Mõõda seda mida on tarvis juhtida

 

Mistahes valdkonnas tegutseva ettevõtte kõige kriitilisem edutegur on äriprotsesside ja juhtimise kvaliteet. Viimased tulenevad suuresti informatsiooni kvaliteedist, mis on igapäevaste juhtimisotsuste vastuvõtmiseks käepärast. Kui kvaliteetne on Teie ettevõtte informatsioon – kas Teie mõõdate neid faktoreid, mida on tarvis juhtida? Artiklis keskendume näitajate sisule – millised on need näitajad, mis aitavad kulusid minimeerida ja tulusid kasvatada.

adult-3382788_1280
Tulemuslikkust iseloomustavate näitajate juures on oluline mõelda süsteemselt. Iga näitaja tuleneb mitmest teisest näitajast. Näiteks, paljudes tootmisettevõtetes jälgitakse brutokasumi näitajat, kuid probleem seisneb selles, et brutokasumit ennast on väga raske otseselt juhtida. Lihtsustatult kujuneb brutokasum toodete müügist saadud tulude ja tootmisega seotud kulude vahena. Seega, selleks, et mõjutada brutokasumit on tarvis mõjutada tulusid ja tootmisega seotud kulusid.

Viimased on omakorda tuletised paljudest teistest faktorist. Siinkohal jõuamegi näitajateni, mida on võimalik igapäevaselt mõjutada ja juhtida. Need on näitajad, mis võimaldavad tootmist optimeerida ning seeläbi minimeerida kulusid või teenida suuremat tulu.

Tootmisettevõtte puhul saab üldistatult välja tuua laovarude ning tootmisega seotud näitajad.

Laovarude puhul:
– milline on konkreetsete materjalide vajadus järgmisel ja ülejärgmisel nädalal;
– millised laovarusid on vaja kohe juurde tellida, et need jõuaksid õigel ajal kohale;
– kui suur osa laopinnast on hetkel hõivatud;
– milline on materjalide tarnekiirus erinevate materjalide lõikes;
– millised tarnijad hilinevad tarnetega, millised tarnijad on täpsed;
– kuidas on muutunud materjalide ühikuhind ajas;
– millised materjalid lähenevad realiseerimisajalõpule;
– milline on potentsiaalne tootmiskogus olemasolevate varude juures;
– jpt.


Tootmise puhul:

– milliseid tooteid peab sellel nädalal või tänasel päeval tootma ja millises järjekorras;
– millised on hälbed normeeritud ja keskmisest tootmise tsükliajast;
– millises tootmisfaasis on hälbed tekkinud;
– kui palju ja milliseid tooteid on tarvis juurde toota, et rahuldada järgmise nädala nõudlus;
– kui suur on tootmise omahind;
– kui suur osa on tootmisvõimsusest kasutatud;
– millised on potentsiaalselt hiljaks jäävad tootmistellimused;
– jpt.

 

Need on vaid mõned võimalikest näitajatest, mis aitavad igapäevaselt tootmist efektiivsemalt juhtida. Tõsi, selliste näitajatega käivad enamasti kaasas keerulised ja mahukad andmehulgad, mille analüüsimine on ajamahukas protsess. Seetõttu on mõistlik kasutusele võtta juhtimistöölaud, mis teeb andmetöötluse Teie eest. Andmed erinevatest allikates kogutakse kokku ja Teie ettevõtte jaoks oluline informatsioon kuvatakse lihtsal kujul.

Juhtimistöölaud võimaldab mõõta kõiki neid olulisi aspekte, mis aitavad tegevusi juhtida. Juhtimisotsuste vastuvõtmiseks vajalik informatsioon on alati üle internetivõrgu kättesaadav, terviklikul ja kergestihaarataval moel. Juhtimistöölaud on suurepärane töövahend mistahes ärivaldkonnas – see aitab paremaid juhtimisotsuseid vastu võtta kõikidel juhtimistasanditel.

Juhtimistöölauaga mõõdad seda, mida on tarvis juhtida, minimeerid määramatust tuleviku ees ning omad alati suurepärast ülevaadet, mis ja millepärast on juhtunud.

EFTA – Eesti Finantsteenuste Agentuur on juhtiv finantstugiteenuseid osutav ettevõte Eestis. EFTA eesmärk on aidata klientidel kärpida kulusid ja suurendada tulusid läbi aja- ja inimressursi säästmise, mille tagavad kaasaegsed e-lahendused, paberivaba finantsarvestus ja interaktiivsed ärianalüüsilahendused.  Koostöös Infovara OÜ’ga on EFTA loonud QlikView platvormil töötavad virutaalsed juhtimislauad erinevat tüüpi ettevõtetele, mida saab kasutada rendi põhimõttel.

Vaata lähemalt ettevõtte kohta nende kodulehelt. 

 

 

Martin Mäss
EFTA Juhtimissüsteemide arendusjuht