Rohkem säravaid silmi auditooriumis

 

Estonian Business Schoolis on Qlik Akadeemilist Programmi kasutatud nii magistrantide ärianalüütika kursusel kui Juhtimiskoolituse Keskuses Finantsjuhi arenguprogrammis juba kaks aastat. Programmi üks moodul käsitleb ärianalüüsi ehk Business Intelligence – faktidel põhineva juhtimise meetodeid ja lahendusi ning praktilised ülesanded ning kaasused lahendatakse ärianalüüsitarkvara QlikView abil.

Ahhaa-hetked koolituses

„Oskus oma andmetes orienteeruda, seoseid leida ja numbrite põhjal järeldusi teha on elementaarne nõue tänapäeva finantsjuhile või tegelikult mistahes tipp- ja keskastme juhile, seetõttu on ärianalüüs EBS’i Juhtimiskoolituse programmi loomulik osa,“ ütles Hele Hammer, Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud. Ärianalüüsi loengud on EBS’is olnud alates aastast 2005. „Olgugi, et ärianalüüsi koolituse tagasiside on olnud alati väga positiivne ning seda on hinnatud huvitavaks ja vajalikuks, siis tundsime Helega, et lihtsalt loengu formaadis õpetades jääb midagi justkui puudu,“ seletas Andres Kukke, kes on Infovara konsultant ja üks ärianalüüsi loengu läbiviijatest. „Päris ettevõtetes ärianalüüsi tehes on kõige eredamad  “ahhaa-hetked“ just siis, kui ettevõtte juhid ise oma andmetes ringi rännates avastavad enda jaoks mingi uue  seose või saavad jälile mõnele seni teadmata algpõhjusele. Tahtsime selliseid hetki pakkuda ka koolitusel osalejatele,“ lisas Andres Kukke.

event-852833_1280

Kaasused nagu päris elus

Juhtumite lahendamiseks defineeriti virtuaalne ettevõte XYS, kes tegutseb mitmes riigis ja müüb mitmeid erinevaid kanaleid kasutades tooteid erinevatele klientidele. Seega on kombinatsioonide arv, mida sellises ettevõttes analüüsida ja otsuste tegemisel arvestada, väga suur. Ülesanded jäljendasid tegelikus elus ettetulevaid olukordi. Näiteks ühes kaasuses pidid tudengid olema turundusjuhi rollis, kellele juhatus oli andnud eelarveks 10 000 eurot ning tudengist turundusjuhid pidid ettevõtte andmeid QlikView’s analüüsides hindama erinevate kanalite tulemuslikkust ning otsustama, millistes kanalites, milliseid tooteid ja millistele klientidele on kõige efektiivsem turundada. Teise grupitööna said tudengid rännata oma ettevõtte müügiandmetes: etteantud formaadis andmed laaditi QlikView müügianalüüsi rakendusse ning selles vabalt ringi surfates said üliõpilased analüüsida oma ettevõtte tegelikke müügitulemusi, avastada ristmüügivõimalusi, arvutada ostukorvide suurusi, leida kadunud kliente ja lisamüügi võimalusi, jne. – ehk teha kõike seda, mida ettevõtete juhid igapäevaselt teevad. Samamoodi võib luua analüüsirakenduse ja kaasused mistahes valdkonna või eriala õppimiseks, kus hiljem tööalaselt tuleb otsuste langetamiseks läbi töötada ja analüüsida suuri infohulkasid.

Ülesannete lahendamine reaalses müügirakenduses on mänguline ja põnev

 

 

 

 

 

 

Tulemuseks inspireeritud tudengid

Grupitöö eesmärk ei ole mitte ainult tutvustada kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi, vaid taoline rännak andmetes on inspireeriv ja õpetab nägema andmetevahelisi seoseid ja põhjus-tagajärg suhteid. „Oleme selliseid interaktiivseid koolitusi teinud nüüdseks kaks aastat ja tulemus on just see, mida ootasime – rohkem säravaid silmi auditooriumis ja avastus, et andmete analüüsimine polegi “kuiv tegevus”, vaid võib olla vägagi inspireeriv. Nii mõnedki lõpetajad on saanud sellest julgust nõuda ka oma ettevõtte IT osakonnalt suuremat juurdepääsu oma andmetele, et neid ise analüüsida, selmet saata kiri helpdesk’i palvega saada veel üks valmis aruanne,“ on Hele ja Andres rahul koolituse tulemustega.
Tele 2 Eesti AS’i finantsjuht Kristina Toms õppis EBS’i magistriprogrammis ning osales ärianalüüsi kursusel kaks aastat tagasi. “Ärianalüüsi aine raames lahendasime praktilisi ülesandeid QlikView programmis. Koostasime ristmüügianalüüse, müügitrendide prognoose jne. See oli väga hea praktiline näide, sellest kui paljuks on tänapäeva programmid võimelised ja milliseid huvitavaid analüüse saab ettevõttes teha väga lihtsate meetoditega. Tänu aine jooksul saadud reaalsele kogemusele peavad siiani meie kursuse inimesed antud ainet üheks EBSi magistriprogrammi parimaks,” meenutab ta koolitust.

Mängustamise võimalused koolituses

Selline “andmetes rändamine” omab palju mängustamise (gamification) omadusi, nagu näiteks  tagasisidestamise, mis on selles üks olulisimaid tingimusi: tagasiside oma edenemise kohta annab innustust edasi mängida. Ainult loengut pidades on raske aru saada, kuidas tudengid teemat mõistavad või mis neile sellest korda läheb. Kuid läbi mängu, kus tudengid saavad ise kuuldut rakendada, on tagasiside oluliselt selgem ja vahetum ning ka areng suurem. Muidu lahterdatakse kuuldud teadmised kuhugi mälusoppi ja sinna nad jäävadki, aga mänguga tekkiv emotsioon võimaldab kinnistada saadud tarkused oluliselt tugevamalt. Mängusimulatsioone rakendatakse paljudes valdkondades, üha enam ka koolituses.

 

Qlik Akadeemilise Programmi kasutamise kogemusi mujalt maailmast

 

 

 

 

„QlikView sobitub ideaalselt minu õppekavasse ja selle kasutamaõppimine on nii lihtne, et juba mõne ainetunni järel on üliõpilased võimelised ise ärianalüüsirakendusi välja töötama. QlikView’ga töötamine annab üliõpilastele võimaluse lahendada päriselus esinevaid probleeme ja tänu sellisele kogemusele kannavad nende tulevased püüdlused palju kiiremini vilja.”

Wenhong Luo, raamatupidamise ja teabesüsteemide abiprofessor.

„Kuna QlikView on lihtne tööriist, mille tundmaõppimine üliõpilastelt palju peamurdmist ei nõua, sain ma ainetundides nendega töötamisel keskenduda rakenduste arendamisele ja üliõpilaste oskuste lihvimisele, selle asemel et tagada keeruka ärianalüüsitööriista veatu toimimine. See, kui ma nägin, et mu üliõpilased QlikView’d kasutades ahaa-elamusi kogesid, muutis selle semestri üheks seni kõige meeldejäävamaks.”

RJ Podeschi, teabesüsteemide abiprofessor.

 

Vaata lisa tootja kodulehelt.