Nutikad lahendused aitavad otsustamisel

 

Tiheneva konkurentsi tingimustes, kui infot on järjest enam ja aega vähem, on otsuste vastuvõtmine keerulisem ja valede otsuste hind kõrgem. Väljapääs on nutikamates analüüsilahendustes, mis koguvad ja seostavad info paljudest erinevatest allikatest, visualiseerivad tulemused ning leiavad olulise info üles lihtsalt ja kiirelt.

Suurettevõtetes tegeleb igapäevaselt erineva info otsimise, aruannete koostamise ja analüüsiga keskmiselt 3,8 inimest, kulutades selleks ligi 25% oma tööajas, selgus Infovara OÜ 2011 aasta lõpus läbi viidud uuringust. Need inimesed on tipp- ja keskastme juhid ning kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, seega on juhtimisinfo töötlemise hind suurettevõttes keskmise juhi ametipalk. Paraku tegelevad nad aga 80% sellest ajast info otsimisega ja sisuliseks, otsuste vastuvõtmisel abiks olevaks analüüsiks jääb vähe aega.

AS Ragn-Sells administratiivjuht Argo Rannamets tõi veebruari viimasel päeval toimunud Äripäeva seminaril „Kuidas andmed panna kasu teenima?“ välja viis olulist faktorit, mis mõjutavad juhtimisinfo otsimisele ja töötlemisele kuluvat aega.


Konkurents tiheneb

Järjest tihenev konkurents on liikumapaneva jõuga. Ettevõtetele on omane igal  aastal planeerida kõike rohkem: suuremat käivet, kõrgemat kasumit, suuremat turuosa, rohkem kliente, jne. Sama soov on kõigil turuosalistel ning edu tagamiseks on vaja teha midagi konkurentidest paremini. Vaja on läbimõeldumat ja kiiremat tegutsemist, mis seab otsuste kvaliteedi surve alla. Otsuste kaalumiseks ja vastuvõtmiseks on järjest vähem aega, samas on vale otsuse hind kallim.

calculator-1044173_1280
Informatsiooni hulk suureneb

Koos tiheneva konkurentsiga kasvab suurel kiirusel ka informatsiooni hulk, mis vajab tähelepanu ja läbitöötamist ning millele on vaja reageerida. Erinevate allikate väitel kahekordistub  otsustamisel kasutatava nfo hulk iga 2-3 aastaga. Ka info allikaid on järjest enam ning formaat erinev – lisaks numbrilistele andmetele ettevõtte majandustarkvaradest, statistilistest andmebaasidest või planeerimisest on ka tekstiline ja mittestruktureeritud info sotsiaalvõrgustikest, arvamusuuringutest või kliendi tagasisidest. Erinevatest allikatest kokkupandud info viimine ühtsesse, ülevaadet ja koos analüüsimist võimaldavasse formaati on komplitseeritud ja aeganõudev.

Detsentraliseerimine suurendab otsustajate hulka

Organisatsioonide juhtimises on tavapärane suund järjest suureneva detsentraliseerimise poole ning otsustajate hulk suureneb. Otsuste vastuvõtmiseks vajaliku infoga peavad olema varustatud mitte ainult tippjuhtkond vaid iga valdkonna juhid ja spetsialistid. Kogu ettevõtte edukus sõltub sellest, kui kvaliteetseid otsuseid võetakse vastu igal tasemel – keti tugevus oleneb ju sellest, kui tugev on kõige nõrgem lüli.

Analüütikuid jääb vähemaks

Informatsiooni mahu kasvades suureneb vajadus panustada tänasest enam aega info kogumisele,  töötlemisele ja otsuste ettevalmistamisele. Seni on see roll suurtes ettevõtetes olnud analüütikute kanda. Otsustaja selgitab analüütikule, millist infot ta otsuse ettevalmistamiseks vajab ning analüütik teeb n.ö.  “musta töö” andmete kogumisest kuni järelduste esitlemiseni. Tihti selgub aga tulemuse esitlemisel, et üht-teist on vaja veel arvesse võtta või tulemuste taustsüsteemi uurida või lisaandmeid hankida. Need tegevused võtavad aega, otsustamine venib, kuid konkurents surub tagant ja tekib vajadus protsessi lühendamiseks. Kuigi suureneva infomahu läbitöötamiseks ja analüüsitud otsuste vastuvõtmiseks võiks eeldada analüütikute hulga suurenemist, siis praktika väljendab vastupidist liikumist. Analüütikute hulk pigem  väheneb ning osa seni analüütikutele delegeeritud tööst liigub tagasi otsustajate ülesannete hulka.

youtuber-2838945_1280

Otsustusprotsess muutub keerukamaks

Tiheneva konkurentsi tingimustes, kui suurenevast infomahust tulenevalt on kasutada järjest vähem aega, aga otsustamisega seotud inimeste ring on laiem – on otsuste vastuvõtmise protsess keerulisem. Järjest olulisem on otsuste kvaliteet ja eesmärk ei ole senise taseme säilitamine, vaid sootuks uuel tasemel targemate otsuse vastuvõtmine. Seda nõuab tihenev konkurents. Informatsiooni hankimisel panustatakse keerukamatele süsteemidele ja otsuste ettevalmistamise maksumuse suurenemine tundub paratamatu.

Andres Kukke(1)