Analüüsilahendus vajab hooldust

 

Iga kasutuses olev lahendus vajab aeg-ajalt värskendamist ja hooldust, nii ka teie QlikView analüüsirakendus. Kui platvormi arendusest  tulenevate uute funktsionaalsete võimaluste või uue disaini kasutuselevõtt võib veel olla nö. maitse küsimus, siis tehnilise tervise kontroll on niisama oluline, kui autode regulaarne hooldus või arvutite viirusekontroll.

architecture-864367_1280

Enamus probleeme tuleb väljastpoolt 

QlikView on töökindel ning tarkvaraplatvormi endaga eriti midagi juhtuda ei saa. Kuid QlikView rakendusi arendades tuleb olla tähelepanelik nii ühenduste kui valemite loomisel, et lahenduse toimimine ei kannataks ja vead ei tekiks. Tihti aga arendavad lahendusi või teevad muudatusi mitmed inimesed ettevõttes, kellest kõik ei ole ka vastavat koolitust läbinud ja nii on vead kerged tekkima. Lisaks kasutab QlikView andmeid väga paljudest erinevatest allikatest, mida samuti aeg-ajalt uuendatakse, andmeid lisatakse või andmeühendusi muudetakse. Kogemused näitavad, et valdav enamus „QlikView vigadest“ ongi tegelikult tingitud muudatustest algallikates või tõrgetest laadimisel. Kui siia juurde lisada veel aja jooksul kogunev tohutu andmete hulk, mis ilma korrapärase arhiveerimiseta süsteemi koormab, siis saamegi kokku ühe elava organismi, mis ilma hoolduseta võib ühel päeval kinni joosta.

Esimese sammuna terviseaudit

Analüüsilahenduse tervise tagamiseks võiks  ettevõttes olemas olla oma IT või BI spetsialist, kes on saanud vastava koolituse ning oskab kasutada QlikView nutikaid abimehi. Tema viiks läbi regulaarset hooldust ning vastutaks QlikView tehnilise korrasoleku eest. Oma spetsialisti puudumisel on väga soovitav sõlmida Hooldus- ja toeleping oma QlikView teenusepakkujaga. Hoolduslepinguga tagatakse kõik vajalikud tööd analüüsilahenduse muretuks kasutuseks, alates andmete laadimise monitoorimisest ja profülaktilisest ülevaatusest, kuni andmete arhiveerimise ja kasutajate toeni välja.  Kui teie analüüsilahendus on kasutusel olnud aga juba mõnda aega ilma igasuguse hooldusteenuseta, siis esimese sammuna tuleks läbi viia QlikView tervise audit. See annab täieliku ülevaate teie ärianalüüsi lahenduse tõhususest ja toob välja võimalikud paranduskohad.


Vaata lisainfot siit: 


Hooldusleping algab monitooringust

Analüüsilahenduse töökorras hoidmine algab laadimise montoorimisest  – veateated laekuvad Infovara hooldusliinile ja lahendatakse juba enne, kui need kliendini jõuavadki.  Tõrked laadimisel võivad olla tingitud väga erinevatest põhjustest nagu näiteks elektrikatkestus, Windows-i  täiendustest tulenev serveri ’restart’, uuendused andmebaasides, ootamatu tõrge mõnes andmeühenduses või inimlikust eksimusest andmete salvestusformaadis. Seetõttu ongi hea, kui andmelaadimisel keegi silma peal hoiab ja koheselt reageerib, kui midagi juhtuma peaks. Nii ei teki olukorda, kus hommikul peakontorile aruannet saatma hakates avastate ootamatult, et viimase päeva müüginumbrid ei olegi lahenduses sees.

Profülaktika ennetab probleeme

Hoolduslepingu raames teostatav analüüsilahenduse kasutuse, töökindluse ja jõudluse regulaarne ülevaatus aitab ennetada tekkida võivad probleeme. Nii võib näiteks mõni vähe või üldsegi mitte kasutuses olev andmeväli või tabel reserveerida märkimisväärse osa rakenduse mälumahust. Failide optimeerimine aitab mitte ainult parandada lahenduse jõudlust, vaid ka kokku hoida investeeringuid serveri võimsuse pealt. Ülevaatuse käigus saab kasutusstatistika põhjal detailse ülevaate litsentside tegelikust koormatusest ja kasutajate toevajadusest.  Analüüsilahenduse ajakohastamise käigus vaadatakse üle lahenduse sisendandmed, arhiveeritakse vanad ja uuendatakse laadimistingimusi. See hoiab lahenduse ajakohasena, aitab vabaneda koormavatest andmetest, mida enam ei vajata ning parandab töökiirust. Samuti vaadatakse üle mälukasutus – aktiivsem kasutus eeldab rohkema vaba mälu ja mõistlik on aktiivsuse muutust jälgida, et mäluvajadust ette prognoosida.

computer-3239667_1280

Lepinguga kliendile on hinnad soodsamad

Tavapäraselt sisaldab Hooldus- ja toeleping ka kokkulepitud mahus arendus- ja toetöid, mille raames on soodsama hinnaga võimalik tellida jooksvaid arendusi, õiguste seadistusi või uute kasutajate koolitust või tuge muude jooksvate küsimuste lahendamisel. Kasutajate tugi on eriti vajalik esimestel juurutusjärgsetele aastatel, mil kasutajatel tekib hulgaliselt küsimusi ning nad vajavad jooksvat tuge. Hoolduslepinguga on lahenduse täiendamine lihtne ja kiire – kokkulepitud mahus pisiarendusi saab teha ilma eraldi projektilepingut sõlmimata ja soodsama hinnaga. Paindlikud paketid võimaldavad valida endale vajalikud hooldusteenused ja mahud ning oodatud reageerimise aja.  Ärikriitiliste lahenduste puhul näiteks saab lepingus sätestada ajapiiri, kui kiiresti tekkinud probleemidele tuleb vastata. See aitab tagada, et olulised aruanded saavad alati lubatud ajaks valmis.

Andres Kukke(1)