Kogu vajalik müügiinfo ühest kohast (osa 3: analüüsid)

 

Analüüsivaated võimaldavad sügavuti uurida ettevõtte müügitulemuste erinevaid aspekte ja omavahelisi seoseid, et leida kasutamata müügivõimalusi ja parandada tulemusi. Need annavad kiirelt vastuse kõigile olulistele müügiküsimustele ja toovad välja ka sellised näitajad, mis tavapärastes andmetabelites varjatuks jääks.
Sama selge ja ülevaatliku rakenduse saab luua iga valdkonna jaoks – ladu, finants, logistika, personal …

Vaata kahes eelmises osas tutvustatud müügilahenduse juhtimis- ja töölauda.

Ristmüügi analüüs toob välja kasutamata müügivõimalused

Ristmüügi aruanne näitab, milliseid tooteid erinevad kliendid ostavad: tabelis ülevalt alla on reastatud tooted ja vasakult paremale kliendid ning ristumiskohas on näha müügitulemus. Mõlemaid võrdluses olevaid kategooriaid saab ise valida ja jooksvalt vahetada – samal aruandel saame vaadelda näiteks tootegruppe klientide lõikes või kliendigruppe müüjate lõikes, teha valikuid, minnes sujuvalt detailsemaks või üldisemaks, just nii nagu hetkel vaja. Samuti on vabalt valitav aruandel arvutatavad mõõdikud, mille saab valida lehe ülaservast. Vasakul olevas kastis on valitud nimekirja juures kohe näha tulemus nii numbrina kui graafiliselt. Nimekiri järjestatakse automaatselt suuruse järgi ja sisu on vabalt valitav, ehk samas valikukastis saab vaadata kliente, tooteid, müüjaid jt kategooriaid; vahetamine toimub nupuvajutusega sealsamas nimekirja peal.

 

 

 

 

 

 

 

Ristmüügi vaade aitab leida vastuseid küsimustele:
– Kuidas jaguneb erinevate kaupade müük kliendigruppide lõikes?
– Milliseid kaubagruppe ühe sihtrühma erinevad kliendid ostavad või ei osta?
– Milline on müüjate tooteportfell ja milline on seejuures marginaal?

Võrdluse teel võib siin avastada kasutamata müügivõimalusi tuvastades kliendid, kes mingeid põhikaupu ei osta. Või leida nõrku kohti toodete esindamisel. Sagedamini kasutatavad kombinatsioonid saab lisada „järjehoidjasse“, nii saab neid hiljem uuesti avada üheainsa nupuvajutusega.

Diagramm näitab seoseis erinevate mõõdikute vahel

Teiseks analüüsivaateks on hajuvusdiagramm, mis esitab seoseid erinevate mõõdikute, nagu näiteks käive või kogus ning müügikatte protsendi vahel. Antud näites on vertikaalsel teljel kliendigruppide käive ja horisontaalteljel müügikatte protsent, punase punktiirina on märgtud müügikatte eesmärk – 18%. Iga pallike tähistab eraldi klienti ning näitab tema käivet ja keskmist müügikatet.

 

 

 

 

 

 

 

Graafikult on näha, et suurem osa kliendigruppe jääb tegelikult müügikatte eesmärgist allapoole, sealjuures ka väikese käibega klientidel. Vaid mõne üksiku puhul on marginaali suudetud üle 18% hoida. Detailide uurimiseks saab graafikul huvipakkuva osa hiirega välja valida ja seejärel lihtsa nupuvajutusega vahetada kliendigrupi dimensioon mõne detailsema vastu: kliendi nimi, müügiesindaja või tootegrupp. Selline süvitsi ehk „drill-down“ analüüs toob hästi välja tendentsid ja äärmused, millele tähelepanu pöörata.

What-if analüüsid aitavad ette ennustada tulemust

What-if analüüsiks on meil kaks vaadet: esimene võimaldab läbi mängida võimalikke stsenaariume juba toimunud müügiandmete põhjal, teine prognoosib jooksva kuu lõpptulemust möödunud tööpäevade põhjal. Mõlemal juhul saab kasutaja kogust, müügihinda või omahinda muutes näha, kuidas see mõjutab lõpptulemust.

 

 

 

 

 

Antud näites on kasutaja muutnud kõiki kolme sisendit. Aruande tulbad näitavad artikligruppide kohta „enne ja pärast“ paaridena netokäivet, müügikatet ja katte protsenti. Lisaks on absoluutarvuna välja toodud müügikatte muutus. Tulemused värvitakse tõusu korral roheliseks, languse korral punaseks.
Teine aruanne käib jooksva kuu kohta, kus antud juhul on möödunud 14 tööpäeva 22-st. Esimesed kolm tulpa näitavad möödunud päevade tulemust. Järgneva 8 tööpäeva tulemus prognoositakse möödunud päevade põhjal, arvestades seejuures sisendite muutusi. Kui sisendid nullida siis on tulemuseks lineaarne tuletis möödunud päevade keskmise müügi järgi. Sisendite muutmine võimaldab täiendavalt näha näiteks võimalike hinnasoodustuste või omahinna muutuste mõju.

Detailid alati kättesaadavad

QlikView’s on kõik andmed detailideni kasutajale alati kättesaadavad. Meie rakenduses on detailideks müügiarve read. Arveridu saab lihtsalt otsida ja sorteerida mistahes tunnuse järgi. Vajadusel saab kogu nimekirja eksportida Excelisse.

 

 

 

 

Tööleht Valikud

Valikute lehele on koondatud kõik võimalikud „filtrid“, lihtsustamaks põhjalikumate otsingute tegemist. Kasutusmugavusest lähtuvalt on valikud grupeeritud eraldi plokkidesse (kliendid, artiklid, arveread jt). Igal väljal saab valida ühe või mitu väärtust. Otsimine on lihtne: klikka soovitud väljanimele ja kirjuta otsisõna. Kui pole kindel, mis lahtris otsitav väärtus on siis kirjuta see otsingu kasti – hetkega avatakse nimekirjana kõik vasted üle kogu andmebaasi, mille hulgast saab seejärel valida sobiva.
Nagu ikka, kehtivad määratud valikud kõigil töölehtedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutvu ja katsu oma käega erinevaid demolahendusi Infovara või QlikView kodulehel.

Tanel Rüütli