LEO-rakendus kohalike omavalitsuste finantsandmete vaatamiseks. Tutvustus.

 

LEO  – ehk LäbipaistevEesti Omavalitsus on loodud eesmärgiga anda kõigile inimestele sisuline ja visuaalne ülevaade Eesti Kohalike Omavalitsuste varadest, kohustustest, tuludest ja kuludest.

Rakendus on loodud OÜ Infovara poolt analüüsitarkvara QlikView abil, see on täiesti uudne rakenduse , mis muudab masinloetavad andmed ka inimarusaadavaks ning annab kõigile inimestele kiire ja sisulise ülevaate Eesti omavalitsuste tuludest ja kuludest. LEO on tõstab avaandmete kasutamise täiesti uuele tasemele mitte ainult Eestis,  vaid kogu Euroopas – sellist avaandmete lahendust ei ole veel üheski Euroopa riigis.

capitol-32309_1280.png

LEO abil saab:
– Vaadata kõikide maakondade, valla- ja linnavalitsuste tulusid, kulusid, investeeringuid ning varasid nii terve  maakonna ja omavalituse lõikes kui ka ühe elaniku kohta.
– Vaadata huvipakkuva omavalitsuse tulude allikaid ja uurida kulusid valdkonniti (nagu näiteks kulutused haridusele, tervishoiule, valitsemisele jms.), kui ka nende valdkondlike kulude struktuuri (näiteks: kui palju hariduskuludest läheb palkadeks, rendile, elektrile jms.).
– Võrrelda erinevate omavalitsuste andmeid omavahel, maakonna või kogu Eestiga või eraldi linnade ja erineva suurusega valdade kaupa, leida trende ja erinevusi majandusandmetes ning avastada võimalusi k

Rakenduses kasutatud finantsandmed pärinevad Rahandusministeeriumi vahendusel kohalikelt omavalitsustelt endilt ning on majutatud Elioni poolt avaandmete pilveteenusena.

Omavalitsuste rahvaarv on iga aasta alguse seisuga, finantsandmed hõlmavad perioodi 01.01.2008 kuni 30.07.2012. Andmed uuenevad 1 kord kuus.

Rakenduses on toodud kõigi Eesti 226 omavalitsuse andmed, neist 33 on linnavalitsused ja 193 vallavalitsused.

Vaata Leo kasutusõpetust ja videoid siit
Vaata teisi postitusi LEO teemal

Sisene rakendusse siit:
Sisene rakendusse siit