Uuendamine on BI loomulik osa

Nagu me oma veebipoode või veebilehti mõne aasta tagant uuendame, nii peaks üle vaatama ka BI lahenduste ajakohasuse – kas need toetavad ettevõtte eesmärke ja vastavad tänaste infotarbijate harjumustele? BI uuendamine on juhtimisinfosüsteemi loomulik kulg ja seda kolmel lihtal põhjusel – inimesed, ettevõtted ja tehnoloogia – kõik kolm komponenti on pidevas arengus.

Vaatame kasvõi oma infotarbimise harjumusi – me googeldame, kui midagi vaja teada saada, meil on telefonis iga vähegi olulisema või vähemolulisema tegevuse jaoks oma äpp, me küsime Bixby või Alexa käest, mis pähe tuleb. Miks peaks ettevõtte kriitiliste otsuste jaoks vajaliku infot kättesaamiseks ajas tagasi astuma ja tabelites tuhnima või mõnest iganenud äpist õiget numbrit otsima? Kas poleks mugavam, kui avad oma tahvli või telefoni ja sinu jaoks oluline info on visuaalselt selgelt ja ajakohaselt olemas, või kirjutad jutuaknas nagu sõbrale ja süsteem leiab õigest rakendusest sulle õige vastuse. Või veel parem – süsteem annab sulle ise märku, kui mõni oluline näitaja on langemas ja vajab sinu tähelepanu.

Ettevõtted on samuti pidevas muutumises – üle vaadatakse strateegiaid ja tegevusplaane, jälgitavad tulemusmõõdikud võivad ajas muutuda, osakonnad või tegevussuunad tulevad juurde või pannakse kinni. On loomulik, et infosüsteem, mis peab strateegiat ja ettevõtte juhtimist toetama, muutub koos ettevõttega. Ja kolmandaks – ärianalüüsi tehnoloogia on paari viimase aastaga teinud tohutu arenguhüppe, pakkudes täna võimalusi, millest varem unistadagi ei osanud. Ka Qlik ei ole täna enam see, mis ta oli kümmekond aastat tagasi. Olgu see siis drag-drop toel iseseisev analüütika või AI nutikad soovitused või andmepõhised teavitused e-mailile – kõik see on Qlik Sense’is täna olemas.

11. veebruari vebiseminaril rääkisime, miks BI’d on vaja uuendada ning tutvustasime Qlik Sense’i. Vaata salvestust siit:

Vaata Qlik Sense tutvustust siit: