Analüüsitarkvara vastab ka neile küsimustele, mida pole esitatud

 

Enam ei piisa staatilistest aruannetest, tulgu need spetsiaalselt ettevõttele kohandatud majandustarkvara lisadest või käsitsi koostatud tabelitest. Need ei arvesta taustsüsteemiga ega võimalda näha numbrite taha – miks üks või teine tulemus tekkis, rääkimata ettevõttest väljaspool oleva olulise info arvesse võtmisest.
Analüüsilahendus kogub kokku ja seostab info paljudest erinevatest allikatest, visualiseerib tulemused ning leiab olulise info üles lihtsalt ja kiirelt.

question-2519654_1280

Nutikad lahendused näitavad vastuseid mitte ainult edastatud päringute kohta, vaid toovad välja ka need andmed, mida ei küsitud. Näiteks tehes kuu müügikokkuvõtet klientide lõikes, visualiseeritakse lisaks sel kuul ostu sooritanud klientidele ka need,  kes on ostnud eelmistel kuudel aga sellel konkreetsel kuul mitte. Mõnikord võib selline info olla palju olulisem, kui algne küsimus ise. Tehnoloogilised lahendused analüüsitarkvarade näol on juba ammu olemas, kuid nende kasutuselevõtt ettevõtetes on sageli jäänud väheste teadmiste ja iganenud arusaamade taha. Kui majandustarkvara kasutamine suurettevõtetes on iseenesestmõistetav, siis analüüsitarkvara kasutab täna vaid 7% ettevõtetest.

Kartused, mis ei pea paika
Esimene loomulik hirm mistahes uue lahenduse soetamisel on loomulikult selle tasuvus ja pikka juurutusaeg. Analüüsitarkvara on aga üks vähestest, mille puhul tasuvus on võimalik väga selgelt välja arvestada kohe alguses. Aruannetele kulunud aja ja palgakulu säästmise, andmete uuel moel koos nägemisest leitud uute kokkuhoiu või müügivõimaluste läbi on mõnel juhul investeering analüüsitarkvarasse ennast ära tasunud juba kasutuselevõtul. Juurutus jääb keskmiselt 3 kuu piiridesse. Isegi suurem kartus, kui kõrge hind, on lahenduste liigne IT kesksus ja sõltuvus juurutajast. Ka see hirm ei pea spetsiaalselt analüüsiks loodud tarkvarade puhul  paika – need lahendused on mõeldud just juhtidele iseseisvuse andmiseks oma andmete leidmisel ja analüüsimisel ning nende kasutamine ei nõu mingeid IT eriteadmisi. Kui saadakse hakkama oma kodulehel surfamisega, siis saab hakkama ka analüüsitarkvaraga. Karta ei tohiks ka seda, et ettevõttel on liiga palju andmeid või et need pole kättesaadavad  – hea analüüsitarkvara saab kätte ja seob andmed mistahes allikast ja formaadis.

Ainus kartus, mis tõesti paika peab, on see – et nüüd peaks ettevõttes hakkama asju tegema teistmoodi. Aga see ongi ju eesmärk – teha paremaid ja targemaid otsuseid, et olla konkurentidest eespool.

Analüüsitarkvara omadused:
– võimaldab automaatselt kokku korjata andmed erinevatest allikatest
– saab aru nii numbrilisest kui sõnalisest infost mistahes formaadis
– seostab andmed ja visualiseerib tulemused
– edastab lisaks edastatud päringuga otseselt seotud andmetele ka ülejäänud, päringuga kaudselt seotud info
– leiab vajaliku info googeldamise lihtsusega
– on lihtne kasutada

 

Andres Kukke