7 soovitust mõõdikute kasutuselevõtuks

 

1.     Mõõdikud vastavalt strateegiale

Mõõdikud peavad olema kooskõlas ettevõtte strateegiliste eesmärkidega  ja keskenduma neile tegevustele, mis aitavad neid saavutada.

2. Keskendu tegevustele, mitte rahalistele tulemustele

Ettevõtte mõõdikud peaks jagama kaheks: tulemusmõõdikuteks (Result Indicators) ja tegevusmõõdikuteks (Performance Indicators). Tegevuste mõõtmine on sisukam ning annab kohe märku, millisele tegevusele peaks tulemuste parandamiseks keskenduma. Neist olulisimad ja tulemust enim mõjutavaid nimetatakse vastavalt võtmetulemusmõõdikuteks ja võtme tegevusmõõdikuteks.

less-is-more-791109_1280

3.       Vähem on parem

Olenevalt ettevõtte suurusest ja ülesehitusest võib tegevus- ja tulemusmõõdikuid olla 20-200 – erinevatel osakondadel ja tasemetel omad, aga võtmemõõdikute arv ühele vastutajale ei tohiks olla üle viie, sest siis kaob fookus ning otsuste langetamine on raskem.

4.       Väldi kombineeritud mõõdikuid

Mitmest osast koosnevate mõõdikute abil annab vähendada mõõdikute arvu, aga selgus kannatab. Näiteks mõõdik „tarne kvaliteet“ on sisuliselt kombinatsioon kahest mõõdikust: kas kaup tuuakse kohale õigeaegselt ja kas ka õiges koguses? Kokkuvõttes pole selge, kummale tegevusele keskenduda, et mõõdiku tulemust parandada.

analyzing-people-3441040_1280

5.       Mõõdikud toetagu osakondadeülest koostööd

Mõõdikud tuleks defineerida võimalikult osakondade üleselt, mitte nende keskselt. Kõige suuremad tulemuslikkuse probleemid on põhjustatud just vähesest osakondadevahelisest koostööst, mitte niivõrd osakondade sisesest ebaefektiivsusest.

6. Kasuta Pareto reeglit

Tihti seatakse mõõdikud üle kõikide klientide või kõikide toodete, kuid tegelikkuses 20% klientidest toob 80% kasumist. Selmet mõõta üldiselt klientide rahuolu peaks hoopis keskenduma võtmeklientide rahulolule. Nii saavutab ettevõtte väiksema panusega parema tulemuse.

7. Võta appi tehnoloogia

Tänaste infotehnoloogiliste vahenditega nagu näiteks QlikView või Sense, saab võtmemõõdikuid jooksvalt jälgida ja visualiseerida. See võimaldab teada, mis juhtub ettevõttes nüüd ja praegu ning muudab abstraktsed numbrid meeskonnale arusaadavaks.

 

Kui teema tõesti huvitab, siis tule 28. oktoobril seminarile ja saa teada, kuida uusim visuaalse analüütika töövahend Qlik Sense võiks sul aidata paremaid müügitulemusi saavutada.
Vaata lisainfot ja registreeru siin.

 

Andres Kukke

Artikkel ilmus Äripäevas 15.09.2015