David Telford: tarneahela juhtimises ilma andmete nutika kasutuseta läbi ei saa

 

Väljakutseterohkes ärikeskkonnas on tarneahelate roll muutumas strateegilisemaks ja kommertslikumaks. Abi on andmetest, kuid ka nendega on keerulised lood. Andmeid on rohkem, need pärinevad suurel hulgal erinevatest andmeallikatest ja rakendustest ning selleks, et neist kasu oleks, tuleb need omavahel seostada. Kuid fakt on see, et konkurentsis püsimiseks ilma andmete nutika kasutuseta enam läbi ei saa.

Kõrgenenud kliendiootused

Kui kunagi olid tarneahelad peamiselt seotud toodete ja nende tarnega, siis nüüd lasub tarneahelal ootus juhtida kasvu ja kliendilojaalsust ja seda keerukamates turutingimustes kui kunagi varem. Üheks põhjuseks on see, et kliendidki on mõjutatud digitaalsetest uuendustest ja võimalustest. Nad soovivad nende jaoks kohandatud tooteid massituru hindadega ja loomulikult õigeaegselt. Lisaks sellele muudavad tarneahela keerukaks vajadus allhangeteks hajutatud globaalsetelt tarnijatelt, mis vähendavad kontrolli kvaliteedi ja tarneaegade üle.

Lihtsustatult tähendab tarneahela juhtimine seda, et õige toode jõuab õige kvaliteediga õiges koguses õigel ajal õigesse kohta. Kusjuures eduka tarneahela keskmes on tarbija ning kliendinõudluse oskuslik prognoosimine võimaldab ettevõttel efektiivselt planeerida ja kokku hoida kulusid. Ebatäpsus on kulukas, kuna see mõjuks halvasti nii kliendirahulolule kui ka toote saadavusele. Seega on kliendivajaduste tabamine ettevõtte jaoks suur andmekeskne võimalus. Kui tarneahelale on alati olnud iseloomulik juhtida omavahel võistlevaid prioriteete saavutamaks tasakaalus väljund, siis tänapäeval on muutunud ühiseks juhtimist vajavaks elemendiks tarneahelaga seotud andmed.

Ilma andmepõhise otsustuskeskkonnata ei ole pikka eluiga

Qliki tarneahela valdkonnajuht David Telfordi võrdleb andmeid õliga, mis voolab mööda organisatsiooni, tagades selle käigus hoidmise ja sujuva toimimise. “Kuigi inimesed on need, kes lõpuks äriga seotud otsuseid teevad, siis mida paremini on andmed kättesaadavad, seda paremaid otsuseid saab nende põhjal teha. Kusjuures otsuseid tuleb vastu võtta aina kiiremas tempos,” kirjeldab Telford otsustusprotsessi muutumist. David Telford on veendunud, et organisatsioonidel, mis ei saa või ei taha kohaneda andmepõhise keskkonnaga, ei ole pikka eluiga.

Keerukust suurendab see, et kuigi otsuste tegemise aeg on lühem, on andmete olemus kompleksem. Rohkem on allikaid ja väljakutseid, kuid samas ka võimalusi. Ettevõtted töötavate tarneahelatega edastavad konkurente fokusseerides nii kulude langetamisele, paindlikkuse tõstmisele kui ka kasumi kasvule. Andmete puhul on aga oluline, et need oleksid omavahel seostatud ja võimaldaksid näha tervikpilti. Alles siis on võimalik teha paremaid otsuseid tõhusamaks toimimiseks ja olla konkurentidest sammukese ees.

Appi tulevad tänapäevaed tehnoloogiad

Õnneks saab andmete seostamisel appi võtta tänapäevase ärianalüüsitarkvara, näiteks Qliki. Kui David Telford võrdles eelnevalt andmeid õliga, siis sama analoogia järgi on analüüsiplatvorm Qlik rafineerimistehas, mis eraldab andmetest väärtust ja muudab selle erinevates kasutusvaldkondades asjakohaseks. “Qliki tarneahela lahendused näitavad tervikpilti ja lasevad jagada leitud teadmisi kõigi asjaosalistega. Selle abil saab integreerida andmed erinevatest nii ettevõttesisestest kui ka -välistest andmeallikatest ning tänu visuaalsele analüütikale on võimalik Qlikiga väga hõlpsalt avastada admetes peidusolev teadmine õigeaegseks otsustamiseks,” kirjeldab David Telford Qliki võimalusi.

Pilt: mõõdikud, graafikud Qliki lahenduse töölehel on vastavalt sinu vajadustele

Üks on kindel, andmemahukas ja kiiret otsustamist nõudvas ärimaalimas ei saa enam toetuda pelgalt sisetundele. Tasub kasu lõigata tehnoloogia võimalustest ning ärianalüüsiplatvorm tarneahela juhtimisel appi võtta.

 

 

Tule Infovara hommikuseminarile: Digitaalne päästerõngas tarneahela juhtidele
30. märtsil algusega kell 9.00 Ülemiste City konverentsikeskuses Zapp

VAATA LISA JA REGISTREERU!

 

 

 

 

 

Kirjutatud David Telfordi Pärnu Tarneahelakonverentsi ettekande põhjal
David Telford on Qliki tarneahela valdkonnajuht