omakorda aega ja alati pole ka raamatupidaja käeulatuses. Aruannete saamise aeg kipub pahatihti jääma lubatust hilisemaks. Juhtimise infosüsteemi kasutajatele on need mured tundmata – kogu vajalik info on reaalajas kättesaadav ning vaid ühe hiirekliki kaugusel.

Operatiivsüsteemist  otsuse jaoks vajaliku info leidmiseks peab välja trükkima pikad aruanded ja neid siis Excelis töötlema.  Juhtimisinfosüsteemides on aga võimalik näidata ainult otsuse jaoks vajalikke numbreid ilma muu infomürata. Vajadusel saab minna numbrite taha ja näha, miks iga number on selline nagu on. Aruanded on graafiliselt ülevaatlikud ning võimaldavad kergelt näha seoseid erinevate numbrite vahel.

computer-3246121_960_720

Kõik andmed ühest süsteemist

Juhtimisinfosüsteem on firmas üks, sellest tuleneb ka ühtne terminoloogia ja parem omavaheline arusaamine. Iga inimese jaoks on võimalik näidata just talle vajalikke ja lubatud andmeid.

Juhtimisinfosüsteemidesse saab võtta andmed erinevatest operatiivinfosüsteemidest. Seal andmed omakorda seostatakse ja vajadusel ka töödeldakse. Kasutaja ei pea teadma, et tema ekraani all on mitu operatiivsüsteemi, ta näeb ainult üht otsuste tegemiseks tarvilikku süsteemi – just sellist, kust ta kõik hetkel vajalikud andmed korraga kätte saab.

Andrus Kaasik